Amíg az éjjel-nappal hazudozó Viktor és sleppje habzó szájjal harsogja, hogy minden "menekültet" hazazavarnak, bezárják a menekülttáborokat, és egyébként is, nem fogják elvenni a munkát, meg takarodjanak innen és hasonló lózungok, addig szép csendben megjelentek a Belügyminisztérium Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának pályázati felhívásai.
Ide kattintva lehet közöttük böngészgetni.
És már a pályázatok címeiből, rövid leírásából kiderül a kormány és a mögötte állók sunyi és valódi célja: eszük ágában sincs megvédeni a magyarokat, sőt hosszú távon számolnak a betolakodókkal, letelepítésükkel, és több milliárd forintot költenek az alábbiakra:
- menekültek pátyolgatása, pszichológus, jogász biztosítása, szabadidős rendezvények szervezése,
- a még nem ivarérett és már ivarérett, fiatal menekültek elhelyezése, integrálása az iskolákba, óvodákba, ott ahol magyar gyerekek is tanulnak,
- további "menekültek" Magyarországra juttatása, áttelepítése, ennek elősegítése,
- „harmadik országbeli” négerek felsőoktatásának támogatása magyar főiskolákon, egyetemeken, majd munkát adni a számukra, a munkáltatók kényszerítése, hogy idegeneket foglalkoztassanak, ún. munkaerőpiaci programok kidolgozása a számukra,
- végleges itt maradásuk érdekében magyar nyelvre tanításuk,
- ingyenes képzések biztosítása a számukra,
- lakás, lakhatás biztosítása.
Mindezek annak tükrében különösen figyelemre méltók és felháborítók, hogy magyar állampolgárok számára sem biztosít a kormány megfelelő képzési, munkaerő-piaci programokat, lényegében a közmunkán kívül nincs semmi elképzelésük arra nézve, hogyan lehetne munkalehetőséget teremteni.
Zoom
Ez a kormány és a Likud-testvér Fidesz valódi arca.
Aki nem hiszi, itt vannak a pályázatok címei és a ráfordított összeg - a  teljesség igénye nélkül:
MMIA-1.1.1 A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása
Az intézkedés célja a Befogadó Állomás telephelyein, illetve a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ telephelyein elhelyezett menedékkérők életminőségének javítása, hospitalizációjuk kockázatának csökkentése, tájékozottságuk növelése.
Forrás: 215 millió forint
MIA-1.1.2 A különleges bánásmódot igénylő személyek speciális szükségleteinek korai azonosítására szolgáló mechanizmus kidolgozása és az ehhez fűződő igényeiknek megfelelő ellátás nyújtása a menekültügyi szervezetrendszerben
Az intézkedés célja a különleges bánásmódot igénylő személyek és speciális szükségleteik korai és gyors beazonosítása, annak érdekében, hogy a speciális szolgáltatások eredményeként életminőségük javuljon, hospitalizációjuk kockázata csökkenjen.
Forrás: 87 millió forint
MMIA-1.1.4 A kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének, illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése
Az intézkedés célja, hogy a gyermekvédelmi és köznevelési intézmények alkalmassá váljanak a kísérő nélküli kiskorúak fogadására, számukra koruknak, élettani sajátosságaiknak megfelelő ellátást nyújtsanak, speciális felzárkóztató, traumakezelő programokat működtessenek.
Forrás: 17 millió 500 ezer forint
MMIA-1.1.7 Jogi segítségnyújtás az eljárás minden szakaszában
Az intézkedés célja az ingyenes jogi segítségnyújtás és képviselet biztosítása a menedékkérők számára a menedékjogi eljárás során, ezzel javítva a menedékjogi eljárás hatékonyságát és érvényre juttatva a vonatkozó jogi normák – különösen a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelv, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény – érvényesülését
Forrás: 43 millió 500 ezer forint
MMIA-1.4.1 Áttelepítési programok megvalósítása
Az intézkedés célja a nemzeti áttelepítési program kiválasztási missziója során az áttelepítésre jelölt személyek Magyarországra történő áttelepítése és olyan feltételek biztosítása, amelyek segítik az áttelepített menekültek társadalmi beilleszkedését, önálló életvitelük kialakítását és hosszú távú fenntartását.
Forrás: 123 millió 500 ezer forint
MMIA-2.2.2 Migráns hátterű gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedését célzó programok, a tanulók kultúrájához alkalmazkodó tanítástanulási módszerek, tananyagok kidolgozása, fejlesztése és fenntartható működtetése, valamint szakmai fórumok működtetése
Az intézkedés célja a harmadik országbeli gyermekek és fiatalok magyar oktatási és képzési rendszerbe történő beilleszkedésének támogatása, iskolai alulteljesítésük, lemorzsolódásuk kockázatának csökkentése, ezáltal integrációjuk segítése.
Forrás: 68 millió 500 ezer forint
MMIA-2.2.3 A magyar felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárok magyar nyelvi és interkulturális képzése; munkaerő-piaci beilleszkedésüket segítő programok kidolgozása, működtetése
Az intézkedés közvetlen célja a Magyarországra felsőfokú tanulmányok folytatása céljából beutazó és itt tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok felsőoktatási intézménybe történő beilleszkedésének támogatása, munkaerő-piacra történő belépésének segítése. Az intézkedés közvetve szolgálja a tudásalapú migráció kialakulását, a felsőoktatási intézmények jó hírének növelését.
Forrás: 86 millió 500 ezer forint
MMIA-2.2.4 A harmadik országbeli állampolgárok magyar nyelvi képzését korábban és jelenleg biztosító programok felülvizsgálata, a harmadik országbeli állampolgárok szükségleteinek megfelelő hatékony nyelvi képzési programok kidolgozása és működtetése
Az intézkedés célja a magyar oktatási és képzési rendszerbe, illetve a munkaerőpiacra való beilleszkedéshez szükséges magyar nyelvi kompetencia megszerzésnek elősegítése harmadik országbeli állampolgárok számára.
Forrás: 185 millió forint
MMIA-2.2.5 A munkaerő-piaci szükségletekre reflektáló képzési programok és szolgáltatások kidolgozása, illetve működtetése a harmadik országbeli állampolgárok számára
Az intézkedés célja a harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci beilleszkedésének, és ezáltal társadalmi integrációjának segítése a szükségleteikre reflektáló képzések és szolgáltatások biztosításával.
Forrás: 137 millió 500 ezer forint
MMIA-2.2.6 Speciális, a foglalkoztathatóságot növelő eszközök kidolgozása a sérülékeny csoportok – különösen a nemzetközi védelmet élvezők – számára
Az intézkedés célja a sérülékeny személyek – különösen a nemzetközi védelemben részesülők – foglalkoztathatóságának növelése és a munkaerő-piacon történő stabil megmaradásuk elősegítése pszichoszociális ellátásukkal, illetve a munkáltatók ösztönzésével és célzott foglalkoztatási programok által.
Forrás: 129 millió forint
MMIA-2.2.8 A nemzetközi védelmet élvező személyek önállóvá válása érdekében a lakhatáshoz való hozzájutás megkönnyítését célzó programok kidolgozása és működtetése.
Az intézkedés célja, hogy a nemzetközi védelmet élvező személyek számára az önálló életvitelük kialakítását segítendő, lakhatási szempontból védett időszakot biztosítson.
Forrás: 266 millió forint
MMIA-3.1.2 A fogvatartás hátrányainak enyhítését célzó szolgáltatások – pszichoszociális és jogi segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás, az indulást megelőző reintegrációs asszisztencia – működtetése az idegenrendészeti őrizetben és közösségi szálláson
Az intézkedés célja, hogy az idegenrendészeti őrzött szállásokon, előállítókban és gyűjtőpontokon, valamint a közösségi szálláson tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok olyan kiegészítő szolgáltatásokban részesüljenek, amelyek biztosítják a hazatérést megelőző időszakban a szabadidő értelmes eltöltését és elősegítik a sikeres reintegrációt, valamint a potenciális hazatérőknek megfelelő információ biztosítása a visszatérési eljárásokról.
Forrás: 224 millió 500 ezer forint
(Olvasónk gyűjtése)
Kuruc.info