Az V. kerület különösen "kormányváltó" fideszes polgármestere ma a parlamentben olyan Rákosi-időket idéző javaslatot tesz, mellyel módosítanák a Btk.-t, mégpedig úgy, hogy börtönnel büntetnék, ha egy tüntetés résztvevői "másokat alkotmányos jogaik gyakorlásában akadályoznak" (ilyen pl. az ország politikusok által való kirablása), illetve kárt okoznak (mondjuk védekeznek Gyurcsány pribékjei ellen). Nem csoda: a kisféreg onnan jött, ahonnan Fletó: KISZ-führer volt.
Rogán, aki Juszt László és Schmuck Andor cimbije is és a szocikkal közösen támogatja a szovjet szégyenemlékmű fennmaradását, büntetné mindazokat, akik "jogszerűen betiltott" (értsd: Gyurcsányék illegitim kúrmányzását védő, diktatórikusan megtiltott) rendezvény helyszínén és ideje alatt szervezőként vagy résztvevőként jelennének meg. Ugyancsak bűncselekménnyé minősíttetné, ha a résztvevők egy karhatalmisták által a rezsim védelmében feloszlatott tüntetés helyszínéről nem távoznának.

No comment
Akár háromévnyi szabadságvesztéssel szankcionálná a Gyurcsány-párti gazember (aki mellesleg ugyanott kapta az ideológiai kiképzést, mint szeretett kormányfőnk) a demonstrációk helyszínén az ÁVH-val való esetleges összecsapás következtében keletkezett károkért felelőssé tett hazafiakat, de a büntetési tétel különösen nagy - 50 millió forintot meghaladó - kár esetén öttől tíz évig terjedhetne.
Mellékbüntetésként rendezvénytől eltiltást vezetne be a kis zsidóbérenc diktátor. Ezt azokkal szemben alkalmazhatnák, akik a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban követtek el valamilyen bűncselekményt, azaz nemcsak vekkeres délutáni gőzleeresztő tüntetésre járnának ki. Szép.
Alább a nemzetáruló takony bűnlajstroma, pontosabban csak azok a bűnügyei, amikről tudunk.
(Kuruc.info - Híradó - Népszabadság)

Kapcsolódó