Liszt Ferenchez, Benyovszky Mórichoz és királyainkhoz hasonlóan (lásd a lenti kapcsolódó anyagainkat.)
Szlovák nyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről szavazhat pénteken a szegedi közgyűlés. A helyi szlovák önkormányzat azt állítja, Osztróvszky József "szlovák" származású volt, Kovács Gábor egyetemi tanár, Osztróvszky József dédunokája pedig szerintük hazudik.
Tavaly szeptemberben még támogatta a szegedi közgyűlés Haág Zalán (KDNP) vezette kulturális bizottsága, hogy a Szegedi Szlovák Önkormányzat az Osztróvszky utca 6. szám alatti ingatlan két utcafronti oldalára a magyar nyelvű utcanévtáblák mellé szlovák nyelvű – Ulica Osztróvszkeho, Ulica Telekiho – utcanévtáblákat helyezzen el. Akkor még azt is támogatta a kulturális bizottság, hogy az Osztróvszky utca és a József Attila sugárút sarkán lévő, magyar nyelvű Osztróvszky-tábla mellé szlovák nyelvű névmagyarázó tábla kerüljön azzal a szöveggel, hogy "Jozef Osztróvszky (1818–1899) – komisár a primátor slovenského povodu mesta Segedín." Magyarul: Szeged városának szlovák származású kormánybiztosa és polgármestere.
Amikor a helyi sajtó ezt megírta, vita kerekedett arról, hogy Osztróvszky József milyen származású volt. Levelet írt Osztróvszky József dédunokája, Kovács Gábor egyetemi tanár, aki közölte: az Osztróvszky család eredetileg lengyel származású volt, valamelyik ősük Lengyelországból települt át a Felvidékre, és innen kerültek Szegedre. Kovács szerint dédapja szlovák származása téves, és ezt semmiképpen sem lenne szabad egy emléktáblán megemlíteni.
Bár a november 25-i közgyűlés napirendjén szerepelt a táblák kihelyezése, Haág Zalán javaslatára levették a témát. Pénteken újra közgyűlés elé kerül az ügy. Racskó Tamás, a Szegedi Szlovák Önkormányzat elnöke elmondta: alapkérésük, hogy az Osztróvszky utca 6. szám alatti Nemzetiségi Ház két utcafronti oldalán, valamint a Dózsa-iskola Osztróvszky utca felőli homlokzatán a magyar mellett szlovák nyelven is szerepeljen az utcák neve. – Opcionális elemként továbbra is kérnénk az Osztróvszky-tábla mellé a szlovák nyelvű névmagyarázó táblát azzal a szöveggel, hogy "Jozef Osztróvszky (1818–1899) – vládny splnomocnenec v r. 1849, potom primátor mesta Segedín." Magyarul: Szeged város 1849-es kormánymegbízottja, majd polgármestere. Itt a "splnomocnenec", azaz "megbízott" fordulatot használtuk a helyes "komisár", azaz "biztos" szó helyett, hogy az újkori negatív konnotációt elkerüljük – mondta az elnök.
Racskó Tamás hangsúlyozta: továbbra is fenntartják, hogy Osztróvszky József "szlovák származású" volt. Ez szerinte történeti adatokkal és névtannal is igazolható. Az elnök ugyanakkor elmondta: annak érdekében, hogy az utcanévtáblákról mindenképpen megszülessen a közgyűlési döntés, lemondanak arról, hogy a szlovák eredetet a szlovák névmagyarázó táblán feltüntessék. Ha kell, el is állnak a szlovák névmagyarázó táblától.
A magyar utcanévtáblákkal azonos méretű és anyagú szlovák utcanévtáblák elkészítésének, elhelyezésének és karbantartásának költségeit teljes egészében a Szegedi Szlovák Önkormányzat finanszírozza.
(Délmagyar nyomán)
Kapcsolódó: