Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint hibázott az a budai fürdő, amelyikben "megalázó helyzetbe hoztak egy meleg párt", mely a medencében csókolózott. A házirendben nincs csóktilalom, és "hiába próbáltak a közerkölcsre hivatkozni". Az ügyet bíróság elé viszi az elmarasztalt szolgáltató, szerintük ugyanis az EBH döntése a viselkedési normák fellazulását okozza (és ez így is van).
Ha normális párok csókolóznak, akkor azt a buziknak is engedni kell, hiába van tőle mindenkinek hányingere – így értelmezhető az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) egyik friss határozata. A hatóság május 23-i döntésében kimondta, hogy egy budai fürdőben megsértették az egyenlő bánásmód követelményét egy "csókolózó, meleg férfipárral" szemben. A szolgáltatót, vagyis a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt-t marasztalták el. Az érintett "pár" az Indexnek elcsivitelte, hogy a Király Gyógyfürdőről volt szó.
Az EBH elé került eset még 2012. március 5-én történt. A hatósághoz forduló Balaci Adrián, a "pár" egyik tagja szerint a következőképpen: estefelé ölelkeztek és csókolóztak a központi medencében másik három-négy, heteroszexuális párhoz hasonlóan. Egy 60 év körüli vendég odalépett hozzájuk, és durva hangon felszólította őket, hogy hagyják abba. Kijelentette, hogy ez nem egy "buzi hely" (igencsak korrekt módon járva el - a szerk.). A felháborodott férfi ezután elment, és odahívta a személyzetet.
A fürdő dolgozói nem vizsgálták meg az esetet: rögtön arra kérték a fartúrókat, hogy fejezzék be a közerkölcsöt sértő magatartást. Azt mondták nekik, hogy ha nem teszik, el kell hagyniuk a fürdő területét. Eközben a vendég folyamatosan trágárul szidta őket. A "pár" végül a megalázó helyzet miatt elhagyta a fürdőt. Képviseletüket az EBH előtt a Háttér Társaság a Melegekért civil szervezet jogsegélyszolgálata látta el.
A fürdő személyzetéből két segédmunkás és a fürdővezető-helyettes volt ott a jelenetnél. A tanúvallomások ellentmondásosak voltak arról, hogy pontosan mi is történt, mutatott rá az EBH. A panaszosok elbeszélése szerint csupán annyi történt, hogy "szolidan átölelték egymást", és csókolóztak, mint a többi pár is a medencében. A két segédmunkás egyszerre ért a medencéhez, így különböző dolgokat nem láthattak, mégis különböző részletekről számoltak be az EBH előtt. Az egyik szerint egymáson feküdtek, a másik szerint egymás mellett ültek, amikor odaért. Az utoljára érkező fürdőmester is azt állította, hogy egymáson fekvést látott, holott mire ő megjelent, már a vita zajlott.
A fürdő részéről védekezésképp azt próbálták sugallni, hogy úgy tűnt, mintha szexuális aktus zajlott volna. Az EBH-nál azonban ennek nem adtak hitelt. Ezt azzal magyarázták, hogy amennyiben a két "férfi" valóban szexuális aktushoz hasonló cselekményt tanúsít, abban az esetben ez hangzott volna el a panaszt tevő vendég tanúvallomásában is, ő azonban csak csókról beszélt. Ráadásul az EBH szerint ha tényleg ilyesmi történt volna, feltételezhető, hogy akkor nem csak egy vendég tett volna panaszt, hanem többen, mások is.
A személyzetet odahívó vendég egyébként azt mondta, hogy a heteroszexuális párok csókolózása se tetszik neki, de emiatt nem szokott szólni. A fürdő házirendjébe foglalt általános szabályokból nem lehetett arra következtetni, hogy tilos volna a csókolózás, állapította meg az EBH.
A buzikat kell előtérbe helyezni a többség értékítéletével szemben
A fürdő az EBH előtt azzal védekezett, hogy ők kötelesek a vendégek nyugalmát, a közerkölcs érvényesülését biztosítani, ezeket pedig szerintük a "pár" veszélyeztette a magatartásával. Azt állították, hogy a "pár" viselkedése extrém, megbotránkoztató volt, és a többség emberi méltóságát sértette. Saját intézkedésüket szükségszerűnek, elkerülhetetlennek és arányosnak nevezték.
Hivatkoztak arra, hogy a "pár" végül önként elment, ezért szerintük nem is lehet értelmezni a joghátrány mibenlétét. Végül kifejtették, hogy szerintük az egyéni irányultságok kiélésének a terepe kizárólag a magánfürdő lehet, és a panaszos ugyan csak a jogait gyakorolta, de azt szerintük szokatlanul feltűnő és ellenérzést kiváltó módon tette.
Az EBH a döntésekor korábbi alkotmánybírósági határozatokra hivatkozott, valamint nemzetközi emberi jogi egyezményekre, irányelvekre és ajánlásokra. Kitért arra, hogy "az európai jogfejlődésnek köszönhetően a melegek diszkriminációjáról szóló ügyekben a közvéleményben élő erkölcsi megítélés egyre kevésbé játszik szerepet". A közerkölcs fogalmának pontos meghatározása a jogalkalmazó feladata. A közerkölcsöt a jogalkalmazás ma már máshogy definiálja, mint a közvélemény, a kisebbség jogait védik a többség értékítéletével, "előítéleteivel" szemben.
Bíróság elé viszik az ügyet
Az EBH szerint a történtek zaklatásnak minősülnek, mivel a fürdőben Balaci Adriánékkal szemben "megalázó környezetet alakítottak ki", és ennek kiváltó oka a szexuális irányultságuk volt. (Pedig nem az irányultságuk, hanem a magatartásuk ütközött a közerkölcsbe - a szerk.) Az EBH megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. Szankció nem kísérte a döntést, nem szabtak ki bírságot.
Az elmarasztaló határozat ellen fellebbezni nem lehet, de bírósági felülvizsgálatot lehet kérni, erre 30 nap van. A BGYH Zrt. be fog nyújtani ilyen keresetet – közölte a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ. "Mivel bírósági felülvizsgálatot fogunk kérni, nem értünk egyet a határozattal. Megítélésünk szerint az EBH határozata abba az irányba hat, hogy a fürdőbeli közrend, köznyugalom érdekében megkövetelt viselkedési normák fellazulását okozza. A BGYH Zrt. a jövőben is szigorúan ragaszkodni fog ahhoz, hogy közerkölcsöt sértő magatartás ne történhessen a fürdőkben" – írták a sajtó érdeklődősére.
Még azt is elvárnák, hogy bocsánatot kérjenek tőlük
A buzik helyzete iránt különös érdeklődést tanúsító indexesek megkérdezték azt is, hogy a fővárosi fürdők területén most megengedett-e a csók heteroszexuális párok esetén, illetve "azonos nemű párok" esetén. A válasz ez volt: "A közerkölcsöt sértő magatartás nem megengedett a fürdőben. A mostani esetben is vendégpanaszt követően történt meg az intézkedés, hiszen nem egy egyszerű csókról volt szó, hanem közerkölcsöt sértő magatartásról."
Balaci Adrián és "társa", Dávid most Svédországban tartózkodnak. Az eset akkor történt, mikor pihenni voltak Magyarországon. A történtek "rossz érzést hagytak bennük maguk után". "Teljesen tönkretette a nyaralásunkat" – sajnáltatta magát az egyik ratyi. Azóta nem jártak ebben a fürdőben. Elpanaszolták: bocsánatot a mai napig nem kértek tőlük a történtekért. Az EBH eljárása alatt úgy érezték, mintha a fürdő nem is igazán értette volna a panaszukat, mintha meglepődtek volna azon, hogy valaki szóvá teszi: elfogadhatatlan a buzizás.
"A szolgáltatóknak természetesen joguk van magatartási szabályokat előírni a vendégek számára, de azt nem tehetik meg, hogy más szabályokat állapítsanak meg, vagy a szabályokat szelektíven alkalmazzák az azonos nemű párok esetében" – kommentálta az ügyet Dombos Tamás, a Háttér Jogsegélyszolgálat munkatársa. Szerinte ez az eset csak "a jéghegy csúcsa", jogsegélyszolgálatunkhoz tucatszámra érkeznek hasonló bejelentések, csak azok miatt nem indul jogi eljárás. Dombos szerint ez az eset megmutatta, hogy "igenis érdemes az ilyen sérelmek kapcsán a jog eszközeivel is fellépni."
(Index korrigálva)
Frissítés: Olvasónk tömör megjegyzése: "Ez a Balaci egy tetves provokátor":