A minap osztottuk meg A végjáték című, végre magyar felirattal is elérhető dokumentumfilmet, olvasónk ezt egészítette ki további gondolatokkal, adalékokkal. Az alábbiakban közöljük írását.

A filmben hallhatjuk, amint (a részben zsidó) Sarkozy az őshonos franciáktól követeli a keveredést, de mi a helyzet magával Sarkozyvel? Jelenlegi felesége Carla Bruni, aki zsidó (a biológiai apját tekintve ez nem egyértelmű, de a neveltetése miatt büszkén emlegeti a zsidó családi kötelekéket, és maga is vélt vagy valós fajtársaknak szokott gyereket szülni - a szerk.). Előző felesége Cécilia Ciganer-Albéniz volt, aki szintén zsidó (azóta újra férjhez ment – egy másik zsidóhoz). Sarkozy fia pár éve házasodott, egy zsidó nőt vett feleségül. A Sarkozy családban tehát nem népszerű a sokszínűség, zsidóként zsidókkal szocializálódnak, alapítanak családot. Az idegen fajtákkal csak a fehéreknek kell keverednie, ha kell politikailag erőltetve azt. Ők köszönik, jól vannak. Ezek ismeretében tipikus zsidó képmutatás kell ahhoz, hogy egy Twitter-üzenetében azt írja: "a fajkeveredés gazdagítja a társadalmat, a vérrokonság tönkreteszi azt”. (Annyit Sarkozy javára írhatunk, hogy az első feleségében talán csörgedezik egy kis cigány vér is - a szerk.)

Noel Ignatiev - Valóban fajáruló?
A filmben szintén szereplő Noel Ignatiev is megér pár sort. Ő is természetesen zsidó. A ’80-as évek elején marxista aktivistaként kezdte pályafutását, majd a Harvard egyetem oktatójává vált, később a massachusettsi főiskola professzora lett. A ’90-es évek eleje óta a Race Traitor ("fajáruló”) című újság szerkesztője, melynek jelmondata "a fehérség elárulása az emberiség iránti hűség”. A "fehérség" alatt a fehér emberfajta öntudatát, jellemét kell érteni. Ignatiev és társai szerint nincsenek különböző emberfajták, rasszok, ez mind csak mesterséges „szociális konstrukció”. Újsága kapcsán ezt írta a Harvard egyetem lapjában: "a szerkesztők komolyan gondolták mikor egy olvasónak válaszolták, hogy „félreértés ne essék: szándékunkban áll tovább ostorozni a halott fehér férfiakat, az élőket is, a nőket is, mindaddig, amíg a szociális konstrukció amit úgy ismerünk, hogy ’fehér faj’ elpusztul, nem ’átalakul’, hanem elpusztul". Továbbá: "korunk szociális problémáinak megoldására a kulcs a fehér faj megszüntetése – más szavakkal, hogy megszüntessük a fehér bőr kiváltságait." Persze a rögeszmés zsidó nem akarja a kínaiak kínaiságát, kongóiak feketeségét, izraeliek zsidóságát eltörölni, csak a fehér ember van a célkeresztben. Nem egy mezei bolondról van tehát szó (a fent idézettek is a Harvard oldalán jelentek meg), hanem egy professzorról, ő például az egyik megalkotója a nyíltan fehérellenes "fehérségtanulmányok" (Whiteness Studies) tantárgynak, amit Amerika több egyetemén is tanítanak.
A filmben nincs kidomborítva, hogy a kollaboráns, gerinctelen fehér politikusok mellett kik is a fő felelősei annak, hogy a fehér országok megnyitották határaikat, de minden ez iránt érdeklődő tudhatja, hogy erőteljes zsidó lobbicsoportok, politikusok, mozgalmak, értelmiségiek az élen jártak. Egyre terebélyesebb irodalma van a témának. Erről több zsidó vezető is büszkélkedett már az elmúlt évtizedek folyamán, elég a Kurucon is már bemutatott Barbara Specterre gondolni.
Hogy miért fontos nekik, hogy az őket befogadó fehér nemzetek fajilag kevertek legyenek szintén nincs eltitkolva (csak elhallgatva). Ha a zsidó természet és történelem ismerete nem lenne elég ennek megértésére, hallgassunk olyan fontos pozíciót betöltő zsidókra, mint a Perlmutter Zsidó Érdekképviseleti Intézet (Perlmutter Institute of Jewish Advocacy) ügyvezető igazgatójára (ez a befolyásos Rágalmazásellenes Liga (ADL) mellékszervezete), aki a Jewish Bulletin 1993. február 19-i számában azt írta:
"a Központi Statisztikai Hivatal most jelentette, hogy az amerikai népesség fele hamarosan nemfehér, nemeurópai lesz. És ezek mind amerikai állampolgárok lesznek. Átléptünk egy pontot ahol egy náci-árja párt már nem lesz képes hatalomra jutni ebben az országban. Kialakítottuk a légkört az etnikai bigottság ellenzéséhez az elmúlt fél évszázadban. Ez a légkör még nem tökéletes, de népességünk heterogén természete ezt már visszafordíthatatlanná és ezen bigottság elleni gátakat minden eddiginél praktikusabbá teszi."
A "bigottság" itt persze a fehér ember faj- és nemzetvédelmét jelenti. Minél inkább össze van keveredve a fehér társadalom idegenekkel, annál kevésbé tud az egyesülni és nemzeti, faji érdekeit érvényesíteni. A zsidó Charles Silberman Egy bizonyos nép: Amerikai zsidók és mai életük (A Certain People: American Jews and Their Lives Today) című 1985-ös könyvében a következőket írta:
"Az amerikai zsidók elkötelezettek a kulturális tolerancia mellett mert hitük szerint - mely hit a történelemben gyökeredzik - a zsidók csak akkor vannak biztonságban, ha a társadalom amiben élnek elfogad sokféle viselkedést és sokféle vallási, etnikai csoportot. Ez a hit, és nem a homoszexualitás elfogadása az, ami miatt az amerikai zsidók nagy többsége kiáll a 'homoszexuális jogokért', és amiért a legtöbb szociális kérdésben liberális álláspontot foglal el".
Zoom
Dél-szudáni menekültek tiltakoznak az ellen, hogy a zsidók deportálják őket
Nem elég, hogy fajilag legyen kevert a fehér nép amiben élnek, az a nép legyen erkölcsileg, kulturálisan is szétbomlasztva. Minél inkább darabjaira hull a faj és nemzet, annál biztosabb az etnikailag összetartó zsidók pozíciója azon belül, és annál kevésbé kell azon aggódniuk, hogy az a nép amin éppen élősködnek egyesült erővel lerázza magáról őket. Ezt a jellemző zsidó kettős mércében láthatjuk naponta. Olyan zsidó érdekcsoportok, politikusok, értelmiségiek akik harmadik világbeli bevándorlókért, homoszexuálisokért, fajkeveredésért, nemzeti önfeladásért lobbiznak a befogadó nemzetekben, Izraelre sosem gyakorolnak nyomást e téren. Sőt, mikor Netanyahu az afrikai bevándorlókat kitoloncoltatja, "betolakodóknak" nevezve őket, akik "fenyegetik Izrael zsidó jellegét" (lásd még többek között itt és itt), ezek a nemzetközi zsidó csoportok és megmondóemberek nem tiltakoznak vagy rasszistáznak. A gójokra bomlasztást erőltetnek, a sajátjaikra egységet.
A film visszatérő eleme az, hogy az "antirasszista egy kódszó arra, hogy fehérellenes". Ennek jó példáját adja egy németországi politikus, Gregor Gysi, aki a Die Linke nevű, kommunista gyökerű, jelenleg harmadik legnagyobb németországi pártnak vezető figurája. Meglepő módon ő is zsidó. A videót saját Facebook-oldalán adta közre a múlt hónapban, angol felirattal alább látható. Magyar fordítása a következő:
Hölgyeim és uraim, buzdítom önöket, hogy vegyenek részt demonstrációnkon, melynek címe "Élj jobban nácik nélkül – a sokszínűség a jövőnk". Június 6-án, délelőtt 10 órakor Neuruppinban. Ki kell állnunk a nácik ellen. Az 1933-1945 közötti történelmünk miatt kötelességünk megfelelően bánni a menekültekkel. Meg kell mentenünk az életüket a Mediterránban. Kell, hogy legyen egy legális [nem bürokratikus] módja annak, hogy menedéket kapjanak Európában. Olyan országok, mint – az amúgy nagyon katolikus – Lengyelország kell hogy hajlandó legyen [még több] menekültet befogadni. Ó, és mellesleg: minden évben több német hal meg, mint amennyi születik. Ez nagyon szerencsés. Ez azért van, mert a nácik nem jók abban, hogy gyereket nemzzenek. Ez [a németek hanyatlása] az, ami miatt annyira függünk az idegen bevándorlástól. Találkozunk a tüntetésen!
Tipikus zsidó módjára a démonizált múlttal való erkölcsi manipulálás nem maradhat el. Jól mutatja ez a videó is, hogy a fehérellenesség olyannyira fősodratú az elzsidósodott jelenlegi légkörben, hogy a németek hanyatlásán vigyorát alig visszatartva gúnyolódhat egy vezető politikus, és nem történik semmi – miközben nemzetféltő megnyilvánulások miatt össztüzet zúdítanak bárkire, és Amerikából is visszhangzik a "rasszista" kórus. Pedig a lerasszistázott fehérek csak a saját hazájukban, a saját népükkel, kultúrájukkal akarnak békében élni, idegen tömegek és a velük járó kulturális, szociális hanyatlás nélkül. Az igazi fajgyűlölő inkább az, aki „antirasszista” álarcban gúnyolódik azon, hogy a németség pusztul. (A fajtájának köszönhető feminizmus, multikulturalizmus, tömeges idegen beáramlás, hedonista popkultúra stb. miatt, tehetnénk hozzá – a nemzetiszocialista Németországban a "nácik" még igen jó születésszámmal rendelkeztek ugyanis.)
A "sokszínűség" annyit jelent: "kevesebb fehér ember", az "antirasszista", mint láthatjuk ismét, valóban annyit jelent: fehérellenes.
Csonthegyi Szilárd
Néhány kapcsolódó:
Izrael így bánik a néger zsidóival: