A Lesi László Csaba nevű, cigánysága mellett zsidó származására is büszke "művész" levelét megírta, kiderül, hogy üdvözli a parlamenti cenzúrát, és fajtársai "indokolatlan általánosításoktól" szenvednek. A cigánybűnözés létezését persze nem sikerült cáfolnia. Az alább változtatás nélkül közöljük az egész irományt, van rajta mit ízlelgetni.
Zoom
Kéne már egy közös szelfi doktorminiszterelnökúrral, Győzikével és Grófóval
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr
részére
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A hazáját szerető és az országát féltő büszke magyar roma hazafiként fordulok most Önhöz, kérve az egyértelmű kiállását, segítségét és közbenjárását abban, hogy a magyarországi romák és a többségi társadalom viszonyát ne tehessék tönkre a jövőben olyanok, akik számára ez a kérdés sokszor valóban nem több, mint politikai haszonlesés.

Talán meglepi Önt, de hazafiként tekintek magamra, akinek zsidó és cigány ősei többszáz éve tesznek hozzá erejükhöz és lehetőségeikhez mérten a sors által nekik szabott életeik során a helyi közösségekhez és a mindekori magyar társadalomhoz, annak gazdaságához és kultúrájához. Annak érdekében, hogy a gyermekeink, az unokáink és a leszármazottaink hosszú sora is így tehessen majd a jövőben, ahhoz a jelenkorban kell felvállalnunk egy-egy fontos küzdelmet, segítve megőrizni a békét, a biztonságot, a társadalmi együttműködést és szolidaritást.
Biztos vagyok benne, hogy az Ön számára sem kérdéses, hogy a magyarországi és a magyar ajkú romák mennyire szerves részei a mindekori magyar nemzetnek a jelenlegi határokon belül és a Kárpát-medence egészében. Ugyanígy nem vonhatja senki kétségbe azt, hogy a romák többsége sokszor indokolatlan általánosításokat kénytelen elszenvedni, amelyekből hátrányos megkülönböztetés és diszkrimináció is ered, valamint egyfajta idegenkedő hozzáállás a többségi társadalom meghatározó részében. Ennek lebontása, eltüntetése kimondottan nehéz feladat, hiszen nemcsak arra kell törekednünk, hogy ne hagyjuk beigazolódni a velünk kapcsolatos sztereotípiákat, hanem meg kell küzdenünk azzal is, hogy bizonyos politikai szereplők és vállalhatatlan ideológiákat vallók folyamatosan arra törekednek, hogy a magyar társadalom több mint 10%-át kitevő romákat kollektíven hibáztassák.
Annak érdekében, hogy a jelenlegi társadalmi folyamatok a romák és a többségi társadalom békés együttélése kapcsán ne feszüljenek tovább, kérem, segítse elő, hogy a szükséges döntések mihamarabb megszülessenek az alábbi 2 témakörben:
- Szigorítsa a jogszabályokat, illetve követeljen meg szigorúbb eljárásrendet annak érdekében, hogy az élet kioltására alkalmas vágó-szúró eszközök ne kerülhessenek közterületekre, illetve a legszigorúbb szabályozás kísérje ezek bárhol is történő megjelenését. Ebben a kérdésben a társadalom (és legfőképpen a 25 év alatti korosztály) edukálása mellett szükséges lenne a hazai rendőrök, polgárőrök szigorúbb, egyértelműbb fellépése, illetve alkalmassá tétele ahhoz, hogy a közrendvédelmet hatásosabban, eredményesebben tudják biztosítani mindannyiunk számára.
- Kérem Önt, segítse elő, hogy a cigánybűnözés és a cigánybűnöző kifejezések kikerüljenek a politikai közbeszédből. Üdvözlöm, hogy a modern kori magyar államiság legfőbb helyszínén súlyos szankciók kísérik ezt ma már, ugyanakkor a Parlamenten kívül ma még számos helyen próbálják egyesek erre felépíteni a saját politikai agitációjukat, egyértelműen így készülve a közelgő önkormányzati választásokra. Arra a szavazásra, amely valóban helyi szinteken, a helyi nehézségeket fókuszba állítva kínál lehetőséget a politikai szerepvállalásra, ugyanakkor valós kockázat is, hogy egyes kisebbségek vagy sérülékeny csoportok ezeken a helyi szinteken célpontokká váljanak.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Az elkövetkezendő évtizedek során Önnek továbbra is sokakért kell felelősséget vállalnia. Akár aktív kormányfőként, akár visszavonult politikus nagy- és dédszülőként teszi majd, Önnek is látnia, értenie kell, hogy a jelenlegi társadalmi folyamatok sem az egyén, sem a család, sem a nemzet egészét tekintve nem tartanak jó irányba, és mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezen változtatni lehessen. Ebben mindannyiunknak feladata és felelőssége van. Ön egy kormányt és egy országot vezet, én egyes állandó és új korosztályokra tudok hatással lenni a zeném, a művészetem, a vállalt közösségi feladataim által. Ön közel 3 millió ember támogató szavazatát köszöni meg kormányzati ciklusok óta folyamatosan, én többszázezer emberhez juttathatom el a gondolataimat – többek között ezt a nyílt levelet is, azaz sokak hangja és kérése fogalmazódik meg a a fenti soraimban. Bízom benne, a fentiekben foglaltakkal egyetért, és segíthetünk egymásnak abban, hogy ne feszüljenek még jobban a jelenlegi viszonyok romák és nem romák között.
Mindnyájan békére és harmóniára vagyunk, csakúgy, ahogyan ennek a nagyszerű országnak a sokszínű és értékes társadalma több mint ezer éve már. Ezt én magam is szolgálni szeretném.
Kívánok a munkájához további sok erőt és egészséget.
Tisztelettel ;
Lesi László Junior
Egy aggódó roma hazafi
Igazi példaképről van szó: