Bolgár Nemzeti Unió - Új Demokrácia
A párt keményen EU-szkeptikus, ultranacionalista, de szimpátiát mutat a nemzetiszocializmus iránt is. A pártot 1990-ben alapították, 2010. óta az ismert bolgár ultranacionalista és nemzetiszocialista aktivista, Boyan Rasate vezeti. Rasate korábban a Bolgár Nemzeti Unió "Edelweiss" szervezet vezetője volt. Hiába a névazonosság - a párt az "Új Demokrácia", míg az NS-szervezet az "Edelweiss'" utónevet használja - a két szervezet nem azonos egymással.
Zoom
A Bolgár Nemzeti Unió - Új Demokrácia címere
Rasate 2000-ben hozta létre az BNU Edelweiss-t, amelynek 2010-ig volt vezetője. Az említett szervezettel szervezője volt a Lukov March néven ismert felvonulásnak. 2010-ben kilépett a szervezetből, de a szervezet szerint nem kilépett, hanem kizárták.
2010. nyarán Rasatét az otthona előtt megtámadták: kalapáccsal és boxerekkel ütlegelték (nem ismerős ez valahonnan?), ám ő megfutamította a támadókat. A támadás során súlyosan megsérült, fejét 16 öltéssel varrták össze. A támadókat soha nem kerítette kézre a rendőrség.
Rasate ellen több mint 22 büntetőeljárást indítottak. Többek között faji diszkrimináció, lőszer birtoklása, etnikai ellenségeskedés szítása stb.
Zoom
Boyan Rasatét letartóztatják
A párt erős központosított államhatalmat akar, és elutasítja a jelenlegi többpárti parlamentáris demokráciát. Fel akar oszlatni minden olyan politikai pártot és szervezetet, amely állítása szerint aláássa a bolgár állam és társadalom alapjait. Az Országgyűlés regionális alapon megválasztott, szakterületen kompetens szakemberekből álljon, különböző hátterű és szakmák képviselőiből. A termelőeszközök és a nemzetgazdaság lehet magán és állami is, de a gazdaság és a közélet stratégiai szektorai a bolgár állam tulajdonába kell kerüljenek.
Rasate egy kb. 10 fős csoporttal 2021-ben megtámadta és szétverte a deviánsok egyik szófiai fészkét. A férfiakból és nőkből álló csoport percekig tört-zúzott az irodában, és az alapítvány munkatársát, Gloria Filipovát is bántalmazták. A helyszínen egy épp egy olyan rendezvényt tartottak volna, amely a "transzjogokkal" foglalkozott.
Zoom
Rasate csapata derék munkát végzett a transzkreatúrák irodájában
Visszaállítanák a sorkatonaságot, melyet a nőkre is érvényesnek tartanának. A bolgár hazát nagyobbnak tekinti jelenlegi határainál. A Bolgár Köztársaságon kívüli bolgár kisebbségek a bolgár nemzet szerves részét képezik, és az államnak minden eszközzel meg kell védenie érdekeiket – ilyen régiók közé tartozik Trákia, Macedónia és Dobrudzsa.
A párt elítéli az Ukrajna elleni orosz támadást. Tagjai részt vettek a Vlagyimir Putyin agressziója elleni tüntetésen. A tiltakozáson a párt vezetője, Boyan Rasate az Azov zászlójával demonstrálta, hogy támogatja az ukrán nacionalistákat.
A bolgár nemzetiszocialista szervezetek (BNU-ND, BNU "Edelweiss"), csoportok (Kubrat Ifjúság), szurkolói táborok (pl. Levszki Szófia, CSKA Szófia) erősen a putyini rendszer ellen (és Ukrajna mellett) foglalnak állást, így Kosztadinov és pártja kifejezetten népszerűtlen a köreikben. Elutasítják a szovjet romantikát, helyeslik a kommunista szobrok eltávolítását a bolgár közterekről.
Zoom
A Levszki Szófia NS ultrái az Eintracht Frankfurt elleni meccsen Kosztadinov ellen tiltakoztak
A párt ifjúsági szervezete a Kubrat Ifjúság. A szervezetet 2015-ben a párt tagjai hozták létre, 2021-ig Rasate vezette. A Kubrat Ifjúság önmagát nemzetiszocialistaként határozza meg, akik elvetik a liberális demokráciát. A szervezet vezérelve az egység, a katonás fegyelem és a bajtársiasság. A Kubrat Ifjúság jelképei a kalapács és a kard, amelyek szimbolikus képei a nemzetállami társadalomról alkotott elképzelésüknek, amelyet a „Munka és védelem” doktrína ír le, a farkasfej mint az ország egyik totemikus állat, melyet a protobolgárok is használtak, és a 14-es szám. A 14-es szám a 14 angol szóra utal. A szervezet címerében a 4-es számot egy Sieg rúnával helyettesítik.
Zoom
A Kubrat Ifjúság tagjai
A párt a választásokon elhanyagolható eredményeket ér el, csupán néhány ezer szavazatot szokott kapni.
Zoom
A párt ezzel a választási plakáttal kívánta felnyitni az emberek szemét, hogy milyen jövő vár a bolgár népre, ha a fajilag tisztátalan elemek beszivárgásának nem lesz vége
A szervezet központi honlapja, Boyan Rasate személyes oldala, a Kubrat Ifjúság honlapja.
Bolgár Nemzeti Unió "Edelweiss" - BNU "Edelweiss"
A szervezet nem párt, és nem is azonos a hasonló nevű párttal. A szervezetet Boyan Rasate alapította, majd az ő kilépése/kizárása után Zvezdomir Andronov vette át a mozgalom irányítását. A szervezetet a 2000-es évek elején alapították, s az 1932 és 1943 között Hristo Lukov vezetésével működő nemzetiszocialista Bolgár Nemzeti Légiók Szövetségének az ideológiai örökösének tartja magát. Lukov bolgár tábornok és hadügyminiszter volt, akit két kommunista zsidó gyilkolt meg. Apró érdekességként megemlítendő, hogy Hristo Lukov is január 6-án született, akárcsak Szálasi Ferenc, igaz, 10 évvel korábban.
Zoom
Hristo Lukov (1887 - 1943)
A szervezet elutasítja a demokráciát, s nem támogat egyetlen pártot sem. A szervezet tevékenységében megtalálható a megemlékezések szervezése, a tüntetések (a cigánybűnözés, valamint az LMBTQP-lobbi ellen), a sport (például túrázás, küzdősportok), emlékművek és hadisírok ápolása, véradás, a világnézeti kérdések áttekintése és oktatása, könyvek kiadása.
A BNU elítéli az orosz inváziót.
Zoom
A szervezet zászlaja
A BNU szervezi minden évben a Lukov Marsh (Lukov Menet) nevű felvonulást, amelynek célja, hogy fáklyás felvonulással emlékezzen Bulgária elesett hőseiről, februárban Szófiában. Az amerikai és izraeli politikai körök a menet betiltását követelik az illetékes szervektől, az antifák pedig kis létszámú demonstrációkat tartanak a hazafiak vonulását. 2023-as és 2024-es beszámoló a Kuruc.info hasábjain.
Videós összefoglaló a 2023-as Lukov Menetről:
2007-ben, még Boyan Rasate vezetése alatt, a BNU önkéntes készenléti gárdát kívánt felállítani, mely a cigányterrorra adott válaszként fogalmazódott meg. Az eseményeket megelőzte, hogy a főváros Kraszna Poljana negyedében mintegy száz antiszociális cigányállat randalírozott, arra hivatkozva, hogy bőrfejűek készülnek rájuk támadni. A közszolgálati televízió fejszékkel, késekkel és husángokkal felszerelkezett előembereket mutatott, amint az utcákon autókat törnek össze. Rasate ezt követően állt elő a nemzeti gárdával kapcsolatos elképzelésével, "a polgárok életének, vagyonának és családjának védelmét biztosító egyetlen megoldásként."
Zoom
A Lukov Menet (fotó: Légió Hungária)
A szervezet a Légió Hungária szövetségese. Kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein: a bolgárok a Becsület Napján, az 56-os megemlékezésen és az Europen Fight Night nevű küzdősportgálán, a magyarok pedig a Lukov Meneten (lásd itt és itt). Az LH a bolgár nagykövetség előtt demonstrált a szervezet elleni koncepciós eljárás ellen. A BNU részese az Európa Erőd szövetségnek.
A szervezet honlapja, Telegram
Az alábbiakban csupán felsorolás szintjén lássuk a többi bolgár nacionalista politikai pártot, van belőlük bőven. Parlamenti képviselettel egyik sem rendelkezik. A Brian élete c. film azon jelenete jut az ember eszébe, amikor Brian megkérdezi, hogy "Ti a Júdeai Népfront vagytok?", s jön a válasz: "A jó édesanyád! Még hogy Júdeai Népfront... Mi a Júdea Népe Front vagyunk!"
VMRO - Bolgár Nemzeti Mozgalom (VMRO – Bulgarsko Natsionalno Dvizhenie): 1996-ban alapított szélsőjobboldali nacionalista, iszlám- és cigányellenes párt. NATO- és EU-barát párt. Elítéli Ukrajna megtámadását, de nem ért egyet a fegyverszállítással. Véleményük szerint a konfliktust nem katonai eszközökkel kell megoldani. Korábban koalíciós partnerként kormányon volt. Honlapja.
Zoom
A VMRO-Bolgár Nemzeti Mozgalom egy 2013-as demonstrációja
Támadás - Ataka: A pártot 2005-ben alapították, itthon is ismert formáció. Nacionalista, oroszbarát, NATO-, EU-, globalizáció-, muszlim-, török- és cigányellenes párt. Antiszemita állásfoglalásaiért később bocsánatot kért. Fénykorában 21 képviselőt delegált a bolgár parlamentbe, mára jelentéktelen mikropárt lett. 2023-ban választási szövetségben indult a sztálinista Bolgár Kommunista Párttal, valamint a marxista-leninista Bolgár Kommunisták Pártjával. Facebook-oldal.
Zoom
Az Ataka, amikor még tömegeket mozgatott meg
Bolgár Felemelkedés (Balgarski vazhod - BV): 2022-ben alapított baloldali nacionalista, nemzeti konzervatív, alapvetően oroszbarát politikát folytatott, ám az orosz inváziót elítélte, s támogatja a szankciókat.
Bolgár Nemzeti Egyesülés (Bŭlgarsko natsionalno obedinenie - BNO): 2013-ban alapított nacionalista, nemzeti-konzervatív, euroszkeptikus párt.
Russzofilek a haza újjászületéséért: Oroszbarát, keményen NATO- és EU-ellenes, baloldali nacionalista párt.
György-napi Mozgalom (Dvizhenie Gergyovden): konzervatív, nacionalista párt.
Konzervatív Bulgária, korábban Bulgária Megmentéséért Nemzeti Front: szélsőjobboldali nacionalista és konzervatív párt. 2011-ben alapították.
Volya Mozgalom - Akaratmozgalom (Dvizhenie Volya): jobboldali nacionalista, korrupcióellenes, konzervatív párt. 2007-ben alapították.
Hazafias Erők Szövetsége "Védelem" (Sajuz na Patrioticnite Sili i Voinite ot Zapaca Zacsita): jobboldali nacionalista párt.
A Jobboldal Konzervatív Uniója: antikommunista, ruszofób, nemzeti-konzervatív párt. Ironikus módon az oroszellenes párt elnökét Petar Moskovnak hívják.
Új Hajnal (Nowa Zora): baloldali nacionalista párt.
Trákia: regionalista és hazafias párt.
KG
A sorozat korábbi részei: