2021. szeptember 29., szerda, Mihály, Kapolcs napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
CSS váltás
Friss hírek
21:46 Johnson: nem a bevándorlás kínálja a megoldást az ellátási problémákra21:32 Megközelítette a 75 százalékot a felnőttek átoltottsága Németországban21:16 Megkezdődött a párizsi iszlamista merényletek túlélőinek és tanúinak meghallgatása20:57 A német államfő már arról beszél, hogy nem az emberek bevándorló hátterűek, hanem maga az ország bevándorló hátterű20:35 A WHO jóságos alkalmazottai is ráfanyalodtak a kongói lányokra-nőkre az ebolajárvány idején20:17 A román kormány 10 százalékos nettó minimálbéremelést javasol január 1-től19:46 Csak felfüggesztettet kapott hűtlen kezelésért egy volt fideszes polgármester - mégpedig "időmúlás miatt"19:09 Csökkentenék az orvosilag nem indokolt terhességmegszakítások számát Kínában18:43 A román képviselőház elutasította a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló tervezetet18:12 Horvátországban kötelező lesz a védettségi igazolás az egészségügyi és szociális intézményekben17:36 Állam elleni bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsították Postáékat17:11 Ismét Pócs János egyik elvadult "házikutyája" rabolt Jászapátin16:58 Őrizetbe vették, de szabadon is engedték a Rutte elleni támadás előkészítésével gyanúsított újmuszlim tanácsost16:33 Üzemanyagkáosz az Egyesült Királyságban: a pánikoló britek azt sem nézik, mit tankolnak autóikba16:15 Megdobta Macront egy tojással, kényszerkezelés alá helyezték
24 óra legolvasottabbjai

Publicisztika, Holokamu ::

Az EU és Izrael társulási szerződéséről szóló 01473-as törvényhez

A parlament 2010. november 8-án rövid vitát követően 287 igen, 6 tartózkodás és 45 nem szavazattal jóváhagyta a Martonyi atyafi által beterjesztett 01473. sz. törvényt, amelyben elfogadja Izraelnek az Európai Unióhoz való társulását. A törvény címe és bevezető része az alábbiakban olvasható:
„EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS
egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAKÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei (a továbbiakban: a tagállamok), és
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG, a továbbiakban:
a Közösség, egyrészről,
IZRAEL ÁLLAM,
a továbbiakban: Izrael, másrészről,
FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Izrael között fennálló hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;
FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Izrael erősíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni, valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját;
FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Felek milyen fontosságot tulajdonítanak a gazdasági szabadság elvének és az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elveinek, különösen az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásának, amelyek a társulás valódi alapját képezik;
ANNAK TUDATÁBAN, hogy erőiket a politikai stabilitás és gazdasági fejlődés megszilárdítása érdekében, a regionális együttműködés elősegítésén keresztül egyesíteniük kell;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszéd jöjjön létre és fejlődjön a közös érdekű, kétoldalú és nemzetközi kérdésekről;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Felek előnyére fenntartsák és elmélyítsék a gazdasági, tudományos, technológiai, kulturális, audiovizuális és szociális ügyekben folyó párbeszédet;
FIGYELEMBE VÉVE a Közösségnek és Izraelnek a szabad kereskedelem, és különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) Uruguayi Fordulójából eredő jogoknak és kötelezettségeknek való megfelelés iránti elkötelezettségét;
MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a társulási megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és különösen a kereskedelem, a befektetés, valamint a gazdasági és technológiai együttműködés fejlődése számára,”
Elmerengtem a törvény bevezető szakaszán. Mindenekelőtt azon, hogy itt 15 országot sorol fel, köztük a Németországi Szövetségi Köztársaságot, mintha Németországban lenne más állam is. Holott ez a szerződés nem az EU, hanem az azt megelőző „AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG” és Izrael szerződése. Akkor még nem Németország, hanem Német Szövetségi Köztársaság létezett.
Joggal felmerül a kérdés: mi köze ehhez Magyarországnak? Miért kellene ezt a magyar parlamentnek is jóváhagynia? Értelmetlen kérdés, hiszen csak a jobbágy teszi a kötelességét, amit urai neki parancsolnak. De menjünk tovább.
A bevezető szakasz első mondata így hangzik:
„FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Izrael között fennálló hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;”
No, itt megint csak elgondolkoztató megállapítást olvashattunk. Izrael a zsidók állama, ahol a legújabb törvények szerint az állampolgárnak a demokratikus zsidó államra kell felesküdnie. Magyarország meg nem zsidó állam (még). Mik lehetnek az ún. 'közös értékek', amelyeket vallunk? Nézzük meg, hátha vannak ilyenek.
A zsidók magukat Ábrahám köldökéből származtatják, azaz magukat emberi fajnak, vagy fajtának vélik. Nekünk még az ehhez hasonló gondolat is tilos, merthogy önmagában a 'magyarság' megfogalmazás is dührohamot vált ki a mértékadó, szomszédos, euro-amerikai politikusi rétegből, pontosabban annak nagyobb hányadából.
A zsidóság kultúrájában uralkodó Mózes törvénykönyve és a Talmud, melyben az Isten kiválasztott népének fogalmazzák meg magukat, minket meg pusztán emberszabásúnak, az ő szolgálatukra teremtett emberszabásúaknak. Izrael Jimmy Carter megfogalmazásában is apartheid állam, ahol a zsidóságra vonatkozó törvények mások, mint a nekik alávetett bennszülöttekre, az ország eredeti lakosságára vonatkozóak. Nálunk viszont a kisebbségeknek – köztük a magukat itt így megfogalmazó zsidóknak – több a joguk, mint az ország őslakos magyarságának.
Vannak egyáltalán közösnek vélhető értékek? Hisz csupa egymásnak ellentmondó jelleggel találkozhattunk.
Nézzük tovább.
A zsidók állama, Izrael, szinte egyetlen olyan szerződést sem tart be, mely az érdekeivel ellenkezik, az emberi jogokat lábbal tiporja, ha érdekei úgy kívánják. Nekünk meg tisztelni kell a zsidóságot, kiemelt státuszuk van az ország életében és a mások jogait a sajátjaink fölé kell helyeznünk. Ha a hazai, vagy a nemzetközi zsidóság, annak sajtója, szószólói valamire azt mondják, hogy ez így van, nekünk tapsolva kell egyetértenünk, mert ha nem azt tesszük, azonnal ránk sütik az antiszemitizmus bélyegét és az aztán súlyos ítélet. Közös értékek? Mitől érték nekünk, hogy bármikor, bármiért elítélhetnek minket az antiszemitizmus vádjával?
Izrael hadserege a magát legerkölcsösebbnek nyilvánító haderő, lélektelenül öli az általa megtámadott, vagy megszállt területek lakosságát, merthogy ehhez születési joga van. Az ENSZ szerint is emberiség ellenes bűnöket követett el éppen az elmúlt évtizedben is nem egyszer. Nekünk meg kötelességünk lesz ezt eltűrni, ha az országunkba a szerződés és az állampolgársági törvény alapján beözönlenek, itt letelepednek és elvárják tőlünk is, hogy Izrael szokásai, törvényei szerint kezeljük őket, és mi is életünkkel is feleljünk azért, ha ezt nem tesszük meg. Ahogy Palesztinában is ez a nóta járja. Hiszen Izrael érdekei, értékei állítólag azonosak miénkkel, közösek, még ha ez ellen erkölcseink mélyen tiltakoznak is. Közös értékek? Aligha.

Magyarország mely országokat, területeket tart megszállva? Semelyiket, sőt, nemzetének tekintélyes része mások fennhatósága, megszállása alatt él, ahol szinte az anyanyelvét sem használhatja, és ez ellen ez a parlament szinte semmit sem tesz. Ugyanakkor Izrael más országok területét tartja megszállva (Palesztinát), és időről időre szomszédjait lerohanja (pl. Libanont), gyermekek, idősek, asszonyok ezreit gyilkolva csúcstechnológiás, esetleg éppen nemzetközi egyezményekben betiltott fegyvereivel (fehér foszfor Gázában), majd búcsúzóul a nemzetközileg ugyancsak betiltott másfél millió pillangóaknát hajít le (pl. Libanonban). Közös értékek? Ismét csak aligha.
Izraeli börtönökben ezrével szenvednek 'terrorista' váddal gyerekek, ahol a kínzás nem hogy tiltott lenne, hanem éppen az izraeli kínzási módszerek csúcstechnológiával kifejlesztett változataival kísérletezgetnek. A kínzások alól sem a gyermekek, sem azok szülei nem mentesülnek, attól teljesen függetlenül, hogy tettek-e valamit az izraeli megszállók ellen – pl. kővel dobálták meg a páncélozott haderőt – vagy sem. Nálunk a cigányok halomra ölhetik az őslakos magyarságot, a magyar ember meg sem védheti önmagát, mert azonnal rasszizmust kiáltanak, és a megtámadottat ítéli el a bíróság és a parlament nem ez ellen, hanem a zsidó holokauszt tagadása ellen hoz törvényt. Közös értékek? Aligha.

"Közös értékek"

A bevezető szakasz további tételei már ennek ismeretében is a humor kategóriába sorolhatók. Hiszi a piszi pl. a következő szakaszt:
„FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Izrael erősíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni, valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját;”
Izrael és a partnerség? Ahol minden megnyilvánulásról kiderül, hogy moslék hazugság? Akiknek az ősi törvényei nem tiltják a hazugságot? Akik kulturális vezérelve szerint (Talmud) nem zsidónak hazudni nem bűn, hanem erény? Mióta partnerség az, hogy felvásárollak, és neked kuss? Mióta partnerség az, hogy az egyiknek csak jogai, a másiknak csak kötelességei vannak? Mióta partnerség az, hogy pl. izraeliták szabadon dorbézolhatnak a magyar tömegközlekedési eszközökön és ez ellen még a bennszülötteknek szólni sincs joguk? Holott fordítva azonnal eljárás alá kerülnek.
Hagyjuk most a bevezetés üres szavait, és nézzünk a törvény belsejébe is. A törvény első cikkelyének 2. bekezdésében ez áll:
„– többek között az áruk és szolgáltatások kereskedelmének bővítésével, a letelepedési jog kölcsönös liberalizálásával, a közbeszerzés további fokozatos liberalizálásával, a tőke szabad mozgásával, valamint a tudományos és technológiai együttműködés élénkítésével előmozdítsa a Közösség és Izrael közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését, és ily módon elősegítse a Közösségben és Izraelben a gazdasági tevékenység fejlődését, a megélhetési és a foglalkoztatási feltételek javulását, továbbá a fokozott termelékenységet és a pénzügyi stabilitást,”
Nevetséges! Kölcsönösség? Lehet, hogy az izraelieknek jól jön, hogy szabadon letelepedhetnek bármely EU-országban, ha netalántán kirobbantják Iránnal a háborút, és Irán visszabombáz, azaz Izrael földje meleggé válik a zsidóság számára. De azért álljunk meg ennél a pontnál, hiszen köztudott, hogy Izraelbe csakis született zsidó telepedhet le, és csakis a zsidó államra felesküvés alapján. Kölcsönösség? Nevetséges állítás. Ezt a szakaszt sem fogja Izrael magára nézve soha sem kötelezőnek elfogadni.
Ezt olvashatjuk a 2. cikkelyben:
"A Felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek tiszteletben tartásán alapul, amelyek Felek a bel- és külpolitikáját irányítják, és a megállapodás alapvető elemét jelentik."
Nevetséges! Izrael és az emberi jogok? Amikor vallási alaptörvényei szerint az ember csakis a született zsidó, a többit Isten az ő szolgálatukra teremtette? Ja persze, ha így értelmezzük, akkor Izraelnek fontosak az emberi jogok, melyek a gójra nem érvényesek, tekintve, hogy azok nem emberek. Értsük így? Meg úgy, hogy a 'demokratikus alapelveken' Izrael ott lép át, ahol akarja, de vele szemben a szerződő fél át nem léphet, mert szerintük ez a demokratikus? Közös értékek? Kölcsönösség? Frászt!
Igen, egyértelmű. 'Közös értékeink' csupán Izrael értékei, 'közös érdekeink' Izrael érdekei, Izraelnek van szüksége rabszolgákra és behódolt értékteremtőkre, Izrael rettegő polgárainak van szüksége az általuk létrehozott háborús zónától távoli, békés, nyugalmas, őket tisztelő lakossággal rendelkező lakóterületre. Ámde kölcsönösségről szó sem lehet! A GATT-hoz való társulása idején sem, most még kevésbé.
Martonyi atyafi elővezette a törvényt, magyar nyelven, a mai valósághoz való alkalmazkodás nélkül. Az a Martonyi atyafi, akinek bizonyára Izrael szemében hitele van, hiszen megjárta már a pártok bugyrait és a Bilderberg-találkozók hűséges résztvevője, az ottani határozatoknak az alárendeltek felé megbízható tolmácsolója. A parlament meg ugyanúgy látatlanban megszavazta ezt a törvényt is, mint hajdan a Lisszaboni szerződést, hiszen most Izrael lökte az asztalra és várta el a hűséges kutyáktól a csettintésre cselekvést. És cselekedtek. A Likud-testvérpárt a parlamenti többségét erre is ráhúzta. Martonyi atyafi a beterjesztés előtt járt a gazdiknál, ahol minden valószínűség szerint szolgai módon átvette az utasítást, és a magyar parlament három engedelmes pártja törvényerőre is emelte.
Csak a Jobbiknak voltak – és vannak – fenntartásai. Jogosan. De hát ki törődik egy olyan párt véleményével, akit az izraelitáék közfelkiáltással lefasisztáznak, leantiszemitáznak, szalonképtelennek tartanak? Igen, szalonképtelen – nekik – mert nem szolgálja látatlanban Izrael és a cionisták érdekeit, nem követi utasításait.

Érdemes mindezeket és az ez után következő eseményeket, döntéseket az emlékezetbe vésni – mert még föltehetően lesz Magyarországon választás. Reméljük, hogy lesz, és nem a 'közös értékek' válnak uralkodóvá.

Cser Ferenc – Neményi.net

Friss hírek az elmúlt 24 órából
Kereső
Időkép
Hőtérkép
Legolvasottabb hírek
Szavazás
Ki lesz a moslékkirály(nő) a vörös előjáték végén?
» Dobrev» Karácsony

Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2021 | Impresszum | Hirdetési ajánlat | Privacy Policy | About Us
CSS váltás feketére CSS váltás fehérre
Hírfolyam Lapszemle ipv6 ready