Gyurcsi és Albi
A Kuruc.info szerkesztősége a mai napon azt kérte Takács Albert igazságügyi és rendészeti minisztertől, hogy a lehető legrövidebb időn belül készítsen jelentést a Nemzeti Ellenállás számára a magyarokat kirekesztő szellemiségéről, a magyar történelmi múlt ereklyéinek meggyalázásáról, a hungarofób és uszító hangvételéről, és az emberi életek kioltására alkalmas intézkedéseiről elhíresült köztörvényes Gyurcsány Ferenc szembeni jogi fellépés lehetőségeiről.

A Nemzeti Ellenállás által közölt és a Kuruc.info szerkesztősége által jegyzett levelet az alábbiakban tesszük közzé:

       
Tisztelt Miniszter Úr!

Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, a magyarokat kirekesztő szellemiségéről, a magyar múlt ereklyéit gyalázó, hungarofób  és állampolgárokat egymás ellen uszító hangvételéről, az emberi és személyiségi jogok, illetve a Magyar Köztársaság alkotmányának és jogrendünk lábbal tiprásáról vált hírhedtté.
       
Márpedig egy köztársaságnak, és annak állampolgárainak joga van az önvédelemre, hiszen ha vékony is, de pontos határvonalnak kell lennie a között, ha valaki él a képviselői mentelmi jogával, vagy visszaél vele. Egy ponton túl a mentelmi joggal való gyáva és cinikus takarózás sem fedheti el azt a makacs tényt, hogy éppen ez, a mentelmi joggal való visszaélés lehet ösztönző erő állampolgárok százezrei számára, hogy a miniszterelnöki hazudozás (őszödi beszéd), lopás (Fittelina, Nomentana ügyek, az őszödi nyaraló és a Szalai utcai ingatlanok erkölcstelen, állami segítséggel történő lízingelése), erőszakos és erőszakot szító cselekedetek elkövetése (békés tüntetések szétverése a házi rendőrség által egy demokratikusnak hazudott országban, iskolák és kórházak bezáratása, lincselő egyedek bátorítása és finanszírozása, a tömeggyilkosságra felszólító rasszista Tilos Rádió pénzelése stb.), gyilkosságra való felbujtás (ártatlan járókelők és turisták bántalmazása, békés tüntetők szemeinek kilövése a rendőrség által, miniszterelnöki parancsra) alkalmazandó állampolgári viselkedésmintává nője ki magát a hétköznapokban is.

Ez pedig, a jogkövető, békés életre szomjazó magyar állampolgárok kirekesztettségéhez, elszigetelődéséhez vezethet, és ennek során az ilyen és ehhez hasonló társadalmi csoportok kénytelenek lesznek, az állam segítségét mellőzve megalkotni a maguk önvédelmi rendszerét. Ez a miniszterelnök által folytatott ámokfutás oda vezethet, hogy a magyar állampolgárok tömegei kénytelenek lesznek kivonulni az állam által felállított élettérből. Könnyen felismerhető, hogy ez a folyamat az országunk polgárháborúba való torkollásához vezethet, amely háborúban az állam és bürokratái állnak majd szemben az adófizető magyar állampolgárokkal. Ilyet egy szabad, európai, demokratikus ország nem engedhet meg magának.

Éppen ezért minden magyar állampolgárnak, különösen nekünk, hazafias gondolkodású, jogkövető magyaroknak kötelessége felhívni az általa választott és legfőképp a befizetett adóján keresztül általa eltartott köztársasági vezetők figyelmét a fenti veszélyekre.

Önnek, tisztelt igazságügyi és rendészeti miniszter úr, elemi kötelessége, hogy fellépjen e folyamatok legfőbb előidézője és gerjesztője, Gyurcsány Ferenc ellen.

Minden lehetséges jogi-politikai eszközzel meg kell védenie a köztársaság és az alkotmány alapértékeit, a népfenség elvét. Meg kell védenie a hatalmától megittasult miniszterelnöktől a magyar népet, államunk minden polgárát.

Mindezért arra kérjük a miniszter urat, sőt azt követeljük tőle, hogy haladéktalanul vizsgálja meg, milyen – korábban nem alkalmazott – eszközök állnak a Magyar Köztársaság állampolgárainak rendelkezésére ahhoz, hogy megvédjék magukat és gyermekeik jövőjét a miniszterelnök által alkalmazott életellenes (kórházbezárások, már eddig is több halálos áldozattal), az állampolgárok elemi jogait lábbal tipró hatalomgyakorlás ellen.

A vizsgálat terjedjen ki arra is, hogy a hatalomittas, diktátori jegyeket mutató Gyurcsány Ferenc miniszterelnök milyen formában tartja hatalma alatt a média jelentős részét. Ugyancsak kérjük, hogy vizsgálata terjedjen ki a külföldről származó nagytőkések érdekeinek kiszolgálására tett miniszterelnöki cselekedetekre is, illetve milyen nemzetközi jogszabályok tennék lehetővé a már elkótyavetélt nemzeti vagyonunk külföldről történő visszaszerzését.

Arra kérjük a miniszter urat, hogy a Gyurcsány Ferenc elleni fellépés jogi lehetőségiről elkészített összeállítást mihamarabb szíveskedjen a Nemzeti Ellenállás és a Kuruc. info szerkesztősége számára megküldeni, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkezdhessük a Magyar Köztársaság rendjének visszaállítására irányuló munkánkat.

A további lépéseinkről (pl.: Tv-székház ostromának megismétlése, az Országgyűlés épületének lerohanása, teljes blokád az utakon és a hidakon) az Ön jelentésének megismerése és megvitatása után döntünk.

Üdvözlettel,
a Kuruc.info szerkesztősége

Kiadja: a Nemzeti Ellenállás


Előzmények:
A miniszterelnök levele Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszterhez - a Kormányszóvivői Iroda közleménye


Budapest, 2007. augusztus 23., csütörtök (OS) - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a mai napon azt kérte Takács Albert igazságügyi és rendészeti minisztertől, hogy a lehető legrövidebb időn belül készítsen jelentést a kormány számára a kirekesztő szellemiségéről, gyalázkodó, antiszemita és uszító hangvételéről elhíresült Kurucinfó internetes kiadvánnyal szembeni jogi fellépés lehetőségeiről. A levél tartalmát teljes terjedelmében az alábbiakban tesszük közzé.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kurucinfó nevű internetes kiadvány kirekesztő szellemiségéről, gyalázkodó, antiszemita és uszító hangvételéről, a személyiségi jogok, illetve a köztársaság alapértékeinek lábbal tiprásáról vált hírhedté.
Márpedig egy köztársaságnak joga van az önvédelemre, hiszen ha vékony is, de pontos határvonalnak kell lennie a között, ha valaki él a szabadságjogaival, vagy visszaél velük. Egy ponton túl a politikai szabadságjogokkal való gyáva és cinikus takarózás sem fedheti el azt a tűrhetetlen ellentmondást, hogy éppen ez, a szabadságjogokkal való visszaélés gátolhat meg másokat abban, hogy gyakorolják a maguk alkotmányos és emberi jogait - például a félelem nélküli élethez vagy az emberi méltósághoz való jogot. Ez pedig a védelem nélkül maradó polgárok és társadalmi csoportok elszigetelődéséhez, kirekesztődéséhez vezethet - olyan tragédiához, amelynek megismétlődését egyetlen civilizált, szabad ország sem engedheti meg magának.

Éppen ezért minden hazafias demokratának, különösképpen nekünk, a köztársaság felelős vezetőinek jogi-politikai, de elsősorban is erkölcsi felelősségünk az, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védjük a köztársaság és az alkotmány alapértékeit, védjük a kirekesztéstől államunk minden polgárát, illetve a gyűlölet-ideológiák fertőzésétől a közéletünket, a mindennapjainkat, a jövőnket.

Mindezért arra utasítom miniszter urat, hogy haladéktalanul vizsgálja meg, milyen - korábban nem alkalmazott - alkotmányos eszközök állnak a Magyar Köztársaság rendelkezésére ahhoz, hogy megvédje önmagát és polgárait a Kurucinfó gyűlöletkeltő gyakorlatával szemben.

A vizsgálat terjedjen ki arra, hogy a hatályos magyar büntető jogszabályok, illetve a sajtótörvény rendelkezései megteremtik-e a Kurucinfóval szembeni arányos fellépés jogalapját, illetve kérem, vizsgálja meg, hogy a tartalmait külföldi szerver, vagy szerverek segítségével elérhetővé tevő portál ellen nemzetközi együttműködés, jogsegélyegyezmény vagy más jogi eszköz felhasználásával van-e mód a határozottabb fellépésre!

Arra kérem miniszter urat, hogy a Kurucinfóval szembeni jogi fellépés lehetőségeiről készült összesítést a lehető legrövidebb időn belül készítse el és jelentés formájában tárja a kabinet elé.
A további lépések megtételéről a jelentés és a javaslatok megismerését, illetve megvitatását követően döntünk.

Üdvözlettel
Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke
Kiadó: Kormányszóvivői Iroda

Kuruc.info