A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) teljesen elhatárolódik a marosvásárhelyi román diákságot tömörítő Liga Studenților Tîrgu Mureș által szervezett keddi tüntetéstől, amelyet az utóbbiak azért szerveztek, hogy úgymond megvédjék magyar társaik érdekeit.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) épülete előtt kedden gyülekezett a román diákok érdekképviselete magyar társaik „érdekei védelmében”, ugyanis szerintük a tanügyminisztérium beavatkozik az intézmény belső ügyeibe, a magyarokat pedig félrevezetik a magyar tagozat létrehozásának tervével. Ennek érdekében egy nyílt levelet is közzétettek honlapjukon, amelyben felszólítják a magyar diákokat, hogy ne engedjék magukat félrevezetni, ugyanis a politikusok csak rosszat akarnak nekik a magyar tagozat létrehozásával.
A főbejárat előtt összegyűlt mintegy 150 román diák nemzeti és egyetemi egységet követelt, közben aláírásokat gyűjtöttek és kék szalagokat osztogattak, tiltakozásként a magyar tagozat létrehozása ellen. Szerintük az egyetem jó hírneve szenvedne csorbát ezáltal, illetve csökkenne az államilag támogatott helyek száma is. A gyülekező főszervezője, a román diákszervezet elnöke, Dan Zolog a helyszínen elmondta: a magyar diákszervezet mindenféle együttműködést elutasít, pedig itt nem román vagy magyar, hanem a hallgatók közös érdekeiről van szó. Ennek ellentmond, hogy meg sem próbálták felvenni a kapcsolatot a magyar társaikkal előtte – akiknek pedig állítólag az érdekeiket védik.
Benedek Zalán, az MMDSZ alelnöke elmondta: teljes mértékben elhatárolódnak a román diákszervezet megmozdulásától. „Inkább nem kommentáljuk a keddi eseményt, semmi közünk hozzá. Mi is csak arról a nyílt levélről tudtunk, amelyet a honlapjukon tettek közzé. Egyáltalán nem kerestek meg minket ezzel kapcsolatban, hallottuk, hogy sms-ekben értesítették egymást, bennünket azonban nem” – nyilatkozta.
60 év alatt, megalakulása óta színmagyar egyetemből román nyelvű oktatási intézménnyé vált a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Sokan nem tudják, mások elhallgatják azt, hogy eredetileg Románia egyetlen magyar nyelvű orvosi egyetemeként alapították meg. A napokban tüntető román diákok nem valószínű, hogy tudják ezt, így csak magukénak tekintik az intézményt.
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1950-ben végzett diákjainak névsorában egyetlen román név sem szerepel, hiszen akkoriban két-három román diák végzett az egyetemen. Gyéresi Árpád professzor 1959-ben kezdte el tanulmányait az akkori, Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetben, ami 1945-ben létesült. A magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés kiszorult Kolozsvárról és Marosvásárhelyre került. Azért kellett a magyar orvosi, mert román már volt az országban, szám szerint három.
- Mondhatni állami határozattal született ez a magyar nyelvű egyetem. Következtethetjük ebből érthetően, hogy az erdélyi tömb és akár szórványmagyarság kiszolgálására is -mondta Prof. Dr. Gyéresi Árpád, nyugalmazott professzor.
A magyaroknak létesített egyetem azonban elrománosodott az évtizedek során. 1962-től a laboratóriumi gyakorlatok nyelve román lett és ettől kezdve csak románul folytak. Az egyetem élén magyar rektor utoljára 1984-ben volt. Emellett a román és magyar diákok arány is erőteljesen megváltozott -
Novák Zoltán történész szerint: gyakorlatilag egy olyan érdekes helyzet alakult ki 90-ben, hogy az 1960-as arányok álltak elő, de fordított előjellel, tehát a hallgatóknak több mint 80%-a volt 60-ban magyar nemzetiségű és 90-ben pedig gyakorlatilag román diákság került ilyen méretű túlsúlyba.
A szakember szerint a mostani viták és a diáktüntetés azt mutatják, hogy hasonló jelek jelentkeznek Marosvásárhelyen, mint 1990 márciusában. Ma azonban nem éppen olyan súlyos a helyzet, mert más politikai helyzetben vagyunk. Kérdés azonban, hogy miért tekintik csak sajátjuknak az egyetemet a román diákok, akik a héten kivonultak tüntetni.
A marosvásárhelyi magyarság kisebbségi jogai biztosításának zálogaként látja az egyetemet, a románság pedig hatalmi eszközként használja ezt. Kompromisszumos megoldásra lenne szükség, és arra, hogy az egyensúly visszabillenjen, hiszen furcsa az, hogy 60 év után sokan nem is tudják azt, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar intézményként indult.
(ErdélyTV - Székelyhon - Kuruc.info összeállítás)