„Hallottuk a szót. Mélység és magasság
Visszhangozák azt. S a nagy egyetem
Megszűnt forogni egy pillanatig.”
/Vörösmarty: Előszó/
Nem zárt ülésen, titokban felvett felvételről hallottuk, mint Gyurcsány őszödi beszédét, vagy a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott titkos orbáni választ az USA felé: „Ne azt figyeljék, amit a megválasztásomért az embereknek mondok...” Ezúttal nyíltan hangzott el a vezérlő kormányos szájából, az Országház falai közt, miután Novák Előd számon kérte rajta az egykori III/II-es, kommunista állambiztonsági főtiszt, Tasnádi László belügyi államtitkári kinevezését.
„Elfogadom, hiba volt!”
Kísérteties: akár Kádár János halála előtti szavai...
Csoda történt? Megtért volna Orbán Viktor? Őszintén szólva, először nem akartam hinni a fülemnek, s megcsíptem magam, vajon ébren vagyok-e?
Zoom
Az orbáni morál rejtelmei
De már hallhattuk is a folytatást, mely mint hideg zuhany józanított ki bennünket. Először is, „feltéve, de nem megengedve volt hiba”, másodszor azonban: „az államtitkár úr marad, mert hibát nem tudok egy másik hibával kijavítani.”
Orbán elkövetett hibáját tehát nem szünteti meg, hanem szentesíti. Távol-keleti feleségem, a parlamenti felvételt nézve, felteszi az első kérdést, amit a Távol-Keleten ilyenkor fel szoktak tenni:
„Nem szégyelli magát?” (Ugyanis, amíg tetten érhető a szégyenérzet legcsekélyebb nyoma, addig a lelkiismeretben maradt még talán egy talpalatnyi tisztaság.) „Úgy tűnik, nem restelli magát – felelem –, nem pirult el, nem jött zavarba, nem rezdült meg a hangja sem, rutinosan, magabiztosan védi képtelen álláspontját!”
Különös erkölcsi felfogással kell itt az orbáni retorikát hallva szembesülnünk! Nyilván gyermekei SZDSZ-es keresztelőjétől, Iványi Gábortól tanulhatta el Viktor Jehova morális természetét, aki először megkeményíti a fáraó szívét, hogy ne engedjen a zsidók kérésének, s utána ugyanezért súlyosan megbünteti őt, sőt még vétlen népét is! A jézusi morál tanítása ezzel szemben világosan tanít arról, hogy ha hibás döntéseinket belátjuk, és jobbulni akarunk, akkor az okozott kárt meg kell térítenünk! /Mt. 5;23/ „Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán jöjj vissza és ajánld fel ajándékodat.” Vagyis hozd helyre vétkedet, mielőtt az Úr elé állnál!
Esetünkben Tasnádi kinevezésével Orbán súlyosan megsértette a magyar nemzetet, újra egy volt kommunista besúgót ültetvén a nyakába, amilyenek miatt sokaknak kellett vétlenül szenvednie! Magyarán, ha ez a kinevezés hiba, azt egyedül a leváltással lehet helyrehozni! Persze Novák itt nem egy hibát olvasott Orbán fejére, hanem súlyos bűnök sorozatát. Hiszen hasonlóképpen merénylet volt a magyarság ellen Martonyi János, Boros Imre, Nógrádi László, Járai Zsigmond, Kopátsy Sándor, Szita Károly pozícióba helyezése. Ezek a bűnök immáron jóvátehetetlenek.
Zoom
A sokadik ügynök kinevezése
Úgy mondják, a népek megérdemlik vezetőiket, különösen, ha az úgynevezett „demokratikus választások” során legitimálják azok uralmát. A képlet azért nem ilyen egyszerű. Miért kell egy nemzet józan és dolgos 25%-ának elszenvednie azok kényúri elnyomását, akik a rájuk, és még rosszabb ellenfeleikre szavazó tévelygők, meg a szavazást bojkottálók miatt kerülhettek újra kormányzati hatalomhoz? Sokan csak azért szavaztak rájuk, mert egyedül bennük látták a gyűlölt kommunista múlt végleges, visszafordíthatatlan szétverését. Ezt is ígérték, soha be nem váltott, üres jelszavaikkal. Közelmúltunk történelmének minden őszinte figyelemmel kísérője kénytelen ma már belátni: a balliberális oldalt nem a Fidesz, hanem saját impotenciája, s azon belül első sorban Gyurcsány Ferenc verte szét. Az ő "érdemei" mellett mindenki másé szerény hozzájárulás.
A kommunizmust állítólag gyűlölő tömegek még mindig annyira vakok, hogy nem ismerik fel a Fidesz júdási politikáját? Az állítólag befejezett és lezárt elszámoltatás alatt azt kell érteni, hogy „nemzeti-keresztény” kormányunk sorra juttatja továbbra is vezető pozícióba a volt kommunista ügynököket? A magyargyűlölő Imre Kertésznek Szent István-díjat adván meggyalázzák dicső királyunk emlékét? Lázár János pedig tanácsadójává teszi Zoltai Gusztávot, a munkásőr terrorkülönítmény egykori pufajkását? Utóbbiak személyében világos, hogy Orbánék így akarják tisztára mosni nemzetközi antiszemita imázsukat. Még ebben sem tanulták meg a talmudi morál természetét: minél nagyobb a nyalás, annál mélyebb hálából a marás! Önsorsuk kovácsai.
