Mi történik olyankor, ha egy ország történelmét rá lehet írni egy rizsszemre, ráadásul zsírkrétával? Nos, abban az esetben, ha ez az adott népet nagyon frusztrálja, többnyire két eshetőség valószínűsíthető: fantáziál hozzá, vagy másoktól lopkodja össze a kívánt többletet. Megszokhattuk már, hogy a tót atyafiakra mindkettő jellemző. Ezúttal az utóbbi esetre hozunk fel egy újabb - sajnos sokadik - példát.
Egy kis "kedvcsináló" Gasparovic "megtisztelő" látogatása előtt...
Andrej Hadik tábornok (1711-1790) – hadvezér és a bécsi Udvari Haditanács elnöke
Írta: Vladimír Seges
„A Szlovák Köztársaság parlamentje 2004-ben szavazta meg a liptószentmiklósi Nemzeti Védelmi Akadémia nevének kiegészítését Andrej Hadik tábornok nevével. Ez a több mint szimbolikus gesztus annak a tanúságtétele kellett volna hogy legyen, hogy a szlovák közvélemény és külön a Szlovák Köztársaság hadserege, azon szlovák szülöttünk történelmi üzenetéhez tartozónak vallja magát, aki a leghíresebb és legrátermettebb európai hadvezérek közé tartozott a 18. század második felében.
2008. szeptember 1-jén az Andrej Hadik tábornok Nemzeti Védelmi Akadémia beleolvadt a Milan Rastislav Stefánik Katonai Akadémiába. És így, bár Andrej Hadik tábornok az egyik legnagyobb katonai személyiség a szlovák történelem uhorországi időszakában, manapság semmilyen katonai alakulat, de még civil intézmény sem, vagy legalább egy utca, sem viseli a nevét. Ez a tény arról tanúskodik, hogy a tradíciók és a személyiségek tiszteletének nincs hosszú történelme Szlovákiában (mint ahogy semmi másnak - a szerk.).

„Andrej Hadik”
A szlovák nyilvánosság szélesebb köreiben – ellentétben Magyarországgal és Ausztriával – a mai napig Andrej Hadik tábornok nagyon ismeretlen maradt. Ez nem is annyira meglepő, mert például a cseh történészek is az 1986-ban kiadott Csehszlovákia katonai történelme című könyvben tévesen magyarnak jelölik. Az Otto- és Masaryk-enciklopédiában az áll, hogy ugyan turóci köznemesi családból származott, de az ősei cseh hitszónokok voltak. Az igazság az, hogy Andrej Hadik Turóc vármegyei (szlovák) köznemesi család leszármazottja volt.
Ám még mindig nem világos, hogy Andrej Hadik hol és mikor született. Sok enciklopédiában az 1710. október 16-a szerepel, mint születési dátum. A születési helyét leggyakrabban Zitny ostrovot (Csallóközt) jelölik, de az újabb magyar kiadásokban sokszor Ostrihom (Esztergom) vagy Kőszeg szerepel. A születési dátum problémája tisztán tudományos karakterű, viszont Hadik származásának kérdésének bizonyos fokig politikai kontextusa van.
A Hadik család több tagja is – mint az uhor köznemesség sokasága – a Habsburg hadseregben találtak rá érvényesülésükre. Andrej Hadik nagyapja és apja is a huszároknál szolgált: a nagyapa, idősebbik Michal Hadik a Nyitrai várban szolgált, az apa, szintén Michal, a spanyol örökösödési háborúban (1702-1714), török ellenes háborúkban (1716-1718) szolgált és 1709-ben huszárszázados lett.

Hadik lovas szobor a budai várnegyedben
Andrej Hadik 1732-ben kezdte el pályafutását a Dezofi (Dessewffy) ezredben. A huszár tipikus uhor könnyűlovasság volt. Még a középkorban jöttek létre. Az első két huszárszázadot 1689-ben helyezték be a Habsburg hadseregbe, melynek legénységét Szlovákia területén toborozták. Tipikus uhor egyenruhájuk volt: mente, sűrű zsinórozással.
Hadik fokozatosan megjárta az egész ranglétrát. Leghíresebb tette az volt, amikor 1757-ben elfoglalta Berlint. Karrierje végén a bécsi Udvari Haditanács elnöke volt. Ki kell emelni, hogy sokáig ő volt az első és egyetlen uhor reprezentáns és egyáltalán az egyetlen szlovák születésű katona e hatáskörben. Futakon van eltemetve (a mai szerb Vajdaságban).
Zoom
Magyar Hadik-huszárok a Berlin megsarcolásának 250. évfordulóján rendezett történelmi játékokon (Elsterweda, 2007. október)
Andrej Hadik tábornokot magáénak vallja, mint a magyar, úgy az osztrák történetírás is, de nem utolsósorban a mi szlovák történetírásunk is, főleg a katonai. De meg kell említeni, hogy Andrej Hadik nem volt sem szlovák, sem magyar, sem osztrák a mai modern nemzeti hovatartozás felfogásában. Mint katona főleg a monarchia uralkodójának és a Habsburg dinasztiának szolgált. A nemzeti identitás kérdése a szó mai értelmében számára másodlagos volt, mert ugyanúgy, mint az akkori összes többi uhor nemes és értelmiségi (az etnikai eredetre való tekintet nélkül) a ’natio hungarica’ tipikus képviselője volt, tehát a politikai uhor nemzeté, mely egyesítette az uhor társadalom előjogokkal rendelkező kiváltságos rétegét.”
E cikk a „Szlovákok az uralkodók udvaraiban” című könyvben jelent meg, mely egy tudományos konferenciáról való előadás-gyűjtemény, amely 2011. szeptember 13-14-én került megrendezésre Turócszentmártonban.

Képek (részben, nem voltak a cikk részei): http://hu.wikipedia.org/wiki/Hadik_Andr%C3%A1s
Megjegyzés: a cikkben szereplő pályafutása nincs lefordítva, az viszonylag tényszerű, nem lényeges a mi írásunk szempontjából, bárhol elolvasható.
Angolul:
Marshal Andrej Hadik – captain and president of the Court Council of War
Field Marshal, Andrej Hadik, is one of the major military figures of Hungarian period in
the Slovak history. However, he still remains poorly understood for wider Slovak public circles. He was a descendant of (Slovak) yeoman family originating from the Turiec County.
Originally, he prepared for the priestly vocation, but eventually complied with his father and
joined the army in 1732. In various commanding positions Hadik showed not only personal
courage and valor, but also remarkable operational and tactical skills, characterized by unconventional and innovative solutions. Conquering Berlin on 16 October, 1757, is considered his greatest commanding success. In the years 1774 – 1790, i. e. until the end of life, he was the president of the Court Council of War in Vienna, which corresponds to the term of today’s Minister of War. It should be noted that he was the fi rst and for a long time the only Hungarian representative and sole Slovak native at this post.
(Kuruc.info)
Frissítés: Olvasónk pontosítása:
Tisztelt Szerkesztőség!
A harmadik képen nem Hadik-huszárok szerepelnek. Ők a jászfényszarusi Szűcs Mihály Huszárbandérium. Hadik András huszárairől mellékelten csatolok képeket. A Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület tagjai rendelkeznek ezzel a típusú ruhával (is).

Zoom
További tót történelemhamisítások: