"Az átvilágítási törvény csődje" - A Kiszely István állambiztonsági múltját bizonyító dokumentumok cáfolhatatlanok
 
Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián történészek az Elhallgatott múlt című tavaly megjelent könyvükben önálló fejezetben írnak Kiszely István  állambiztonsági múltjáról a 214. oldaltól a 227. oldalig ezzel a címmel: Egy III/III-as ügynök fejlődéstörténete: a Feledy-dosszié. (Feledy Zsolt volt Kiszely fedőneve.) 
A máig nem cáfolt tények mellett azt is megállapítják, hogy: "Közszereplőként átvilágítási papírokkal rendelkezik arról, hogy nem érintett ügynökügyekben, ami önmagában is az átvilágítási törvény csődjét mutatja." (223.old.) 
Az ún. átvilágítási törvény kudarcáról és félrevezető eredményeiről magam is írtam kutatóként. Legutóbb a Leleplező folyóirat 2008/4. számában Az átmentett állambiztonsági múlt című sorozatom I. részében. Idézek belőle:  
"Akik papírt lobogtatnak, hogy őket átvilágították, s nem találtak semmit, azok is keveset bizonyítanak. Csupán annyit, hogy nem voltak nyilasok, karhatalmisták vagy III/III-asok. De ettől még lehettek III/I-es hírszerzők, III/II-es kémelhárítók, katonai hírszerzők és katonai elhárítók, szigorúan titkos tisztek, T (titkos) lakásgazdák, társadalmi kapcsolatok, fogda-ügynökök. "Sőt, lehet, hogy III/III-asok voltak, de az átvilágító bíráknak akkor és ott négy irattári bizonyítékból (6-os karton, beszervezési nyilatkozat, jelentés, pénzügyi bizonylat) nem állt rendelkezésére legalább kettő, csak egy, s a beszervező, a kapcsolattartó és a vonalvezető állambiztonsági tiszt vallomása sem volt meg vagy nem volt terhelő, ebben az esetben kénytelenek voltak érintetlenséget igazoló papírt kiállítani."
Kiszely említett 1997-es, az MTV-ben elvégzett átvilágításának körülményeire sok kutató kíváncsi. Az csak természetes - nem tehet mást -  hogy most jogi lépéseket jelent be konkrét tételes cáfolat helyett. (Ezt tette legutóbb Kárpáti Gyurika is...)  
Ami azonban  nem volt meg 1997-ben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, az esetleg már megvan 2009-ben, hiszen egy levéltár iratanyaga folyvást bővül, s az iratok feldolgozottsága is növekszik. Én ennek alapján egészítettem ki néhány névvel Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián  könyvének azon megállapításait, amiért is ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész  A Hazatérés Temploma közleményét  január 29-én közzétette. 
Ezért is felajánlom Kiszely Istvánnak, ha konkrétan cáfolja, melyik általam megnevezett személlyel kapcsolatos jelentése nem létezik, úgy szívesen nyilvánosságra hozom az eredeti dokumentumot, akárcsak 6-os kartonját is bármely fórumon.  

Dr. Ilkei Csaba
tudományos kutató
Kapcsolódó: