Hazánkban 1989 óta létezik egy szekta, mely figyelemre méltó módon növekedett folyamatosan, majd főleg a filoszemita és cionista Fidesz-kormány alatt rendkívüli befolyásra tett szert az elmúlt évtizedben. A Chábád Lubavics nevű zsidó felsőbbrendűséget hirdető szektáról van szó, melynek anyaszervezete, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a 2010 óta regnáló „nemzeti kormány” jóvoltából ma már „egyház” és nemzetközi hálózatépítéssel, politikai és társadalmi aktivizmussal töri maga előtt az utat az általuk vélt zsidó érdek mentén – mely, mint a történelemben oly sokszor, ma is az európai, a magyar érdekkel merőben szembemegy.

A szektának van egy havilapja, az Egység, melynek egy egész évet átölelő 13 lapszámának szemléjére kerül sor (2019. október – 2020. október, a jelenleg elérhető legutóbbi archivált számokból) egy háromrészes elemzés keretében.
 
A messianisztikus zsidó irányzat, bár elvileg vallás, mégis úton-útfélen etnikai aktivizmust folytat, és az európai nem zsidók életének átformálásán, korlátozásán munkálkodik számos szervezetén keresztül: bel- és külpolitika, oktatás, kultúra, törvényalkotás, emlékezés, értékítélet – a szélsőséges zsidók a gazdanép(ek) létét szinte minden területen saját igényeik és érdekeik mentén alakítanák, ahogy több ezer éves múltjuk folyamán azt mindig is igyekezett ez az etnikum elérni, amiből természetszerűen csoportközi konfliktusok adódtak, s amit egyszerűen csak „a legrégibb gyűlölet”-ként emlegetnek filoszemiták és zsidók egyaránt. Hogy az efféle zsidóellenes heves indulatoknak, vagy éppen higgadt következtetéseknek mi az oka, s honnan ered mindez, azt a szektás lap pár számának átolvasása is jól megvilágítja.
 
Zoom
Az Egység 2020. júniusi száma

A lap igényessége kapcsán nem tesz jó első benyomást, hogy az elsőként áttekintett 123. szám már az első írott oldalán, Steiner Zsófia főszerkesztői köszöntőjében is olyan klasszikus helyesírási hibákat tartalmaz, ráadásul az első bekezdésben, mint a „több, mint” vesszőzése, kétszer is. Elírások bárkivel előfordulnak, de itt a visszatérő hibák minden számra jellemzők. Talán egy zsidó (és zsidó termék) efféle kritikája még nem minősül antiszemitizmusnak, mindenesetre, az-e vagy sem, az alábbiakban az első benyomásnál jóval nyomósabb kritika kerül megfogalmazásra, olyan témákban, melyek a magyarságot jelentősen érintik.

A rövidhírek között máris az fogad minket, hogy hazánkban létrejött ismét egy cionista propagandaszervezet. Mint megtudjuk: „A LIKUD Magyarország Egyesület célja az Izrael Állam és Magyarország közötti virágzó együttműködés civil támogatása, Izrael Állammal kapcsolatos objektív tájékoztatás, a negatív sztereotípiák felszámolása és küzdelem a cionizmussal kapcsolatos előítéletességgel szemben. Céljaik között szerepel, hogy előadások, konferenciák, szimpóziumok szervezése révén közreműködjenek a hiteles Izrael-kép kialakításában Magyarországon. Az egyesület szerepet kíván vállalni a cionizmus hiteles bemutatásában, mellyel tovább kívánják gazdagítani Magyarország és Izrael közötti kapcsolatot. (Egység, 123. szám, 4. o.) Ha ez nem lenne elég, szintén megtudjuk, hogy „További öt országra terjeszti ki tevékenységét a Tett és Védelem Alapítvány [TEV]”, mely „az egész kontinensre” is igyekszik rátelepedni. A TEV nemzetközi nyomásgyakorló szervezetek mintájára, és ezen „európai zsidó szervezetekkel együttműködve 2020 januárjában nyitja meg az antiszemitizmust monitorozó, kutató és elemző, valamint jogvédelemmel foglalkozó európai központját Brüsszelben.” (uo.)

Mint ismert, a TEV a Fidesznek köszönhetően évi több mint 500 millió forintból gazdálkodhat immár. A magyarok adójából fenntartani egy idegen érdekeket szolgáló szervezetet, hogy az az adózó magyarokat felügyelje, figyelje, feljelentse, elhallgattatásukért lobbizzon vagy aktívan tegyen, alapvetően abszurd: ha eleve nem is, legalább most, a vírushelyzet miatti korlátozásokban tönkrement vagy megroppant kisvállalkozások, állásukat elvesztett munkások megsegítésére épp ideális lett volna, vagy lenne ez a – legalább – tavalyi és idei összesen kb. egymilliárd adóforint, hogy az egyéb zsidókra költött magyar pénzt ne is említsük. Ezzel a kormány még népszerűségre is szert tehetne, mely akár szavazatokban is megnyilvánulna 2022-ben, a lényeges szavazati súllyal nem rendelkező zsidó szektával ellentétben – de természetesen itt nem erről van szó. Ahogy tőlünk nyugatabbra se a kb. 2 százaléknyi (és szavazásra jogosultak tekintetében annál is kevesebb) zsidó szavazat miatt esik-bukik szinte minden politikus és politikai erő az Izrael-lobbi és a zsidóság előtt, szolgalelkűen, úgy Magyarországon sem a zsidó szavazat, hanem annál inkább a (nemzetközi) zsidó hatalom kegyének elnyerése a fontos.

Amint arra a Mazsihisz lapja is rámutatott már: „Az EMIH és a Fidesz kezdettől természetes szövetségesnek számítottak. Ideológiailag a chábád egyébként is a politikai jobboldalhoz kötődik, a lengyel kormánnyal is kiváló a viszonyuk, ráadásul a magyar baloldalhoz bekötött Mazsihisz alternatívájaként eleve jól jött a Fidesznek egy új zsidó egyház. 2010 óta látványosan erősödnek a pozícióik. Beleszóláshoz jutottak az addig csak a Mazsihisz által felügyelt kárpótlási szervezetek irányításába, és ingatlanokat, vállalkozási támogatásokat kaptak nagy számban.” (Új Élet, 73. évf. 13. szám, 2018. július 15., 7. o.) Köves Slomóék nemzetközileg jó zsidó kapcsolatokkal rendelkező szektája ezen a globális porondon jó hírét viszi a Fidesznek a zsidóság számára. Hogy mindezért a saját felsőbbrendűségük hitéből adódóan a magyarokat elhallgattatni, átalakítani akaró szervezetet emelnek a magasba, mellékes.

Az Egységet továbbolvasva találkozhatunk a szekta szellemi és filozófiai alapjaival is: „Napjaink nagyjai, mint a Lubavicsi Rebbe, Moshe Feinstein rabbi, Ovádjá Joszef, volt izraeli főrabbi és Smuel Wosner rabbi...” – írják. (7. o.) Ami a múltat illeti, természetesen a szekta alapítója, Snéur Zálmán (1745-1813) is gyakran felbukkan a lapban, így érdemes pár sorban megismerni, kik is a zsidó szektások „nagyjai”, akikre felnéznek, akik hitük és munkásságuk alapjait képezik.

A Lubavicsi Rebbe Menachem Mendel Schneersonra (1902-1994) utal (neki az Egységben állandó rovata van), aki talán a legkarizmatikusabb és filozófiailag legfontosabb karaktere a szektának (egyes chábádosok szerint maga a messiás). Mint arra már rámutattam korábban (itt vagy itt), de érdemes idézni ismét, az izraeli professzor, „holokauszttúlélő” író és emberi jogi aktivista, Israel Shahak a Zsidó fundamentalizmus Izraelben című klasszikus könyvében így elemzi Schneerson egyik 1965-ös írását:

Egy zsidó nem holmi [más] célra teremtetett; ő maga a cél, mivel minden [isteni] kisugárzás lényege azért létezik, hogy a zsidókat szolgálja. „A kezdetben Isten megteremtette a mennyet és a földet” [Genezis 1:1] azt jelenti, hogy [a menny és a föld] a zsidókért teremtődött, akiket „a kezdet”-nek neveznek. Ez azt jelenti, hogy a mindenség, minden fejlemény, minden felfedezés, a teremtés, beleértve a „mennyet és földet” – mindössze hiúság a zsidókhoz viszonyítva. A fontos dolog a zsidóság, mert ők nem léteznek semmi [más] célért; ők maguk az isteni cél. [...] A nem zsidó egész valósága merő hiúság. Meg van írva: „Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat [és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok].” [Ézsaiás 61:5]. [A nem zsidók] egész megteremtése a zsidókért van. (Israel Shahak: Jewish Fundamentalism in Israel, 1999, 60. o.; lásd angolul itt.)

Ovádjá Joszef (1920-2013) egykori főrabbit, a Chábád „nagyját” így idézi a Zsidó Távirati Iroda egy 2010-es cikkében:

„A gójok azért születtek, hogy minket szolgáljanak. Enélkül nincs helyük a földön, csak az, hogy Izrael népét szolgálják” – mondta egy nyilvános társalgás keretében, melyben arról volt szó, hogy milyen munkát szabad nem zsidóknak végezniük sábát [szombat] napján. „Miért van szükség a gójokra? Dolgoznak, szántanak, aratnak. Mi ülünk mint egy effendi [uraság], és eszünk” – mondta nevetve. „A gójok, mint akárki, meg kell haljanak, de Isten hosszú életet ad nekik. Miért? Képzeljétek el, hogy valakinek meghal a szamara, elvesztené a pénzét. Az az ő szolgája. Azért kap hosszú életet, hogy jól dolgozzon a zsidóknak” – mondta a rabbi, aki nemrég lett 90 éves.
 
A BBC egy 2001-es cikkben a „nagy” vallási vezetőt a zsidó-arab konfliktus kapcsán így idézi: „Tilos velük irgalmasnak lenni. Rakétákat kell rájuk küldeni, és meg kell őket semmisíteni. Gonoszak és átkozottak. [...] Az Úr visszahozza az arabok tetteit saját fejeikre, veszejtsétek el magjaikat és semmisítsétek meg őket, pusztítsátok el őket és űzzétek el őket erről a világról.”

Joszef nem egy nevenincs bolond volt, hanem egy nagyon népszerű vezető, akinek temetése Izrael történelmének legnagyobb temetése volt több százezer résztvevővel. Az alapító Zálmán kapcsán az amerikai Texas állam rabbija, Daniel Horwitz így ír:

Értelemszerű Snéur Zálmán számára (és, mint látni fogjuk, sok más zsidó misztikus számára is), hogy az isteni lélek csak a zsidókban van jelen. Miközben megértjük miért létezhettek ilyen nézetek, az efféle feltételezések döbbenetesek a modern olvasó számára. Végeredményben ezek annak a hitnek a hajtásai, mely szerint a zsidó emberekben alapvető szentség lakozik, melynek nem feltétlenül kell azt jelentenie, hogy a zsidók szerint nekik egyéni kozmikus hatalmuk vagy státuszuk van. De gyakran így értelmezik a kabbalisták, és ilyen nézetek máig léteznek egyes zsidó körökben. (Daniel M. Horwitz: A Kabbalah and Jewish Mysticism Reader, 2016)
 
Zoom
Snéur Zálmán

Zálmán kiemelkedő műve, a Tánjá és a zsidó szemlélet kapcsán Elliot R. Wolfson, a héber és a judaisztika professzora a New York Egyetemen így ír:

Egybehangzóan a Tánjá szerzőjének nézetével – megerősítve legjobb tudomásom szerint minden más lubavicsi ágról származó mester által –, van egy minőségbeli különbség a zsidó és minden más etnikum lelke között: az utóbbi egy állati lélekkel rendelkezik (nefesh ha-bahamit), mely a héj aspektusából származik, a démoni másik oldalról (sitra ahara), melyet a szív bal kamrájában találunk, míg az előbbi [a zsidó] isteni lélekkel rendelkezik (nefesh ha-elohit), melynek szikrája a Végtelen fényéből fakad, és az agyban illetve a szív jobb oldali kamrájában található. (Elliot R. Wolfson: Open Secret: Postmessianic Messianism and the Mystical Revision of Menahem Mendel Schneerson, 2012, 45. o.)

Könyvében később még visszatér a témához:

Meg kell említeni, hogy a bibliai beszámolóban Ádám teremtése etnocentrikusan kerül lefordításra – a szöveg értelmezése szerint a zsidókra való hivatkozásként, akik a példaértékű emberi lények. Továbbá, amint a 3. fejezetben láthattuk, az adam szó lingvisztikailag utalás arra, hogy eddammeh le-elyon (Ézsaiás 14:14), mely az alsóbb emberi lény és a felsőbb isteni antroposz közötti kapcsolatra mutat rá. A Chábád forrásaiban világos az, hogy ez a zsidókra vonatkozik. Említek az Álter Rebbétől [Snéur Zálmántól] egy frázist, mely emblematikusnak tekinthető: „Így »a te neved Ádám«, mert az adam jelentése eddammeh le-elyon, és meg van írva »Izrael az, amiben diadalmaskodom« (Ézsaiás 49:3)” A hittételt megismétli rutinszerűen a hetedik rebbe [Menachem Mendel Schneerson] is. Hogy bocsánatmentesen közelítsük meg ezt a világnézetet, ezen a ponton kell kezdenünk: minden etnikumból, a zsidók, sajátosan, kölcsönhatásban vannak az amorf esszenciával, és így egyedül ők képesek felfogni Isten elképzelését megtestesült tudatosságukon keresztül.

Korábban Schneerson ezt a hitet metszően fejezte ki: „A zsidó embert [ish ha-yisra’eli] két vonal alkotja ... a természetes tulajdonságok szintén jóból és gonoszból tevődnek össze, melyek azonban nem ugyanolyanok a világ népeinek esetében, mert azok nem rendelkeznek semmi jóval egyáltalán.” Felvethetnénk, hogy egy ilyen elhamarkodott felvetés fiatalkori mértéktelenség eredménye, de emlékeznünk kell arra, hogy a fiatalember által kifejezett vélekedés nem sajátja volt. Valóban, a Tánjá első fejezetében a zsidók állati lelke és a bálványimádók [nem zsidók] állati lelke közötti hírhedt megkülönböztetést találjuk: az előző a kisugárzás héjából (nogah) fakad, mely a jó és a gonosz Tudás Fájáról származik, miközben az utóbbi a megmaradó három másik tisztátlan héjból ered „melyekben nincs semmi jó egyáltalán”. A zsidók nem csupán egyedüliként rendelkeznek isteni lélekkel, de még az állati lelkük is összemérhetetlen és felsőbbrendű más etnikumok identitásához képest. (I. m., 235. o.)

Hogy érthetőbb legyen: Wolfson itt arról beszél, hogy a zsidó hit szerint az embernek két lelke van, de nem csupán a zsidó rendelkezik isteni lélekkel egyedül, még az állati lelkük is felsőbbrendű a nem zsidókéhoz képest. Mint a judaisztikaprofesszor később aztán megjegyzi: „Schneerson sosem ingott meg abbéli meggyőződésében, hogy »minden egyes Izraelből származó [zsidó] lelke a teremtő részével rendelkezik, ami hozzá van kötve, és emiatt rendelkezik szellemi és spirituális erőkkel.«” (I. m., 237. o.)
 
Zoom

Továbbiakat is idéz és elemez a rebbétől Wolfson:

„A racionális [testtől független] lélek (mely az isteni kép lényege) a zsidóban nem vethető össze a nem zsidó racionális lelkével ... mert a zsidó racionális lelke bizonyos módon különbözik az emberi faj racionális lelkétől ... Izraelt [a zsidót] „Isten fiainak” hívjuk, mert ők rendelkeznek isteni lélekkel, és így a racionális lelkük szintén másféle, mint az emberi faj racionális lelke.”

A folytatásban Schneerson kihangsúlyozza, hogy a zsidó teste szintén megkülönböztethető a nem zsidóétól, olyan értelemben, hogy csak az előbbi tekinthető szentnek. [...] Schneerson elméleteinek hagiográfiai bemutatásától függetlenül, egy kritikai vizsgálatnak azzal kell kezdődnie, hogy elfogadja a Chábád vallásfilozófiájának alapvető tantételét, ami a zsidó vis-à-vis más etnikumok közötti asszimilálhatatlan sajátosságot illeti. (I. m., 239-240. o.)

Jonathan Garb az izraeli Jeruzsálemi Héber Egyetem kabbalaszakértője az adott témában írott könyvében pedig így foglalja össze a zsidó szemléletet: „A nem zsidók lelkei, melyek nem isteniek, teljes mértékben azokból a héjakból erednek, melyek nem tartalmaznak egyáltalán semmi jót, így még a látszólagos jótetteiket is öncél motiválja.” (Jonathan Garb: Yearnings of the Soul: Psychological Thought in Modern Kabbalah, 2015, 52. o.)

Ennek a szellemiségnek és mentalitásnak az ismerete nagyban hozzájárul a zsidók (és itt főleg a fenti tételeket egyenesen magukénak valló szektás zsidók) viselkedésének és törekvéseinek a megértéséhez, de például ebből fakad, hogy a közelmúltban a Mazsihisz eltávolított egy miskolci vezetőt, mert az nem tudta elég meggyőzően bizonyítani fajzsidóságát, ezért az így „a közeli s távoli jövőben nem tölthet be semmilyen vallási vagy világi pozíciót a szűkebb és tágabb zsidó közösségben”.
 
Zoom
Oberlander Báruch és Schneerson rebbe zsidó hagyományőrzés közben

Továbbhaladva az Egység lapjain megtudjuk, hogy ismét új zsinagógákat nyitottak a magyarok pénzén, itt így mutatják be a szektás rabbit:

Oberlander Báruch, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője a tóratekercsek ünnepélyes befejezését megelőzően hangsúlyozta: 30 évvel ezelőtt azért érkezett Magyarországra, hogy családjával beteljesítse azt a küldetést, amit a lubavicsi rebbe egykor fontosnak látott, és felépüljön a közösség ott, ahol édesapja egykoron saját szemével látott meghalni zsidókat a Duna partján. (Egység, 123. szám, 18-19. o.)

Oberlander, amint azt említi, bizony a fentebb bemutatott Schneerson személyes küldöttjeként jött hazánkba, hogy itt építgesse a felvázolt szellemiség szektáját. Nincs ezzel egyedül, az új két zsinagóga rabbija is külföldről került importálásra: Myers Menachem amerikai születésű, de Pozsonyban nevelkedett, Izraelben és Amerikában tanult; a hétgyerekes Glitzenstein Sámuel pedig Izraelből költözött hazánkba. Tekintve, hogy rabbikat kell importálni, felmerülhet a kérdés a magyarban, hogy van-e egyáltalán szükség az adójukból ennyi zsinagógára és zsidó szervezetre, ha a magyarországi zsidóság – ezek szerint – nem képes kitermelni magának vezetőket. Mindez a Chábád szekta alapvető stratégiája, hiszen számos más esetben is a világ különböző tájairól költöztetnek ide hithű chábádos zsidókat vezető szerepbe, lásd az Újabb lubavicsi küldöttek költöznek Budapestre című cikküket.
 
Zoom
Köves üdvözli a chábádos importot

Oberlandertől ebben a lapszámban egy írást olvashatunk arról, hogy „A közelmúltban jelentetett meg a közösségi médiában egy egykori tanár hosszú írást arról, hogyan zaklatott és molesztált diáklányokat – mindezt a megbánása jeleként, a megtérése jegyében, mivel szeretne rabbiként működni a továbbiakban”. (32. o.) A rabbi, aki társaival visszatérően igyekszik megszabni, kinek lehet szobra, kiről nevezhetnek el a magyarok helyeket, óvatosságra int ugyan az ilyen múltú személyek esetében, de mint írja a gyerekmolesztáló zsidó kapcsán, ő „tsuva-párti” (a tsuvá megtérést jelent).

Oberlander, mondhatnánk, még a zsidókkal házastársként meghalt nem zsidóknak se bocsátja meg, hogy nem voltak zsidók, hiszen emlékezhetünk még, amikor 2016-ban egy zsidó portálnak ekképp nyilatkozott:

Minden gojtemetés a százezer zsidó közé, nem csak egyetlen, a zsidó vallástörvénnyel teljesen ellentétes cselekedet, hanem az ott eltemetett százezer zsidó megsértése is. Az ott eltemetett zsidók jó pénzt fizettek a sírhelyükért, s kizárólag azért, mert zsidók, a saját népük gyermekei közé kívántak temetkezni. A gojok temetése itt ezen zsidók mindegyikének a meglopása.

Elnézéskérés helyett a rabbi háláchikus szabályokkal magyarázta kijelentését, sőt, félrefordítással vádolt, de a valóság az marad, hogy a szektás rabbi felháborítónak tartja, hogy nem zsidó házastársakat zsidók közé temessenek, mert, amint az a kijelentést eredetileg leközlő portál cikkében is olvasható: „Mivel a vegyes házasságok a magyarországi zsidók körében növekvő mértékben fordulnak elő, a nem zsidók eltemetésének igénye már egy ideje gondot okoz. Ennek ellenére Oberlander rabbi azt mondta, hogy a közösség vezetősége, mely mostanáig meglehetősen tradicionális mentalitású maradt, ragaszkodott ahhoz, hogy a vegyes párok és hasonlók eltemetését a temetőnek a többi sírtól egy kerítéssel elválasztott részében végezzék.”

A kóserságra, a „tisztátlan” távoltartására rendkívül érzékeny „isteni lelkűek” világnézetéből természetesen mindez egyenesen következik. Még a zsidóval együtt élő magyar se keveredjen zsidókkal a temetőben. Elvégre, amint azt egy Oberlander-interjúban olvashatjuk: „Ne versenyezzünk a Jobbikkal, ezt az eredeti magyar vagy nem eredeti magyar szöveget ők jobban tudják előadni. A zsidóságban nincs eredeti magyar vagy nem eredeti magyar, a zsidóságban eredeti zsidó van. A több mint háromezer éves zsidóságból csak egy van, és Magyarországon is csak egy van: van, aki jobban ragaszkodik hozzá, van, aki kevésbé, de nem lehet csinálni belőle két zsidóságot.” Tiszta sor.

A lapszám mesével ér véget. A Hogyan győzték le Istent a gyermekei? című történetben betekintést nyerhetünk a zsidó mentalitás egy másik vetületébe is: ebben ugyanis egy arrogáns zsidó még Isten világosan kinyilatkoztatott (egy másik zsidó, Eliézer rabbi álláspontját támogató) döntését is ellenzi, azt vitatja, és a többség álláspontjára hivatkozva „legyőzi Istent”, hogy saját akarata érvényesüljön, nem holmi Istené:

Felkelt helyéről Jehosua rabbi, aki korábban a falakat is megállította, és bátran kijelentette: „A Tóra nem az égben van! A Tórát mi, zsidók kaptuk az Örökkévalótól a Szináj-hegyen. A Tóra nem az égben van, még csak nem is a tengeren túl, hanem itt van, velünk, egészen közel hozzánk; a szánkban és a szívünkben van, és a mi feladatunk a parancsolatok megőrzése. Ahogyan ezt is a Tórában olvashatjuk, úgy azt is, hogy a többség véleménye a törvény, ezért akárhogy is igyekszik Eliézer rabbi, ha mi, többiek másként döntünk, akkor meg kell hajolnia a véleményünk előtt.”

És mit szólt mindehhez az Örökkévaló? Úgy mondják, Isten mosolygott, és elégedetten mondta: „A gyermekeim legyőztek engem. A gyermekeim legyőztek engem.” (34. o.)

Tanulja hát meg a zsidó gyerek az ilyen meséből, hogy semmi sem szent: ha a zsidó köti az ebet a karóhoz, akkor az úgy van. Egyszersmind a zsidó maga az isten, Istennél is istenibb, akit így az „meghajlásra” kényszerít.

Továbbhaladva, az Egység következő, 2019. novemberi számának főszerkesztői bevezetőjében szokatlan őszinteséggel olvashatjuk, hogy „Így például, míg a török hódoltság a magyar történelemkönyvekben a pusztítással kapcsolódik egybe, addig a budavári zsidók a város visszafoglalásakor a törökökkel együtt harcoltak. Sőt, ekkoriban rengeteg zsidó menekült az Ottomán Birodalomba, ahol viszonylagos békében élhettek – ellentétben Európával, ahol a vallási türelmetlenség üldözte őket. (Egység, 124. szám, 2. o.)

A zsidóság történelme valóban bőségesen szolgáltat példákat arra, miként szúrta hátba a zsidóság a nekik otthont adó gazdanépet. E témában könyv is van A zsidó mint a muszlim szövetségese: az antiszemitizmus középkori gyökerei címmel (1986), és ugyan a szerzők zsidópártiak, az antiszemitizmust úgy ítélvén meg, mint ami egy tulajdonképpeni muszlimellenes proxy, a zsidóknak a gazdanép ellenségeivel való együttműködése egy ősi jelenség (lásd például a történelemből a muszlimoknak fehér szexrabszolgákat szolgáltató zsidók esetét) és máig tart, elég csak Marie van der Zyl, a Brit Zsidó Küldöttek Tanácsa elnökének kijelentésére gondolni a muszlimok kapcsán: „Zsidókként nem tudjuk legyőzni az antiszemitizmust egyedül. Szükségünk van a más kisebbségi közösségekkel való kiállásra.”
 
Zoom

Később a lapban a Tett és Védelem Liga, immár európai szervezet interjúját olvashatjuk: „A liga küldetése, hogy a zsidó közösségek védelmének biztosítása érdekében az antiszemita gyűlöletcselekményekkel szemben az európai jogrend, a tudomány eredményei és az oktatás által nyújtott eszközök igénybevételével mind EU-s, mind pedig tagállami szinten fellépjen.” (20. o.)

A közelmúltban bemutatott Moshe Kantor befolyásos oligarcha és annak Európai Zsidó Kongresszus (EJC) szervezete is ugyanezekkel a célokkal tör előre, jelentős sikerekkel, bár az EJC és az EMIH (Köves szervezete) között előfordult már némi civakodás, a Mazsihisz-párti Kantor ugyanis nem nézi jó szemmel, hogy a konkurens EMIH túl Orbán-barát. A fájdalmas irónia itt az, hogy miközben a sikereik magaslatában ezen kiemelkedő hatalommal rendelkező zsidók és zsidó szervezetek megengedhetik maguknak a veszekedést azon, hogy ki szolgálja a legjobban a zsidó érdekeket, addig a fehér emberek jelentős része – főleg a nemzeteik politikai-kulturális elitjét alkotó fehérek – egymáson taposva igyekeznek bizonygatni, hogy mennyire filoszemiták, mennyire megtesznek mindent a zsidókért, milyen törvényekkel korlátozzák éppen saját fajtársaikat a zsidó igények mentén, mennyire nem rasszisták, mennyire befogadók Európa-idegen migránstömegek kapcsán. Ez a két véglet csak az egyik csoportnak hoz hasznot, és az nem a fehér európai ember. Őket ezek a zsidók, a „baloldalibb” Kantor-félék, a „jobboldalibb” Köves-félék egyaránt szájzárral képzelik el „az európai jogrend […] által nyújtott eszközök igénybevételével mind EU-s, mind pedig tagállami szinten” elérve azt. Ennek a módját így írja körül Szalai Kálmán, a szervezet titkára:

Ezeket a lépéseket az iskolarendszerű oktatásnál kell kezdeni: nézzük meg, hogy az egyes országokban – főként, ahol van nemzeti alaptanterv – milyen elemek állnak rendelkezésre a tantervekben a gyűlölet vagy a kirekesztés, rasszizmus és bármilyen intolerancia elleni fellépésre. Ezt követően vizsgáljuk meg, hogy a zsidó történelem, a zsidó élet, a zsidó közösség miként jelenik meg a tankönyvekben, milyen a reprezentációja a modern kori Izrael Államnak a tananyagokban. Ezzel kapcsolatban szintén a magyarországi, Olti Ferenc vezetésével már sikeresen megvalósult projekt gyakorlatára és tapasztalatára építünk, amelyben megvizsgáltuk a tankönyvekben, oktatási anyagokban megjelenő zsidóságképet és azt is, milyen képet kaphatnak a diákok a tankönyvek alapján a modern kori Izraelről. (uo.)

Természetesen, mint mindig, most is le kell választani a morális mázat az efféle szövegről, a „gyűlölet” és társaik ugyanis kritikát, véleményt, nemzetvédő politikai, esetleg kulturális aktivizmust jelent, nem például erőszakot, ami ellen eleve adott a jogi fellépés lehetősége. Ahogy a zsidók mindenféle kritikája „antiszemitizmus” és „gyűlölet”, úgy a nemzetféltő demográfiai átformálódás elleni kiállás is „gyűlölet”. Ilyen keretek között az egyedüli ideális fehér ember az, amelyik fogyaszt, termel és csendben van, gondolni is azt gondol a felnövő mai fiatal, amit a zsidók neki az „oktatási anyagokban megjelenő zsidóságkép” megszabásával tanítanak. Szalai tovább részletezi befolyásukat:

Van az általános iskolák, középiskolák és az egyetemi oktatás számára is kidolgozott anyagunk, amelyet a mai oktatási rendszerben már működő modellben alkalmaznak. A közreműködésünkkel kifejlesztett, „A gyűlöletcselekmények természetrajza” című tananyagot oktatják a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, rendelkezünk tananyaggal a rendvédelmi szervek számára és kidolgozás alatt van a bírói kar továbbképzését szolgáló oktatási programunk is. A már említett tananyag-felülvizsgálati projektünkben tartalmi és formai kérdésben megközelítőleg 450 forráshelyen éltünk javaslattétellel. Ezeknek jó 70 százaléka meghallgatásra talált, 30 százaléka vonatkozásában nem jutottunk előbbre, tehát van még mit tenni ebben a kérdésben. (uo.)

Egy ilyen sikerlista után miként képesek ugyanazok még mindig panaszkodni, nehezen lehet felfogható egy józan ember számára, de a zsidó önteltség természetét ismerők az évezredeket átívelő jellemvonásokat fedezhetik fel ebben a törtetésben. Olyan gőgös, lenéző törtetés ez, mely még íróink emlékét is kirekesztené pont onnan, ahol a leginkább helye van: az iskolában. Így mutatja ezt be az interjú:

Ennek keretében lehetne például Wass Albertet, a szalon-antiszemitizmus elfogadottságának szimbólumát, kivezetni a tankönyvekből? Néhány éve meglepve tapasztaltam, hogy a gyerekem természetismeret tankönyvében az erdő szépségét Wass Albert idézet illusztrálja…
– Sajnos némely esetben Wass Albert is ebbe a 30 százalékba esett. Az irodalmi munkásságáról az irodalomtörténészek vitatkoznak, kétségtelen, hogy manapság felkapott szerző lett, az általa ábrázolt hazaszeretetet sokan követendőnek és mérvadónak tartják. Azonban az is kétségtelen, hogy a műveiben megjelenített zsidó- és zsidóságkép erősen vitatott, arról nem is beszélve, hogy számtalan nyíltan antiszemita uszító írást jelentetett meg a korabeli sajtóban. Több alkalommal és több fórumon is jeleztük aggályainkat arról, hogy Wass Albert nem élvezi a széles társadalom elismerését, sokunkban erős ellenérzést kelt, hogy a személyét akár az irodalmi munkássága okán, akár a honszeretet kifejeződéseként előtérbe helyezik. Nem adjuk fel, ám látjuk, ez a kérdés még hosszú viták tárgya lesz. (uo.)

Honszerető elődeink emlékével úgy kell bánni, mint a gazzal, ami elrondítja a zsidó pázsitot: „Meggyőződéssel hisszük, hogy egy ilyen tananyag-felülvizsgálati projekttel, melyben megközelítőleg egymillió diákot érünk el, ezeket ki lehet gyomlálni, aminek jótékony hatása évek múlva biztosan megjelenik a kutatási eredményekben.” (21. o.) Mindennek menetét így ismerteti Szalai: „Tehát egy projekt úgy kezdődik, hogy az oktatási kormányzattal közösen létrehozzuk azt a bizottságot, amelyben az oktatási kormányzat, a zsidó közösségek és a mi szakértőink is helyet foglalnak. Összeállítottunk egy »fehér könyvet«, ami azokat az elveket és meghatározásokat tartalmazza, amiknek mindenképpen célszerű lenne megjelenni a tankönyvekben, korokra és témákra lebontva. Ez egyfajta szakmai iránymutatás, melyet a projektben résztvevő szakértők itinerként használhatnak. (uo.) Jó hír, hogy „mindenhol teljes támogatásukról biztosítottak minket az oktatási kormányzatok illetékesei. Mindenhol elindult a szakmai előkészítő munka. Ezzel párhuzamosan természetesen az Európai Bizottság agendájában is jelen van ennek az egységes európai megvalósítási terve.” (uo.)
 
Zoom
Szalai Kálmán (jobb oldalon)

A fentebb említett szolgalelkűség a magyar fél részéről figyelhető meg itt is. Ameddig ilyen magyar karakterek döntenek arról (zsidó iránymutatás alapján), a magyar gyerek mit tanuljon, a törvények miként alakuljanak stb., addig sajnos az a megaláztatás a részünk, hogy utcanevek, szobrok, tananyagbeli költők, írók, alkotók kerülnek „kigyomlálásra” zsidó igény mentén. Wass még talán tartja magát, de ez a folyamat csak egy irányba halad.

Végezetül Szalaitól megtudjuk, hogy – természetesen – együttműködnek az Európai Zsidó Társasággal, melynek vezetője Menachem Margolin korábban a zsidóságnak fegyverkezési jogot követelt, és aki – megint csak természetesen – maga is erőteljesen lobbizik további törvényekért, melyekkel a gazdanépet lehet elhallgattatni.

A lapban aztán felmerül a kóser vágás témája, de a kóserbiznisz egy (jövőbeli) önálló elemzést kíván, így ezen rövid, közhelyes cikk itt most nem érdemel reakciót. Fellapozva a következő, 2019. decemberi számot, a rövidhírek között máris világossá válik a Chábád támogatása a palesztinok Izrael általi megszállása iránt, idézve például a szélsőségesen palesztinellenes Ajelet Saked politikust („Le kell mészárolni a palesztin anyákat, akik ezeknek a kis kígyóknak adnak életet!” – írta korábban), aki szerint „Itt az ideje, hogy kiterjesszük szuverenitásunkat ezen [megszállt] közösségekre”. (Egység, 125. szám, 4. o.) Természetesen, amikor nem a palesztinok lemészárlását és megszállását ösztökéli, ő is a nemzetközi cenzúrázás és törvényi tiltás mellett lobbizik, a fehér ember róvására.

Olvashatunk aztán az EMIH és a kormány közötti „átfogó megállapodás”-ról, hiszen a Fidesz-kormány zsidókat segítő intézkedéseiből minden hétre jut valami. Ebben beszámolnak egy „saját szeretetszolgálat” felállításáról is:

A CEDEK nevet kapó, 2015-ben életre hívott karitatív szervezet célja, hogy minél több rászorulónak: betegeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek, valamint hátrányos helyzetűeknek és hajléktalanoknak is segítséget tudjon nyújtani – nemre, korra, származásra és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. Több családot, hajléktalanszállót is támogattak élelmiszerrel, gyógyszeradománnyal, így a nehéz helyzetben élő kárpátaljai rászorulókat is. (7. o.)

A fentieket árnyalja, ha jobban utánaolvasunk a CEDEK munkásságának:

Karitatív Tanács kezdeményezésére tavaly az EMIH nagy mennyiségű gyógyszert és gyógyászati segédeszközt adományozott kárpátaljai magyaroknak. A szervezet idei akciója két részre oszlik: elsőként a tagszervezetek pénzt gyűjtöttek kárpátaljai társszervezeteik számára. Ennek keretében CEDEK szeretetszolgálat 700 ezer forintot gyűjtött össze, amivel az ungvári zsidó közösség rászorulóit és a helyi lubavicsi rabbi, Menáchem Mendel Wilhelm munkáját támogatták. [...]

A pénzadomány felhasználásáról Mendel Wilhelm rabbit kérdeztük. Wilhelm rabbi és felesége rendszeresen osztanak adományokat a kárpátaljai zsidóknak. [...]
 
– A környék zsidósága nevében szívből mondok Önöknek köszönetet. Közösségük fontos adománya éppen a legjobbkor érkezett meg hozzánk […] Chábád sliáchként [külföldről ideköltözött küldöttként] feladatunk gondoskodni minden zsidó szellemi és ezzel együtt testi táplálékáról. A környéken élő zsidók peszáchra kóser élelmiszereket kaptak tőlünk, kóser baromfihúst és halat, bort, szőlőlét, cukrot, sót, tejet, és sok mást.
 
A fenti eset 2016-ban történt, amikor a keresztény Karitatív Tanács szervezésében gyűjtöttek a kárpátaljaiaknak, s ehhez csatlakozott a CEDEK. A pénz a helyi zsidóknak ment, és bár az összegyűjtött gyógyszeradományaikból állítólag a helyi magyarok is részesültek (ahogy egyéb akcióikból is feltehetően részesülnek néha magyarok), azt mondani, hogy ez a szeretetszolgálat nem figyel származásra és vallási hovatartozásra, láthatóan nem igaz. (És amint egy későbbi lapszámban látjuk majd, a szervezet célja a jó reklám a magyarok körében.)

A CEDEK az ingyen nekik adományozott dolgokat mellesleg pénzért árulja Budapesten: „A kezdeményezés újdonsága, hogy a szolgáltatás igénybevevői maguk is adományozóvá válnak: a rászorulók 250 forintért vásárolhatják meg a mások által felajánlott ruhákat, könyveket, játékokat – ezzel a jelképes összeggel a szeretetszolgálat munkáját támogatják.”
 
Zoom
Slomó a CEDEK-et reklámozza: „Az üzletben a rászorulók jelképes összegért, 300 forintért vásárolhatnak mások által felajánlott ruhákat, könyveket, játékokat, a befolyt összeggel pedig a szeretetszolgálat munkáját támogatják.” (kép és idézet: jozsefvaros.hu)

Lapozgatva tovább, olvashatunk még dicsekvést is újabb pénzcsap megnyitásáról: „Az EMIH ezzel a legmagasabb kategóriában elismert egyház lett, amelynek immár alanyi jogon jár az állami, önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás minden közfeladatot átvállaló intézmény tekintetében, legyen szó oktatási, szociális, kulturális vagy az élet bármely területét érintő közfeladat-átvállalásról.” (7. o.)

Később Izrael állam askenázi főrabbijával, David Lauval találunk egy beszélgetést. Lau rámutat, hogy személyes beszélgetések alapján politikusok, köztük a miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is „elismerték a magyar társadalom és a huszadik század első felében regnáló kormányok bűnét a magyarországi zsidók megsemmisítésében. Ezért is érzik kötelességüknek, sőt kiváltságnak a múlt hibáinak kijavítását, persze amennyire ez lehetséges.” (9. o.)
 
Izrael és a zsidóság már nem ennyire megalázkodó és szolgalelkű. Lau szerint „Izrael, természeténél fogva, élharcos kell legyen a világ zsidóságának védelme ügyében, hiszen Izrael a zsidók hazája, otthona, ezért motorja kell, hogy legyen minden, a zsidóság érdekeivel kapcsolatos erőfeszítésnek. Izrael ezért nagy felelősséget érez minden zsidóért a világon, bárhol is legyen. […] Izrael a világ zsidóságának otthona és a legfontosabb összekovácsoló erő kell hogy legyen a különféle zsidó irányzatok és világlátások között.” (uo.) A palesztinok etnikai tisztogatása, a Nakba-nap stb. kapcsán érzett bűntudat és ezen bűnök jóvátételének vágya nem kerül említésre... Inkább arról beszél, hogy „minden zsidó szent kötelessége” Izraelt szolgálni – hogy emiatt valakiben nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e egy zsidó, főleg a közügyek környékén, az már az antiszemitizmus területe. Miért is merülne fel ilyen gyanú, hiszen, mint azt szintén megtudjuk a főrabbitól: „Magyarország kultúrájának és fejlődésének évszázadok óta része az itteni zsidóság. Sok esetben motorja volt és az a mai napig is. […] Nem lehet európai kultúráról beszélni a kontinens zsidó történelme és zsidó kultúrája nélkül, hiszen ezek szervesen egybeforrtak.” (10. o.)
 
(A második részből kiderül, felelősek-e a zsidók a vörösterrorért, esetleg ők-e az áldozatok, hogy miként és miért is kell elpusztítaniuk a zsidóknak az ellenségeiket, hogy miért könyörög nekik még Isten is, hogy van-e jogos baja a négereknek a zsidókkal, hogy egy zsidónak javasolt-e hazudnia, és hogy honnan is jön valójában a „fekália”...)
 
Csonthegyi Szilárd – Kuruc.info