A FUSS Heroikája
Történetünk negédes derűvel indult még egykor anno. Széles e hazában minden valamirevaló ember előtt ismeretes a Független Újságírók Szövetségének, azaz a FÚSZ-nak a neve mint az itthon működő sajtóegyesületek zászlóshajójáé.
Egy ilyen jelentős, exkluzív, nemzetközileg jegyzett média holding esetében minimális korkövetelmény, hogy – kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerére való tekintettel – angolos formában, FUSS-ként használja nevét (Az angol fuss közszó jelentése egyébként hűhó, fontoskodás, illetve fontoskodó személy, kiejtése pedig meglehetősen pikáns magyar asszociációkat idéz – a szerk. megj.). A FUSS vezér-elnökasszonya, pontosabban teljhatalmú úrnője világszerte ismert és elismert szupermédiasztár, több nyelvű – főként angolul írott – publikációinak számával Dunát, stílszerűbben Temzét lehetne rekeszteni, ennélfogva e hasábokon még csak kísérletet sem teszünk rá – reménytelen vállalkozás volna –, hogy az újságírás ezen klasszikus gyöngyszemei közül cím szerint akár egy tucatnyit is felsorakoztassunk. Több diplomás Heroikánk tényfeltáró és oknyomozó sajtótevékenységének eszkalációjára és globálisan szerteágazó mivoltára jellemző, hogy ennek következtében olyan komoly gazdasági és politikai érdekcsoportok hadállásait sértette, melynek eredménye az lett, hogy néhány éve politikai okokból motiváltan még merényletet is megkíséreltek ellene bizonyos – e helyütt most nemzetbiztonsági okokból kifolyólag nem részletezendő és nevesítendő – alvilági körök. Hősnőnk gazdag és érdemdús zsurnaliszta életművének birtokában rangos és exkluzív média akadémiát is menedzsel, s egyben az intézmény tanára is, ahol termékeny szakmai tapasztalat-amazonászában lubickoltatja újságíró iskolájának növendékeit is évi bagatell 85. 000-ért, ami magától értetődően nem euróban – az összeg még ebben a kurrens valutában mérve is röhejesen alacsony volna a képzés színvonalának csimborasszói magaslatait és perspektíváit tekintve –, hanem emberbaráti-karitatív szempontok figyelembe vételével természetesen HUF-ban értendő.
No, de a dolgok közepébe durrantva történt biza’, hogy bizonyos nemzetközi hálózati kapcsolatokkal rendelkező reakciós körök összeesküvést szőttek a FUSS ellen, annak erkölcsi és anyagi lejáratásának és ellehetetlenítésének aljas céljából. S itt kezdődnek az antik sorstragédiák komor, Oidipuszi világtalanságát idéző drámai bonyodalmak. Emlékezetes, hogy jó egy esztendeje az elvetemült Kuruc.info hírportál összehangolt, koncentrált támadást indított a FUSS, illetve annak gazdasszonya ellen. Ez önmagában még nem lett volna valami nagy "was ist das", ám a konspiráció hamarosan globális méretűvé terebélyesedett, kiterjedve csaknem az egész északi féltekére. Az aljas merénylet-koncepció spiritus rectora, domain-tulajdonosa, vezéralakja és ötletgazdája, egy bizonyos L. Zs. először németországi kapcsolatokat épített ki előre megfontolt, aljas szándéktól vezettetve gaztette kivitelezése céljából. A veszedelmes konspirátor a nyomozás eddigi adatainak megállapításai szerint ezután Japánban létesített egy összeesküvő logisztikai bázist. A japán kapcsolatrendszerre a perdöntő bizonyíték, hogy a nevezett személy Honda típusú személygépkocsival közlekedik már évek óta. Ily módon tehát ez az amúgy kirívóan szélsőséges politikai nézeteket valló és a nagy nyilvánosság előtt azokat még pofátlanul hirdető, égedelem, elvetemült neonáci szépen összekovácsolta újfent a Berlin-Budapest-Tokió tengelyt! Sőt! Meg nem nevezhető fedett állományú nemzetbiztonsági informátoraink egybehangzó bizalmas közléseinek tanúsága alapján úgy tudjuk, hogy L.Zs. fondorlatos ármánykodásának csápjait már Róma irányában is nyújtogatja. Tessék! Antifasisztáink és a haladó erők vigyázatlansága, illetve nem kellő ébersége következtében újra itt a hitleri tengely új kiadásban! Íme, a fasiszta rémszörnyeteg Minotaurosza a maga megvalósult, vértől csöpögő, mezítelen, alvilági vámpíri valóságában!
Nosza, ekkor már kigyulladt a gyertya a progresszív erők prominenseinek fejében, s lőn világosság kelettől nyugatig. A hazai sztárpublicista FUSS-tragika rettenetes, didói bosszút esküdött: börtönbe csukat mindenkit, aki aktív vagy passzív részese volt eme gigantikus, fél világot átszövő konspirációnak, arra pedig egész további élete üdvét feltette, hogy az átkozott, luciferi Kuruc hírportált tönkreteszi, betiltatja, elhallgattatja, szerkesztőit felakasztatja, felnégyelteti és kerékbe töreti, s olyan koncentrált offenzívát indított a nyilas hírportál ellen, miként a diadalmas és verhetetlen Wehrmacht páncélosai nyomultak előre feltartóztathatatlanul a jeges orosz tajgán 1941 baljóslatú telén. Uccu neki, rögvest, hirtelen felindulásában egy füst alatt mindjárt két feljelentést is tett, az egyiket a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A másik szerv nevét ez alkalommal titokban tartjuk, mert az általa végzett nyomozati tevékenységnek kizárólag hazai vonatkozásai vannak. A ténsasszony tajtékzó, fúriai fellépésének meg is lett az eredménye: a magas hatóság Bűnügyi Főosztályának Nemzetközi Bűnözés Elleni Osztálya, illetve a Terrorizmus és Extrémizmus Elleni Osztálya vette kezébe a hérosztrátoszi léptékű gigabűntett földerítését. Remélhetőleg a nemzetközi zsiványkompánia mihamarabb horogra akad, s az igazság is feltárul a maga leplezetlen pornográf pucérságában. Ennek így kell lennie, hogy a kizökkent idő újra visszalökődjék a régi kerékvágásba.
Istenuccse, most megkapják a gazfickók, amit megérdemelnek! Hiszen egy nemzeti értéket és intézményt támadtak meg és rágalmaztak aljas kijelentéseikkel. Majd megtudják, hol lakik az Úristen! De meg ám! Hiszen az ország legismertebb, világhírű médiacsillagával akasztottak tengelyt. Egy könyvtárnyi életművet magáénak tudó sztárpublicistával. A FUSS méltán követel elégtételt. A szeretett, tyúkanyó gondoskodású, tragikus szerepbe kényszerült, antigonéi sorsú teljhatalmú úrnő pedig mi az, hogy, még inkább. Nincsen ennél ma előbbre való és fontosabb igazságszolgáltatási ügy, melyet miként a gabonát hajdan a szérűre, mihamarabb Iustitia mérlegére kell szórni.
Egyébiránt már most, ez úton is nagyon vidám, pezsgős óévbúcsúztatót és egyben boldog, termékeny és reményteljes új esztendőt kívánunk kedves olvasóinknak!
Lipusz Zsolt - Kuruc.info
Kapcsolódó anyagok: