Egy ' 80-as évekbeli diszkósláger, a „Never Ended Story” miliőjét idézi a Nyíregyházi Napló 2010. október 14-ei számából származó híranyag: "Olyan szemtanúkat keres az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma, akik adatokkal tudnak szolgálni a nyíregyházi és megyei zsidók gettósításáról, elhurcolásáról, vagy maguk is áldozataivá váltak a holokausztnak.

B. Gáti Csilla: Végtelen
A múzeum munkatársai (neveket megtudhatna a nagyérdemű? – a szerző megjegyzése) a közelmúltban készítettek sikeres interjúkat ( a la Wilkomirski és Defonseca – L Zs interpolációja) a megyeszékhelyen, de további beszámolókat (akár a science- fiction irodalom műfaji határmezsgyéjéről is – a szerző megjegyzése) is szívesen várnak".
Nos, eddig a híradás… Annak rendje és módja szerint azt a politikai korrektség paranoid, 21. századi korkövetelménye szerint a helyi lapot összefabrikáló, az anonimitás jótékony, 11 ezer méteres, felhők feletti, légi folyosón túli légtér láthatatlanságába burkolódzó szerzők még megtetézik híranyagukat azzal a kapitális állítással, miszerint „az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma úgy döntött, újabb kutatásokat és gyűjtést végez Kelet-Európában.”
Többek között (…) most Magyarország is sorra kerül. (Miként Zentai Károly esetében is, amikor az ún. Wiesenthal Center hajtóvadászatot indított a büntetőjogi értelemben véve teljesen vétlen magyar hazafiak ellen – a szerző megjegyzése). Ezen belül pedig Nyíregyházára is kiemelt figyelmet fordítanak (hogy az angolszász légi hordák miként és miért bombázták szét 66 évvel ezelőtt a szabolcsi megyeszékhely vasútállomását és annak környékét, ez a helytörténeti kutatások fehér foltja a mai napig – L. Zs. megjegyzése), mivel olyan információkat kaptak, hogy a megyeszékhelyen és környékén még élnek szemtanúk, illetve több olyan ember is, akik értékelhető információkkal képesek szolgálni a múzeum munkatársainak. Nathan Beyrak, a Holokauszt Emlékmúzeum projektigazgatója személyesen találkozott az informátorokkal, ezt követően pedig úgy nyilatkozott, úgy tűnik, nagyon érdekes anyag összegyűjtésére lehet kilátás. (A szerző és a Kuruc. info szerzőgárdájának véleménye szerint is, hiánypótló történeti kutatásokat lehetne végezni az Egyesült Államokban az évszázad közepéig titkosított második világháborús, Reich-beli forrásanyagok felhasználásával). A helyi kutatóknak (vajha kik ezek – L. Zs. újabb megjegyzése) ugyanis már sikerült potenciális szemtanúkkal beszélniük, és tőlük fontos kordokumentumokra számítanak. A múzeum munkatársai azt mondják, olyan emberekkel szeretnének találkozni, akik legalább tíz évesek voltak a deportálások idején, azaz 1934-35-ben, vagy az előtt születtek. (No comment – L Zs újabb, a kedves olvasó türelmét immár sokszorosan próbára tevő megjegyzése. Vagyis egy kiskorú, egy ma lezajló feltételezett büntetőeljárás során mennyire számítana hiteles tanúnak.)
A Nyíregyházi Napló írása – kortünet. Nekem, magyar állampolgárként, elegem van a zsidóság holopassiójából. Elfogadhatatlan, hogy választott népként, egy, a faji kiválasztottságának narkotikumos tudatában tetszelgő nép lenyúlja anyagilag a világ összes népét. Engem nem érdekel a holokausztjuk. Jóvátétel illeti meg az amerikai indiánokat, a mongolok és törökök, no meg az oroszok által kifosztott magyar népet, mikor kapjuk meg a dollármilliárdokat?
Ceterum censeo: Elegem van a zsidó passió-históriából, sok magyar honfitársammal egyetemben. A 21. század egyébként is a nem-cionista hatalmak felemelkedésének érája.
Lipusz Zsolt  – Kuruc. info