2020. szeptember 27., vasárnap, Adalbert, Döme napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
CSS váltás
Friss hírek
15:58 A klímaváltozás ellen is felvenné a harcot a NATO-főtitkár15:38 Az SZDSZ egykori sábeszgója szerint a Covid nem finom14:52 Úgy tűnik, Orbán "nagy dolgaiból" csak a pálinkafőzés maradt14:22 Nem jönne jól a megállapodás nélküli kilépés az Egyesült Királyságnak13:44 Szlávik: nem igaz, hogy a maszk nem véd a fertőzés ellen13:18 Inkább zsinagógán kívül javallott idén a jóm-kipúri baromfi-abuzálás12:55 Orbán Viktor boldog születésnapot kívánt az ENSZ-nek12:36 Jereván: Azerbajdzsán örmény polgári célpontokra támadott, két helikoperük és három drónjuk bánta12:19 Fehérorosz külügyér: a szomszédok káoszba és anarchiába próbálják sodorják az országot11:58 Három montenegrói városban hétfőtől kevésbé lesznek vidámak az éjjelek11:35 Zajlanak az önkormányzati választások Romániában és Erdélyben11:21 Fogolycserében állapodtak meg Jemenben11:02 Népszerű a VírusRadar10:45 Elfogatóparancsokat adtak ki rendőr- és katonatisztek ellen is a hat éve lemészárolt mexikói diákok ügyében10:29 Gaudi: garázdaság és kényszerítés is felmerülhet az SZFE-t elfoglaló diákoknál
24 óra legolvasottabbjai

Tanulmányok, Publicisztika ::

Észrevételek Badiny Jós Ferenc: Jézus király a pártus herceg c. könyvhöz

Reklám

A műnek nincsen sem szakmai, sem anyanyelvi lektora, bírálója. Ennek sok tartalmi és formai következménye van. A címmel kezdődik, ahol egy vessző hiányzik.

Hivatkozásaimban az első szám a könyv oldalszáma; a második szám az oldalon lévő bekezdés száma (az előző oldalon kezdődő bekezdés 0 számot visel, az utolsó pedig u betűt); a harmadik a bekezdésbeli sor számát (az utolsó sort az u betű) jelöli.


9-2-11 Jézus anyja? Igazolás?

10-1 és 28-u-4 Saját szavait idézőjelbe tenni?

17-0 A zsinagógák és zsidók létét az idézet nem cáfolja. A zsinagógákhoz lásd Mk 1,21.19; Mk 6,2.

18-u-14 Az idézet csúsztatás.

19-7 Az idézőjel jogtalan.

24-u-1 Miért nincs megnevezve az ausztrál munkatárs?

25-u-u Igazolás?

26-2-5 Forrás?

26-u-11 Honnan tudjuk?

27-1-1 és 27-2-1 Ez nem ellenőrizhető hivatkozás!

29-9-8 Isten Fia - Ember Fia?

30-1-8 Milyen szótár? Kettőt fölütöttem, s ilyet nem találtam.

30-1 Honnan valók az idézetek?

30-6 Nem világos: az oldalszám az előző bekezdések idézeteire is vonatkozik, avagy azok nem azonosíthatók?

30-8-1 A jó jelző ironikus. Az értelmet hirdető mű érzelmi húrokat is penget?

30-8-u Hivatkozás?

31-3-7 A pongyola hivatkozás netovábbja.

33-1 Melyik év Húsvétján, hol? Honnan az idézet? Hangszalagról?

33-3-1 Nem tudom, az ex=-ból, -ből mit keres itt; urbi et orbi=a városnak és a világnak.

33-3-u Kik a szakértők? Hol írták le ezeket?

35-6 A hivatkozás nem elégséges.

37-4 A szerző nem járatos a teológiában, ugyanis a szeplőtelen fogantatás dogmájának Jézus születéséhez semmi köze sincsen. Ez Mária (ős)bűn nélküli születését akarja kifejezni.

37-6-1 Elégtelen hivatkozás.

37-7-u Ilyen a precíz hivatkozás.

38-1-1,2 Itt pl. nagyon hiányzik a lektor. (Első olvasásra alig érthető a mondat.)

38-2-3 Stb. előtt hiba vesszőt tenni.

39-1 és 44-3 Dicséretes hivatkozások.

44-u A fokos angolul kb. spontoon (Országh-nagyszótár 1963. 666. old.).
A pickax=csákány.
Nagy a különbség: a csákány munkaeszköz, a fokos fegyver.
A 42-44. oldal tartalmilag inkább a munkaeszközt valószínűsíti.
Nem tudom biztosan, de valószínű: Komoróczy Géza professzorról van szó. A szerzőt minősíti, hogy eszmei ellenfelének nem adja meg a köteles tiszteletet, miközben magától nem sajnálja pl. a prof. megjelölést. Kétszer is "lehéberezi".
Meg aztán, mi az, hogy "Magyarországon dolgozó"? Azért annál több. Lehet, hogy részben vagy egészben (ennek kutatása a történelem szemétdombjára vinne) zsidó származású. Ha a szerző ezt fontosnak tartja, írhatná így: A (részben) zsidó származású Komoróczy professzor.

46-1 Hogy sumérul hogyan írták a csákányt, azt - sajnos - nem tudom. De mivel már a (valószínű) csákányból fokos lett, gyanakvó lettem. Ezért pontos, ellenőrizhető hivatkozást szeretnék látni a fejtegetésekhez. Itt már nincsenek idézett mondatok.

46-ábra hammer-axe = (hajó) dugarazó kalapács
(Országh-nagyszótár 1960. 859. old.)

47-3 Nem találkoztam az "Újszövetség vére" igazolásával. Csak nem a 44-2-re gondol a szerző?

48-7 Forrás?

55-4-1 Ha lett volna lektor, a csak valószínűleg a mondat elejére került volna.

58-4 és 59-1 A szerző példásan tud hivatkozni. De miért nem teszi ezt mindenütt?

60-5 Nem szabad népeknek gonoszságot tulajdonítani. A vezetők viszont gyakran azok.

60-6 Hivatkozás?

62-1,2,3,4 A hivatkozás miért nem pontosabb?

64-1-u Hacsak el nem kerülte figyelmemet, a szerző nem említi, hogy bibliaidézetei melyik kiadás vagy fordítás szerintiek. Általában a Károli-féle fordításból idéz (szabadon!); ám hamarjában 4 magyar, 3 német, 2 angol, 2 francia, 1 latin s 1 görög nyelvűt átnézve, a Messiás helyett mindenütt prófétát találtam.

64-4-1,2 Az idézőjelek - mivel valószínűleg a szerző gondolatait keretezik - nem jogosak.

65-1-14 Az évszám és a cím írása a 346. oldal adatával nem egyezik. (Lektor hiánya.)

65-2 Pontatlan hivatkozás.

65-4-u Az idézőjelek között betűhív szöveg kell legyen. Nem találom ennek forrását.

66-1-5 Nem tudok róla.

67-1-u Ez nem nevezhető hivatkozásnak.

68-1,2 és 68-4,5 A hivatkozás teljességéhez már csak a hely, kiadó, év és oldalszám szükséges.

72-u és 73-0 Meglep a teológiai tanulmányok említése és ugyanakkor a nagyon közvetett bizonyítás. Miért nem üti fel a szerző maga a görög szöveget?
Én megnéztem: királynőnek nyomát sem találtam, csakis asszonynak.

76-5-3,4 Lektorként így javítanám: … ez a szándék csak a középkorban jut teljesen érvényre.

76-u-3 Ha kíváncsi volnék, hol kereshetném?

77-3 A hivatkozás helyesen: Jer 44:16-17.
Az idézet pedig számos helyen pontatlan.

79-6-2 Kunstvoll = művészi(es), nem pedig lelkes. Ha ennyire szabadon fordítunk, bármi igazolható.

82-1-u Hát ez már nem jézusi program, hanem evilági politikai.

82-2 Nosza, még rá egy lapáttal! Alakul a politikai program. Szegény szerző! Nem veszi észre, hogy ő is ószövetségi keréknyomon halad.

83-2-u Nem világos ez a hivatkozás.

83-5-1 "… fogságának boldog idejében…"?

85-1-3 Sémi népek: akkád, asszír, amorita, arám, arab, föníciai, moabita,
ámmonita, izraelita.
(Katolikus lexikon, Bp. 1932. Magyar Kultúra Kiadó, 146. old.)
Sémi nyelvcsalád: pl. arab, héber, etióp
(Magyar Értelmező Kéziszótár, Bp. 1972. Akad. Kiadó, 1202. old.)
Sémi: pl. akkád, föníciai, arameus, héber, arab
(Bakos: Idegen szavak és kif.-ek szótára, Bp. 1973. Akad. Kiadó, 755. old.)
Sémita: akkád, arám, föníciai, héber, arab, etióp, délarab
(Dr. Nádor Ferenc: Bevezető az ószöv. szentírás keletk. és irod. történetébe I. rész, Kat. Főisk. Jegyzet, évsz. nélk. 17. old.)
Cáfolatnak ennyi elég.

85-3-1 Hol? Milyen fordítás?

85-2-3 Melyike?

86-3-1 Az idézőjelet nem értem, a forrást nem látom. Ez így bizonyításra nem alkalmas.

87-1-2 Nem elegáns Jeromost két néven említeni (vö. 85-3-1)

87-2-2 Pontosan hol is?

87-3,4,5 Talán a szerző is megérti; az előzmények után a bizalmam megcsappant…

87-5-13,14 Ez egy szónok érzelmi húrok pengetései általi svindlijének tetszik.

88-1-11 Helyesen: 1Móz 16,4.

88-2-11 A 87-5-3-beli egyszemélyes következtetése gyenge alap a kategorikus kijelentésre.

89-5-7 jó helyett jól

89-6-1 Helyesen: Pompeius.

90-1 Antonius nem i.e. 39-ben, hanem i.e. 30-ban halt meg;
nem Joppa-ban, hanem Alexandriában;
nem harctéren, hanem öngyilkos lett.
(Polányi Imre: Az ókori világ története, Tankönyvkiadó Bp. 1978. 278. old. és H. G. Wells: The Outline of History, Cassel and Co. London, New York, Toronto, Melbourne 1924, 241. old.)

91-u-7 kitisztázni helyesen tisztázni

91-1-u és 92-1-1 Végül honnan is a térkép?

100-3 Különös módszer: Názáret létezése a jézusi időkben eddig csak kérdéses volt, most már bizonyossá vált.
A 95-7-ben az egyetlen bizonyítéka Názáret korabeli léte ellen az, hogy Josephus Flavius nem említi.

101-5 Itt a csavar: nem létezett és J. F. sem említi.

101-6 Sulykol a szerző.

103,104,105,107,108 A szerző már nem fárasztja az olvasót forrásának ellenőrizhető megnevezésével; ennek híján: élvezetes szépirodalmat művel.

106-2 A szeplőtelen fogantatás a teológiában foglalt kifejezés; másra vonatkozik.

107-6-u Ha a zsidóknak lehet, nekünk is. A szerző nemzeti mítoszt gyárt.

108-2-u Sulykolás.
108-5 Mint a mesében, úgy készült el a tekercs.

109-2-3 Csak nem azt állítja: 2000 év folyamán folytonosan átírták az evangéliumokat?!

111-0 Ha jól értem a szerzőt: a judaista propaganda bombáztatta le. Nem komolytalan ez?

116-1 Rosszindulatú rágalom. A hű szöveg kutatása mindenkinek fontos. A tévedés joga pedig mindenkit megillet.

116-2-1 Judaizmusból így lesz hungarizmus.

117-2-6 Pontatlan idézet; a kezdő zárójel hiányzik.

117-2-7 Önmagában Mk szövegéből Názáret nem azonosítható.

118-1-1 Talán szerényebb kis i-vel.

118-2-u Az idézésnél a szórend megváltoztatása tilos.

118-5-2 Honnan idéz?

119 A kép eléggé sztereotip.

118,119 A "szülésznő" beszámolójához:
1. Gondolkodjunk: ha Isten fénnyel bocsátja a Földre fiát, mi szükség volt Mária várandósságára? Talán Máriának volt rá szüksége?
2. Talán nem véletlen, hogy apokrif maradt az írás.

120-4-1 Helyesen Tertullianus.

121-4 Az idézet így bosszantó. Az öt és fél oldalas részben nehéz megtalálni, a fordítás kétes (lehet).
Én így írnám:
"És emlékezz meg az Írásban Máriáról! (Emlékezz arra) amikor visszavonult a hozzátartozóitól egy keleti helyre!"
(Korán, Helikon Kiadó Bp. 1987. 19. szúra, 16)

121-7 Forrás?

122-1 Honnan az idézet? A "régészet"-ből?

122-2-1 Kik a "mi"? Nagyon úgy néz ki, egyszemélyes vállalkozás ez az írás.

123-2-1 Írásjel- és szórendhiba.

125 Nem találom a Talmud-idézetek pontos könyvészeti adatait. Így ellenőrizhetetlen. (Bár valószínűleg hiányoznak a rendelkezésemre álló, kivonatos Talmudból.)

125-11 Lk 2,21-22-ből így idézni nem lehet. Ez a szerző megbízhatóságát minősíti.
Ha ilyen nagyvonalú a forrás felhasználásánál ott, ahol könnyű ellenőrizni, milyen lehet a forrás pontos megadása nélküli idézésekben, s különösen a következtetéseiben?

126-9 A 89. Zsolt.28 helyesen (Károli):
"Én meg elsőszülöttemmé teszem őt és fellebbvalóvá a föld királyainál."

126-10 Lonecz szövege hozzáférhető, ellenőrizhető?

127-1-u A Jn 10,39 másról szól.

127-2 Igen szabadon kezelt idézetek!

144-3-3,4 Mint előbb rámutattam, a szerző vaskos tévedésben van.
Ezeken kívül: Antonius (aki nem maradt a csatatéren) nem volt cézár.
(Ez utóbbihoz: Bakos: Id. szavak és kif.-ek szótára, Ak. Kiadó Bp. 1973. 131. old. és Petit Larousse illustré, Libraire Larousse 1913. 165. old.)

158-1-u Nem hiszek olyan Istenben, aki kardrántást bármikor elrendelhet. Meghasonlana önmagával.

161-2 A szerető Isten gonoszokat éget? Hisszük-e, hogy Jézus a keresztfán felszegezőiért imádkozott? Ha ilyen a Fiú, milyen lehet az Atya?
Az az érzésem: a szerző nagy mértékben foglya az ószövetség szellemének. Saját szavaival úgy mondanám: Saul rabbi öntudatlan tanítványa.

163-2 A szerző keble dagad. Tényleg Jézusról van itt szó?

163-6 Csillagjós! Jó, hogy meg nem nevezi. (Jellemzőnek látszik ez az adatközlés: "… egy budapesti … asztrológus".)

165-5-2 Kr. e. 50? Nem értem. Talán 25 évvel idősebb Máriánál, s ez a születése éve.

168-4 Teljességgel ellenőrizhetetlen: "Egy budapesti hetilap szerkesztője … egy neves asztrológussal … ott közölteket…".

169-10 Nem nehéz kitalálni: a zsidókat sugalmazzák a sorok.

170-3 Átsüt a politika.

173-6-u A szerzőről sokat sejtet ez a cím. S az "igaz" jelző.

178-5-1 Én is megkísérelhetem. Jézus nevében nem lehet "feszítsd meg"-et kiáltani a gyilkosra sem.
Ha élt egy tiszteletre méltó ember, pl. Mahatma Gandhi, aligha szükséges "törvénybe" foglalni a tiszteletét. Vagy miért kellene dogmává tennünk? Csak nem azért, hogy arra hivatkozva lesújtsunk a törvény- vagy dogmaszegőre?!

178-5-3 Most látom: bizony azért.
A szerzővel ellentétben vallom: még az itt leírt nyilvánvaló igazságtalanság és méltánytalanság ellen sem használhatunk jézustalan eszközöket.

179 "Ajtóssy-Dürer rézkarc".
Jaj! Lehet, hogy jogos a vita Dürer származásáról, nevének alakulásáról, no de ilyen hazaffyasan leírva kimeríti a fixa idea kórképét.

183-2-3 Szomorú vagyok a szerző felfogása miatt. Hogyan tudja elképzelni is Jézust mint aki "az Isten Igazságát korbáccsal is érvényesítő 'forradalmár'"?
Nincs az evangéliumokban egy szó sem arról, hogy Jézus bárkit is megütött volna; a tanítása ezzel kiáltó ellentétben áll.
A Jn 2-15-re gondol a szerző - s mint tudat alatti jahwista, ill. hungarista - megörül az igazolásnak.
Csakhogy: igen valószínű, hogy az ostor, korbács (bármelyik szó jogos fordítása a fragellion-nak) az ökrök és juhok terelésére szolgált.
A szerző értelmez is. Ugyanis - bár emlékezetem szerint nem jelzi - a Károli-bibliából idéz (amikor idéz). Akkor pedig illik a fordító szavaira hagyatkoznia. Nyilván nem illett elképzeléseibe az ostor, amit az állatokkal lehet kapcsolatba hozni; sokkal inkább a korbács.
7 magyar fordítást néztem meg: csak 1-ben találtam korbácsot.

183-11 Kinek nem gyanús még, hogy újabb vallásos nacionalizmus épül itt?

183-u-u meg van helyesen megvan

184-2-6 Ez elég sommás ítélet: aki hiszi a lepel eredetiségét, az igazhívő; aki ezt nem gondolja, Jézus gyilkosainak táborához tartozik.

185-8-3 Nem értem: nem természetes, hogy a negatív kép látható?
Pl. amikor egy szoborról másolatot öntenek, először a negatívot kapják, s abba öntve kapják az "újabb" pozitívot.

186-0-3 Miért ne tudná? Csak a negatívról képes pozitívot?

186-2-3,4,5 Óvodásnak mondhatja…

186-5-2 Vagyis mindegyik eleve hitte a "Lepelt".
Erről jut eszembe: néhány hete olvastam a Magyar Nemzetben részletes (hosszú) beszámolót egy Lepel-konferenciáról. Az egyik részvevő büszkén jelentette: a konferencián senki sem volt, aki kétségbe vonta volna a Lepel eredetiségét.
Rögtön belém bújt a kisördög: vajon meghívtak (beengedtek) olyat?

187-4-6 Tudjuk sokan, hogy Lustiger bíborosról van szó. A szerzőnek kényszerképzete van, ezért stigmatizál.
187-u A szerző nem veszi észre: a 186-5-2-vel már halálos csapás méretett az objektivitásra.

188-0 Szomorú, hogy a szerző a tudománytalan vita kapcsán is frontokat állít fel. (Az egységre hívó Szeretet-Jézus nevében?)

188-1-6 Legalább három tucat(nyi) = 36; a 186-5-8-ban csak 24.

188-3-1 Szigorú vagyok: az évszám hiányzik.

189-1-5 "… a magyarok elődei." Haladunk!

192-9-1 Merőleges helyett függőlegest akart írni.

193-1-3 Bosszankodjak vagy nevessek? Torino, ez a mai "magyar" neve. Csak német-osztrák neve Turin. Csoda-e, hogy a Monarchia idejében Kossuth kapcsán (Turini remete) elhíresült város még századunk első felében is Turin maradt? De ma már nem mondjuk, hogy a Fiat-gyár Turinban van.

193-4-5 A szerző egyre messzebb megy a csúsztatásokkal. Az általa judai-kereszténységnek nevezett (lényegében nyugati és keleti keresztény egyházak együttesen) vallják Jézus feltámadását is. Nem világos a számomra, a Lepel (legyen akár nagy kezdőbetűvel!) miért bizonyítaná a feltámadást.

194-3-1 Mk 9,30 másról szól.

194-3-8 Én bizony súlyosabbat is el tudok képzelni.

194-3 Ez már bosszantó. Csak Mari néni hiheti, hogy a számítógép "objektív". Természetesen minden a programok irányításától függ.

200-7-1 volt gyakorolva magyarosan gyakorolták

202-u-u és 203-0-1 Kész idill. (Ez később visszatér.)

203-6-3 meg legyen itt egybe kívánkozik

204-1 Csodálnivalóan ideális lehetett ez a Pártus Birodalom!

204-2-6 meg volt egybeírandó

209-3-1 Nem három, hanem hat hónap a különbség (Lk 1,26).

210-1 Jókai a szerzőnek inasa sem lehetne.

210-3 Elfogadhatjuk objektívnak a "prostituált" jelzőt?
És Máté rossz hírbe hozását helyeselhetjük-e?

210-4-2 Én pedig itt azt látom: a szerző magából indul ki.

210-4-4 Nem csak asszonyokat, hanem másodikként említi az asszonyokat (is). Csúsztatás.

210-4-6 Nehéz elképzelni, hogy annak a Saloménak ilyen nagy irányváltását ne említené az evangélista.

210-5-1 Az "és" értelemzavaró.

212-5 és 263-3 Előbb is megfigyelhető volt a szerző e módszere: először - az általa kívánt irányban - feltételez valamit, valószínűsíti, azután azt már mint bizonyított tényt említi.

216-1-1 Lehet, de hol? Bizalmatlanná váltam.

216-2-11 Helyesen: 15. rész 9. versében.

216-3-1 Nagy csúsztatás!

218-3-9 Ez inszinuáció. A sérülékeny anyag védelme miatt ez szükséges lehet.

219-3-1 Fájdalmas szórendi hiba.
Így lenne jó: … legjobban dr. Ch… derítette fel a … c. könyvében, amelyben…

220-1-2 Nehéz magyarázatot találni, miért éppen az angolosított névváltozat tetszik a szerzőnek. Alighanem a Turin-effektus…

221-5-3 Perdöntő cáfolat? A 218-2-11 szerint az anyag 20 %-át sem olvasták.

222-5 Máté, Márk és Lukács az Olajfák hegyéről indít, János nem.

223-1-u Helyesen: … nyilvánvalóan csak…

223-3-1 A helyzetet nem mondjuk kegyetlennek; esetleg reménytelennek.

223-4 A Szeretet-Isten nevében nem szép dolog Júdást téglaként említeni.

223-7 A hivatkozott szöveg szerint a templom és az Olajfák hegye = 2 helyszín.

223-u-2 A hivatkozott hely: 2Kir 23,13.

224-1-5 Helyesen: 1Kir 11,5.

225-5-2 Ezt bizonyítéknak tekintsük?

225-5-3 Helyesen: Jn12,46-48.

226-1-2 "…: a beszéd - a saját beszéde." Így fordít a szerző.
Lássuk az "eredetit", vagyis a görög nyelvű szöveget (más a szerzőnek sincs), amit teljesen azonosan hoz a Nestle (Novum Testamentum Graece, Privileg. Württ. Bibelanstalt, Stuttgart 20. Aufl. 1950) és a Merk (Novum Testamentum Graece et Latine, Romae, Sumptibus Pontificii Biblici, 1951):
"…: Ho logosz hon elálésza, …" Ez utolsó szó a láleó = beszélni igének aoristos (elbeszélő múlt) egyes szám 1. személyű alakja. A hon = hímnemű vonatkozó névmás egyes számú tárgyesete. Ho logosz = a beszéd, az ige (hímnemű főnév egyes szám alanyesetben).
Tehát így fordítható: "… : a beszéd, amelyet (én) mondtam…"
Az embert leginkább tettei minősítik. A szerzőt is.

226-2-2 A mondat igazságtartalmát lásd fent.
Egyébként pedig rosszul fejezte ki magát a szerző, hiszen nem azt akarta mondani, hogy az ő közlését torzították el.

226-6-2 A hivatkozás helyesen 1,32.

226-8-2 Az és előtt vessző-hiány.

226-9-5 A hivatkozás helyesen: 1Kir 33-34.

230-u-4 meg van helyett megvan

232-5,6,u Műfaj-probléma. Tudós vagy szépíró a szerző?

233-8-1 Hát a bizonyítás egy ilyen bonyolult ügyben nem így történik.

234-4-2 A malíciát nem pártolhatom egy tudományosságra törekvő könyvben.

235-3-u Az ugyanis a mondat 1. vagy 2. szava lehet.

238-0-1 A "nagy irodalom" megnevezése szükséges.

239-4-3 Én pedig ezt még most is lehetségesnek tartom.

243 Elképesztő ez az evangéliumi összeállítás. A "jószándék" kevés; a szöveget ellenőrizhető hivatkozásokkal kell alátámasztani, egyébként ez szépirodalom.

251-4-3 és elé vessző kell

251-7-u Rossz hivatkozás.

253-8-2 újúlni helyesen újulnia

253-9-2 és 253-12-5 újúl helyett újul

253-9-2 a második és elé vessző kell; a második és el is maradhat

253-12-3 "Isten követett el hibát…" Nem gondolom, hogy Pál ezt mondta.

254-3-9 és 256-10-u Téves hivatkozás.

259-2-4 Nem helytálló megállapítás. A nulla hivatkozás helyett az alábbiak vannak (12 db): Mt 2,23; Mt 26,71; Mk 1,24; Mk 10,47; Mk 14,67; Mk 16,6; Lk 4,34; Lk 18,37; Lk 24,19; J 18,5.7; J 19,19.

259-3 Mk 1,9: Nem Nazarenoz, hanem Nazareth.

259-4 Lk 4,34: Nem Nazorais, hanem Nazaréne.
Lk 24,19: Nem Nazorais, hanem Nazarénu.
Nazorais szó nincs az Újszövetségben.

259-5,6 A Görög-magyar újszövetségi szótár (szerk. dr. Kiss Jenő, Református sajtóosztály, 3. kiadás, Bp. 1975. 114. old.) szerint:
nazarénosz, nazóraiosz egyaránt a názáreti jelentésű.
Jézus híveinek neve pedig nem nazorai, hanem nazóraioi.

261-2,3,4,5,6 Jn 6,69. Itt valóban vannak problémák.
A szerző a Károli-fordítást hozza. (Luther is így fordított.)
Azonban: a - korábban hivatkozott - görög nyelvű bibliák lábjegyzetben szövegváltozatokat mutatnak, amik igazolják Károlit. Valószínűbb a hűsége ennek a szövegváltozatnak (ez van elsődlegesen feltüntetve):
Mi hittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje.
A (meg)tudni és megismerni egyaránt jelentései a ginószkhó szónak.
A Krisztus, az Isten fia a Vulgáta verziója; az élő jelzőt Károli (és Luther) egy másik, a görög lábjegyzetében szereplő szövegváltozatból vette.
Az egyetlen a szerző leleménye.

264-2 A szerző módszere elképesztő! Semmi igazolás, de "higgyük el és tanítsuk azt …"

264-3 Hiedelem szótára? Az mi?

264-5-1 Csúcs: "… a Turini Lepel történetén is változtatni kell valamit."

274-2-1 Előttem még kétséges…

274-u Honnan meríti ezt az információt a szerző?
Hét helyen szerepel Belzebub az evangéliumok görög nyelvű szövegében.

276-7 Igaza van a szerzőnek. De (talán) nem veszi észre: maga is ezt teszi.

277-3-u Éppen a bizonyítékokkal van a baj.

277-6-2 Faji hovatartozás? Micsoda kategória, s mi célból?

279-3 Az egyházi transsubstantiatio mellett egy újabb átlényegülési elmélet.

279-u-3 Helyesen 1Kor11,23-27.

280-4-1 A probléma: hé geneá = a nemzetség, a nemzedék.
A fordítások is megoszlanak a két jelentés között.

283-5-1 és 330-8-1 Ki ez a mi?

287-12-u Helyesen Iz (vagy Ézs) 9,6.

290-4,5 A Föld nem kör, hanem ellipszis pályán kering.

310-3-7 herscher helyett herrscher

329-0 A korona bemutatása helytelen??

338-2-2 Több száz éven át senki nem nézett bele a ládába?

341-3-3 Mint már előbb rámutattam, a szerző teológiailag igen tájékozatlan.

342-3-u Mi ez a hivatkozás? És előtte az idézet?

343-1-u Jézus az önmagát elvarázsoló mesealak? 


Összefoglalva:
A szerzőnek néhány gondolata - meglátásom szerint - kifogástalan:
- Pál judaista hatása torzít;
- a páli megváltáselmélet észellenes, elfogadhatatlan.

A szerző egy törekvése tarthatatlan:
- hungarizmusa, a magyar szupremácia eszméjének építése.

A szerző munkáját felületesen, minden szakmai kontroll nélkül, feltételezéseibe belefeledkezve, ezért sok csúsztatással végezte el, s ez hitelét nagyban rontja.
Ha a szerző két - nem őt csodáló, hanem független - szakmai és egy anyanyelvi lektor segítségét igénybe vette volna, akkor vagy nem készült volna el a könyve, vagy pedig olyan mű született volna, amelyhez semmi észrevételt nem tehettem volna; pontosabban egyet: a tisztelgő elismerést.


Budapest, 1999. március 10.


Novák Gyula
Reklám


Friss hírek az elmúlt 24 órából
Kereső
Időkép
Hőtérkép
Legolvasottabb hírek

Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2020 | Impresszum | Hirdetési ajánlat | Privacy Policy | About Us
CSS váltás feketére CSS váltás fehérre
Hírfolyam Lapszemle ipv6 ready