Plágiummal vádolja a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) rektorát és rektorhelyettesét Hantz Péter erdélyi magyar kutató, aki az elöljárók lemondását követeli.
A két egyetemi vezető neve a marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény folyóiratában közölt két dolgozatban jelenik meg több társszerző neve mellett. Hantz szerint a két dolgozat szövege jelentős mértékben megegyezik külföldi kutatók által közölt tanulmányokéval.
Az erdélyi magyar felsőfokú oktatás önállóságáért küzdő Bolyai Kezdeményező Bizottság ügyvivő alelnökeként is tevékenykedő Hantz pénteken juttatta el az MTI bukaresti irodájához azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják a plágium vádját.
Mindkét cikk a marosvásárhelyi egyetem Acta Medica Marisiensis című angol nyelvű tudományos közlönyében jelent meg. A két írás közül az elsőben Constantin Copotoiu rektor és Klára Branzaniuc rektorhelyettes neve egyaránt megjelenik, a másodikban csak Branzaniucé.
Hantz Péter szerint az első dolgozat súlyosabb eset, hiszen mintegy 80 százalékban megegyezik a szövege a Groningeni Egyetemen készült egyik tanulmányéval. Ez utóbbinak a tudományos vezetője, Theo Wiggers, akárcsak a dolgozat szerzője levelet is küldött Hantznak, amelyben tiltakoznak a plágium miatt.
Constantin Copotoiu az MTI-nek pénteken elmondta: a Groningeni Egyetemen készült tanulmányhoz kapcsolható romániai dolgozatnak a szerzője az ő egyik doktorandusza, aki úgy tüntette fel az ő és a rektorhelyettes nevét a dolgozaton, hogy nem szólt nekik. Copotoiu szerint csak a folyóirat közlése nyomán szereztek tudomást a dolgozatról.
Hozzátette: a rektorhelyettessel együtt tavaly augusztusban az egyetem etikai bizottságához fordultak, amely kivizsgálta az esetet, és megállapította a plágiumot. A doktorandusz egy nyilatkozatban elismerte - mondta Copotoiu -, hogy a rektorral és a rektorhelyettessel nem egyeztetett a társszerzőségről.
A rektor szerint az egyetem folyóiratának következő számában közlik az etikai bizottság döntését, amely semmissé nyilvánította a tavaly megjelent cikket.
(MTI korrigálva)