De mért kell Orbánnak különlegesen jó kapcsolatokat fenntartania olyan volt ügynök püspökökkel, mint a református Bölcskei Gusztáv (fedőneve: „Báthori”), vagy a katolikus Kiss-Rigó László (fedőneve: „Lawrence”)? Ez már afféle keresztapai maffiakohézió: ameddig nem leplezed le a múltamat, addig legitimálom jelened. Az egyházak igazolják, hogy Orbán "kóser-keresztény".
De térjünk vissza Tasnádi kinevezéséhez. Orbán nem elégedett meg azzal, hogy hibás döntése mellett konokul kitartott, de patkánymódra rögtön ellentámadásba lendült: minket vádolt azzal, hogy korábban mért nem tiltakoztunk az ügynök személye, múltja ellen? Ezúton üzenjük a kormányzó miniszterelnöknek: 1. Ha a középszintű vezetői rétegekben és a közéletben szerepet játszó egykori ügynökök múltjának feltárásával, s az ellenük tiltakozással kellene foglalkoznunk, már semmi egyéb konstruktív javaslat megtételére nem maradna időnk és energiánk. 2. A Jobbiknak nincs sem hivatali, vagy szervezeti apparátusa, sem költségvetése a politikai elszámoltatáshoz. Az, s a lusztrációs törvény megalkotása egyedül a „keresztény nemzetinek” csúfolt, 2/3-os kormány kötelessége, melyre korábban számtalanszor ígéretet is tett.
Orbán Nibelung-hűsége a volt komcsi garnitúrához egyre egyértelműbbé válik, remélhetőleg sok szimpatizánsuk szeméről tűnik el a hályog. Egészen nyilvánvaló, hogy Tasnádi személye – akár a többi volt kommunista ügynök-funkcionáriusé – „Kohn-szenzust” jelenthet egyfajta rejtett nagykoalíció számára, a következő négy évnyi közös szabadrabláshoz. A volt vörös főtiszt kinevezése tehát nem „hiba”, hanem égbekiáltó bűn! Hiába érvelt a miniszterelnök azzal, hogy az utóbbi években kitűnően végezte szakmai munkáját Tasnádi. Olyan ő, mint az a feleség, akiről mindenki tudja, hogy korábban kurtizán volt. Hiába tud kiválóan főzni és takarítani, sőt helytállni az ágyban is, mégsem hiheti senki komolyan, hogy valaha is hűséges feleség, vagy gondos családanya lesz belőle. Ha egyszer a szomszéd többet ígér, már tárja is szét a lábait... Azonban ne feledjük a lényeget: emlékszünk még rá, hogy hol bizonyított különösen jól a menyasszony? Az APEH-nél, ahol nyilvánvalóan továbbra is megvannak a kapcsolatai, és befolyása. Ugye, kezd derengeni, kedves Fidesz-szavazóbázis? Tasnádi kinevezése a legbiztosabb garancia, hogy nem csak a balliberális, de a „nemzeti-keresztény” politikusok és oligarchák ügyleteinek sem fog utána szaglászni a jövőben az adóhivatal!

Tasnádi kinevezéséig Pintér kabinetfőnöke volt
Talán különös, de hasonlóan sunyi, taktikus lépés a világháló – a világon első ízben történő – megadóztatása is. A Fidesz ugyanis mindjárt négy legyet ütne vele egy csapásra. Elkottyantották magukat, hogy fáj nekik, hogy egyre többen telefonálnak ingyen az interneten. Ha ez nekik ilyen szomorú hír, azzal burkoltan elismerik, hogy érdekeltek a telefonszolgáltató multik ügyleteiben és lekötelezésében. A NAV-nak szintén plusz jövedelmet jelent majd az internet-adóbehajtás. Maga a kormány is újabb lenyúlható adóforintokhoz jut. Végül, de nem utolsósorban nem szabad elfelednünk, hogy a Jobbik eddigi sikereit – a média őt érő bojkottja miatt – nagyrészt világhálós aktivitásnak köszönhette. Egy jó kis megadóztatás, melyet a szolgáltatók természetesen a felhasználókra hárítanak, majd ezt a sikertörténetet is megfékezi, legalábbis ezt remélik a jaffa-narancsosok.
Végül tegyük fel magunknak őszintén a kérdést: Ha – ne adj isten – bármely oknál fogva hazánkban újra, a 2006-os őszhöz hasonló, forradalmi helyzet alakulna ki; várhatnának-e a békés tüntetők szelídebb bevetésekre egy olyan rendőri állomány esetében, melyet a szemkilövető Gergényi Péter barátja és üzlettársa, Pintér Sándor irányít? Az a Pintér, akinek államtitkára az Orbán kinevezte Tasnádi László, III/II-es kommunista főtiszt, s akinek kinevezett beosztottja volt - 2012-es haláláig Pintér nemzetbiztonsági tanácsadója - Kocsis Kálmán, a hasonszőrű III/I-es csoportfőnökség helyettes vezetője? Hány magyar szemnek kell még kifolynia, hogy a Fidesz-imádók szeme is végre felnyílhasson?
Kapcsolódó: