A Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) zsidó vezetése március 14-én kitüntette a saját állambiztonsági ügynökeit, aztán másnap elment tüntetni az övéivel, a millásokkal és követelte - egyebek között - az ügynöktörvényt, az ügynöklisták nyilvánosságra hozását. Ez ugyanaz a szégyentelen, gátlástalan cinizmus, amellyel a Fidesz-KDNP frakció leszavazta az ügynökmúlt feltárását, de másnap elmentek a fiúk Orbánnal az élen a Terror Háza elé és követelték a kommunista diktatúra bűnöseinek megnevezését, felelősségre vonását.

Vince Mátyás
A Dopeman névre hallgató torz-korcs zsidó-cigány ordítozott 15-én Budapest belvárosában a tömegnek az ő szabadságuk korlátozásáról, míg a MÚOSZ ünnepségén Fidel Castro Kubájának legszorgosabb hazai népszerűsítője, a volt MSZMP-s Horvát János, hivatásos rettegő nosztalgiázott azokról az időkről, amikor a maga fajta kommunisták még a hatalom közelében sütkéreztek. Barátja, Vince Mátyás tiszteletbeli elnök, a cinizmus és a cionizmus alaphangját túlharsogó, szélsőséges nemzetközi zsidó szervezet, a B'nai B'rith magyarországi szálláscsinálója lelkesen tapsolt az ő horvátjancsijuknak.

Horvát János
A MÚOSZ - mely elnökségének háromnegyede, választmányának kétharmada zsidó, kellő kommunista múlttal - idén is kiosztotta teljesen devalválódott kitüntetéseit, melyeket igazi szakmabeli nem fogad el. A korlátolt elfogultságok nem egyszerűen a tévedések vígjátékát hozták, hanem a haverok rémálmainak beteges megnyilvánulásait is. Nehogy azt higgye valaki, hogy az a legjobb újságíró, aki "Aranytoll"-at kap, de aki ma kap ilyet a bolsevik-liberális kövülettől, a MÚOSZ-tól, az több mint gyanús a valóban szabad és független gondolkodású, tisztességes magyar újságírók számára, akik semmilyen politikai hatalomnak, jövő-menő kurzusoknak nem hajlandók behódolni, így Orbán diktatúrájának sem. És mégis, a birkanyáj több ezer tagja passzív beletörődéssel hagyja, hogy feje fölött megcsúfolják érzelmeit és legjobb szándékait Zoltai Gusztáv és Köves Slomo hangos és erőszakos, a hatalomhoz minden eszközzel ragaszkodó küldöttei.

Cserhalmi Imre
Pökhendi, nyegle zsidó gyerekek provokációja a tisztesség ellen, - ahogy ők mondják: jó hecc a gojok ellenében - hogy Aranytoll kitüntetésben részesült Cserhalmi (Friedman) Imre (1934, Budapest, Wittenberg Gabriella), aki már 1956 előtt is besúgó volt, a forradalom napjaiban mint kipróbált hálózati személy csatlakozott a XI. kerületi karhatalmi század operatív csoportjához, melyet Kónya Pál r. hadnagy vezetett. Ezt követően a kádári állambiztonsági szervezet "Újságíró" fedőnevű "T" (titkos találkozó) lakásgazdája volt a XIII. kerület Pannónia utca 42. I. emelet 1. szám alatt. Vele együtt lakott mint albérlő az "Újlaki" fedőnevű informátor, Szalkai Sándor újságíró, a Népszabadság munkatársa, később televíziós rendező.

Barát Tamás
Tavaly december 30-án körképet adtunk a lezüllött magyar újságírás celebjeiről, ebben elmondtuk, hogy a MUOSZ új vezetésében két irányzat erősödött meg. Az egyik gyökerei a 60-as, 70-es évek cionista szervezkedéseihez nyúlnak vissza, élükön Barát Tamással, aki az Etikai Bizottság elnöke lett, de ide tartoznak a cionista állambiztonsági besúgók is, mint például Dr. Kulcsár Péter, a Magyar Rádió volt vezető külpolitikai újságírója (III/I.) vagy Sós Péter újságíró, titkos megbízott (III/II.) A másik irányzat: a Moszkvából visszajött megbízható fiúk, akik nem csak Moszkvában tanultak, s kaptak kiképzést a fedőszervként működő egyetemen (IMO), hanem moszkvai tudósítóként is dolgoztak, s ezt követően küldték őket Nyugatra, mint kipróbált és megbízható hírszerzőket. Ilyenként említettük Farkas József Györgyöt, Pogár Demetert és Tóth Károlyt.
Az csak természetes, hogy most Aranytollat kapott egyikük: Farkas József György, aki moszkvai tanulmányok és tudósítói évek után, a magyar párt és kormánydelegációk állandó kísérője volt, majd ösztöndíjas az USA-ban, a Népszabadság berlini tudósítója. (Oly megbízható elvtárs, mint a ma is aktív Pogár Demeter, aki hol Washingtonból tudósít, hol a Közel-Keletről, de soha nem derül ki, hogy a - a magyar hírszerzésen kívül - kit képvisel, melyik sajtószervet.

Farkas József György
A zsidókon kívül ki kell tüntetni a goj kommunistákat és a "mi cigányunk"-at is. Kapott is Aranytollat például a régi pártkáder Árpási Zoltán, aki a KISZ-ben nőtt fel, aztán egész életében vezető sajtóállásban volt Békéstől Somogyig, az MSZMP majd az MSZP jóvoltából. A "mi cigányunk" most a rossz arcú kirakatcigány Rostás-Farkas György volt Békés megyéből, akit már ismerünk a bírósági tárgyalóteremből szélhámos, csaló vajdák oldalán.
Jutott plecsni Mayer Évának is, aki harminc évig dolgozott a Neue Zeitung azon szerkesztőségében, ahol minden negyedik ember beépített állambiztonsági megbízott volt, élükön Heltai Andrással, "Herceg" titkos munkatárssal, aki fajtaazonosan dolgozott Paul Lendvai állambiztonsági társadalmi kapcsolatra is a német nyelvterületen, főként Bécsben.
A legnagyobb röhej a hírhedt SZDSZ-es Ráday Mihály újabb plecsnije. Ő tavaly év végén kiesett a MÚOSZ elnökségéből, s most meg akarták vigasztalni a zsidó hitközség képviselői. Közismert róla, hogy betegesen gyűjti a plecsninek számító értéktelen kitűzőket, szívósan kijárja őket, jelentkezik, bekopog mindenhova, ajánlja magát. Már van 29 és fél elismerése, melyeket mindig felsorol életrajzában. (Ha például a jövő hónapban megtudja, hogy Sármellék külsőn a Nadragulya utca páratlan oldalán lakók alapítottak egy díjat a legszebb szakállú léggömbhámozó részére, akkor Ráday odarohan kamerájával, csinál néhány snittet és felajánl valamilyen nyilvánosságot annak fejében, hogy először ő kapja meg a lokális jelentőségű civil kitüntetést.) Nos, a műemléki panamák milliárdosa, aki az SZDSZ védőszárnyai alatt bonyolította a háttér fekete gazdaság - Budai Gyula sajnos nem vizsgálta - buli üzleteit gazdag európai és tengerentúli zsidó kereskedők segítségével (például, ha egy vidéki nemesi kúriáról megállapították, hogy nincs műemléki jelentősége, s ezért helyreállítása sem állami érdek, másnap fillérekért megvették a Sukoro jellegű érdeklődők Ráday közvetítésével) egyebek között azzal az indoklással kapott Aranytollat, hogy "Az unokáink sem fogják látni" című legendás műsora 31 éven át szerepelt a képernyőn. Csakhogy ez a műsor is lopott árú volt: a hetvenes években lopta el a műsor ötletét "A Hét" egyik munkatársnőjétől, akivel egy darabig együtt dolgozott operatőrként a heti politikai magazinban, aztán üzletet látva a témában, önállósította magát, s az MTV-n belüli haverok segítségével elérte, hogy nevéhez kötődően fusson tovább a sorozat és ne A Hétben.

Ráday Mihály
No, de márciusban dupla vagy semmit játszott a hiú és alantas Ráday, a fröcsögősen nemzetellenes. Alapíttatott egy képzőművészeti díjat a MÚOSZ-szal, amitől egyébként profilidegen az ilyen elismerés (a kazánkovácsok kamarája sem ad díjakat a gyógypedagógusoknak), a képzőművészeten belül külön kategória díjakat az építészet, a műemlékvédelem, a festészet(!), a szobrászat, az iparművészet kiválasztottjainak. Mit ad Isten, minő véletlen a műemlékvédelem 2012. évi MÚOSZ-kitüntetettje nem más lett, mint a retek barát Ráday. Március 8-án adták át a díjakat a Vörösmarty utcai újságíró székházban nagy felhajtással, oda sántikált még botjára támaszkodva szegény Varga Imre is, aki ugye messze nincs Rádayval azonos súlycsoportban. Tehát e márciusi begyűjtés eredménye az operatőr számára: egy plecsni március 8-án, egy másik plecsni március 14-én. Ez ám a kárpótlás az elnökségi tagság elvesztéséért és a SZDSZ csődjéért. Bravó!
Kiosztották a nemzeti ünnep alkalmából a Németh Gyula díjat is a fiatal sportújságíróknak ebben az évben is, csak az a ciki változatlanul, hogy Németh Gyula "Bödői" fedőnéven titkos megbízottként dolgozott a politikai rendőrségnek, úgy, hogy igazán szép, tiszta, nemes és felemelő példa a jövő ifjú sportriporterei elé. Ilyen megfontolásból javasoljuk, létesítsenek és nevezzenek el televíziós sportriporterek és szerkesztők díjazására szolgáló új alapítványt Vitár Róbertről, a "Tárnoki László" fedőnevű III/III-as titkos megbízottról, aki megelégedésre tartósan szolgálta a BM. állambiztonsági érdekeit az MTV-ben.
Nem láttunk a MÚOSZ március 15-i ünnepségén olyan korábbi Aranytollal díjazott kiválóságokat, mint például:
Békés Sándor AC-25 számú szigorúan titkos állományú főoperatív tisztet a III/III-tól;
Hámori (Chajet) Tibor titkos munkatársat, akinek három fedőneve is volt: "Hubai", "Tibor" és "Harangozó István" és a budapesti izraeli nagykövetség ellen foglalkoztatták sikeresen;
Róbert László korábbi MÚOSZ-elnököt, a K-232 számú, szigorúan titkos állományú főoperatív beosztottat a III/I-től;
Burget Lajos "Bodrogközi" fedőnevű titkos megbízottat, az elnökség korábbi tagját;
Kálmán (Kulmann) Sándor "Svéd" fedőnevű tmb-t;
Daniss Győző „Kovács Zoltán” fedőnevű informátort, az egykori Politikai Nyomozó Főosztálytól;
vagy Schmitt Pál köztársasági elnök kedvenc besúgóját: Vad Dezső "Zsuzsa" fedőnevű tmb-t a III/II-től, aki ráadásul az "Örökös tag" megbecsült rangját is megszerezte az aranytollal együtt. (A bőr a pofánkról...)

Szepesi György
Ezen a márciuson másutt, de két helyen is magas kitüntetéssel értékelték Szepesi György "Galambos" tmb. hosszú menetelését a BM. Állambiztonsági Főcsoportfőnökséggel, az MSZP Szabad Sajtó Alapítványánál és a Borkai Zsolt által elnökölt MOB-nál.
 

Aczél Endre
Ki ne hagyjuk Aczél Endrét, a szívós állambiztonsági hírszerzőt, aki bevallottan dolgozott külföldi kiküldetési idején nemcsak az MTI-nek, hanem a BM. III. Főcsoportfőnökségének is. Az „aczélbandi” jutalma az idén a Pulitzer emlékdíj, amit keresztény magyar emberek a legritkábban kapnak meg, ilyenek ugyanis egyáltalán nincsenek a Pulitzer kuratórium tagjai között.
A nemzeti ünnepen kitüntetett besúgók névsora nem teljes, ám nem akarjuk, hogy ma még jobban felkavarodjék a gyomruk, ezért majd máskor folytatjuk. Addig is gondolkodjanak azon, szükség van-e nemzeti történelmünk állambiztonsági múlt című fejezetének megismerésére, vagy hadd gennyesedjen tovább a seb és legyen igaza Orbán Viktornak is, aki nem akar - ki tudja miért - ügynök ügyekkel foglalkozni.
Kuruc.info
Kapcsolódó: