Szemenyei-Kiss Tamás
A függetlenség hitelesség. Akkor is, ha nem ért vele mindig egyet az ember. De ahogyan a papír türelmes, a világháló is az. Eljutottunk odáig, midőn a közérdek dolgaiban minden második nyilvánosságra jutó véleményben a betyár kiált csendőr után. „Ne nézd, ki mondta, lényeg, hogy igaz-e!” - szokás mondani. De valóban így van ez?

Ha egy miniszterelnökről kiderült, hogy hazudós, (függetlenül attól, hogy szűk körben maga ismeri el, s csak kiszivárogtatják; vagy másféle módon bizonyosodik be!!!)- lehet-e neki hinni, ha ezek után ő bírál másokat? Tény az is, hogy nem várható a FÚSZ-tól, hogy hozzászólóit „lekáderezze“, s ettől tegye függővé, „lemoderálja“, vagy sem. Viszont egy jól értesült hozzászóló kötelessége, hogy ha a közvéleményt hiteltelen ember óhajtja befolyásolni, ennek veszélyére ő is felhívja az olvasók figyelmét.
Szemenyei-Kiss Tamás az a politikai kalandor, aki többször váltott ideológiai köpönyeget élete során, mint más alsóneműt. Nem hiszem, hogy ez a tény ne kellene befolyásoljon bárkit, hogy egyetlen mondatát is kétségek nélkül fogadja!

A Kádár-rendszerben ült, de cellatársai vallomása szerint a börtönben Kádárt dicsérte, és spiclivé vált. Ennek ellenére (!) utána a KISZ lapjához került, ám okirat-hamisítás segítségével(!), melyért jogerősen elítélte a bíróság. (Száznapi tétel pénzbüntetés!) A vádiratban sikkasztás is szerepelt. Utána a Jurta színház radikáljobb vezetőségének bizalmába férkőzik. Onnét is menesztik, s érdekes: ott is sikkasztásért jelentik fel! A vezetők szerint közben számukra az is világos lett, hogy a román titkosszolgálatnak (Securitate) kémkedik. E feljelentésből csak azért nem lett bírósági per, mert Kiss Tamás Nyugat-Németországba „menekült“. Onnét körlevélben vádolja „antiszemitizmussal“ (!) az Antall-kormányt!

Egy sértett szerint Németországban is megsértette mások magántulajdonát, így újra hazafelé „menekül“, úgy állítva be a dolgot, hogy őt Göncz Árpád „hívta haza“! Itthon a Kacsa Magazinban rágalmazó hadjáratba kezd Fónay Jenő, a POFOSZ vezetője ellen. Fónay ezügyben sajtópert nyer a Kacsával szemben, az alpereseket EGYMILLIÓ forint pénzbírságra ítélik! A történet most kezd igazán érdekes fordulatot venni, mert Szemenyei egyidejűleg a legkeményebb antiszemita cikkek írásába kezd (Pl. a Szittyakürtben: „Hogyan alakult meg a judeobolsevik SZDSZ?“) Közben a kanadai, ultrajobb "Új Hídfő" munkatársa is lesz, s ettől kezdve önmagát bármely megbízatás nélkül egy nem létező "Hungarista Mozgalom Hírszolgálata szóvivőjének" titulálja. Mikor Keller László MSZP-s országgyűlési képviselő egy fideszes képviselőtársa (Demeter Ervin - a szerk.) édesapját, Hajdú Demeter Dénest hungarizmussal rágalmazza, ennek hamis tanúja nem más, mint Szemenyei-Kiss.

Közben ügyészségi eljárás indul annak kapcsán is, hogy Keller Szemenyeinek és élettársának állítólag pénzt is adott hamis tanúzásért. Hajdúék a pert első fokon megnyerik, majd az ügy félbeszakad, mert az öregúr elhalálozik. (Könnyen lehet, hogy az izgalmak siettették halálát. Szemenyei-Kiss Tamás az ügy kapcsán attól sem riad vissza, hogy még dr. Vida József főügyésszel, és dr. Tölgy M. László bíróval szemben is vádaskodjék) A magát továbbra is hungaristaként prezentáló Kiss Tamás ezután „halottgyalázásba“ kezd, Wass Albert emlékének támad, azzal rágalmazva az elhunyt írófejedelmet, hogy nyilas, hungarista, antiszemita, és (a hajdani román kommunista népbíróság koncepciós pere, s ítélete alapján) gyilkos volt. Szemenyei mindezt minden fórumon szétkürtöli, azt állítva, hogy neki, mint deklarált hungaristának írásbeli bizonyítékai vannak, melyeket a OSZK-nál helyezett letétbe. E soha nem látott „bizonyítékok“-ra hivatkozva fél tucat balliberális irodalmár szakember rágalmazza Wasst, és igyekszik lejáratni jó hírnevét a közvélemény előtt.
Egy „megegyezéses per“ során Turcsány Péterrel szemben Szemenyei maga is beismeri, hogy „dokumentumai“ nem tartalmaznak terhelő bizonyítékot Wassal szemben.

Midőn jómagam egy világhálós portál fórumán (Szemenyei úr rendszeres "szakértője" a legszélsőségesebb BALLIBERÁLIS portáloknak) igyekeztem Wass emlékét megvédelmezni Szemenyei rágalmazó ideológiai ámokfutásával szemben, engem is feljelentett, megrágalmazva vele szembeni "veszélyes fenyegetés szabálysértésével". A tárgyaláson meg sem jelent, és a bíró felmentésem után bocsánatot kért tőlem a bíróság nevében, hogy ilyen, minden alapot nélkülöző gyanúsítás nyomán egyáltalán bírósági fázisba kerülhetett ez az ügy.

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy személyes "ellenségeskedés" miatt írtam le mindezt, gondoljon bele még egyszer: Mi hasznom származna ezen hozzászólásomból olyan emberek számára, akik egyikünket sem ismernek, s a legkevésbé sem érdekli őket személyünk?!

Itt egészen másról van szó:
Baj, hogy ha senki nem figyelmezteti a világháló naiv olvasóit, hogy "független" oldalakon is olyan zsiványok ítélkezését kell hallania mások anyagi ügyletei felett, akiknek szavahihetősége körülbelül annyit ér, mint Cicciolina szüzessége...

Tarnóczy Szabolcs

Szemenyei-Kiss Tamás nevű román ügynök jelenleg Edit Rath néven egy cyberpress-bp@freemail.hu című postafiókról küldözgeti gyenge írásait abban a reményben, hogy azt valamelyik nemzeti portál majd közlésre méltónak találja.