Az elmúlt vasárnap a Kétnyelvű Dél-Szlovákia (KDSZ) aktivistái a Pered település nevét jelző táblákat „Tesedíkovó”-ról „Pered” feliratúra cserélték. Mozgalmunk ezzel a Szlovák Köztársaság kormányának azon döntésére reagált, amely a sikeres népszavazás ellenére elutasította azt, hogy a község visszakapja történelmi nevét, Peredet - írják a kétnyelvűsítésért küzdő aktivisták.
Előzmények:
A táblákat nem elloptuk, hanem egyszerűen lecseréltük - folytatják, hozzá téve, hogy - a legitim peredi népszavazás után a két régi „Tesedíkovo” feliratra már nincs szükség. Állami tulajdonról lévén szó, ezeket a táblákat egy levél kíséretében csütörtökön postáztuk Robert Kaliňák belügyminiszter, valamint Jana Dubovcová ombudsman részére.
"Ajándék Robert Kaliňák belügyminiszter úrnak" - a KDSZ sajtóközleménye
Az elmúlt vasárnap a Kétnyelvű Dél-Szlovákia (KDSZ) aktivistái a Pered település nevét jelző táblákat „Tesedíkovó”-ról „Pered” feliratúra cserélték. Mozgalmunk ezzel a Szlovák Köztársaság kormányának azon döntésére reagált, amely a sikeres népszavazás ellenére elutasította azt, hogy a község visszakapja történelmi nevét, Peredet. Ezt a táblát, előző akcióinkhoz hasonlóan (a Dunaszerdahely előtti 63-as útszakasz, vagy az ekeli vasútállomás), az állami szervek példa nélküli gyorsasággal eltávolították. Sajnos nem reagáltak ilyen gyorsan, amikor hosszú hónapokon keresztül több tucat dél-szlovákiai településen kellett volna elhelyezniük a törvény által előírt, kisebbségi településnevek tábláit.
Az állami szervek ismételt rosszindulata, valamint a kormány legutóbbi, a peredi népakaratot durván megsértő döntése után a KDSZ helyi és más dél-szlovákiai aktivistái számára pusztán a polgári engedetlenség eszköze maradt. Ezzel szeretnénk felhívni az ország és világ figyelmét erre a tarthatatlan helyzetre. Ez az ügy már nem csak a kétnyelvűségről szól, hanem a legalapvetőbb demokratikus értékek sárba tiprásáról, mely ennek a köztársaságnak minden polgárát károsítja. Ezért nem csak magunkra, hanem az összes demokratikusan gondolkodó emberre érezzük sértőnek a vandalizmus vádját. Mi marad az egyénnek, ha az elvileg demokratikusnak nevezett állam a törvényesség álarca mögé rejtőzve a legalapvetőbb emberi jogokat és a helyi népakaratot sérti meg? Így csak a polgári engedetlenség eszközével élhettünk, mely ilyen elszomorító helyzetekben polgári kötelesség is egyben. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt néhány választott tisztviselő nem értette meg.
Továbbá megjegyeznénk, hogy a táblákat nem elloptuk, hanem egyszerűen lecseréltük. A legitim peredi népszavazás után a két régi „Tesedíkovo” feliratra már nincs szükség. Állami tulajdonról lévén szó, ezeket a táblákat egy levél kíséretében csütörtökön postáztuk Robert Kaliňák belügyminiszter, valamint Jana Dubovcová ombudsman részére.
Ezúton kérjük Robert Fico miniszterelnök és Robert Kaliňák miniszter uraktól, hogy változtassák meg a peredi kérdésben hozott döntésüket! Tesszük ezt annak reményében, hogy a kormányt valójában nem a kisebbségek diszkriminálása vezérli, valamint annak tudatában, hogy az első, elutasító döntés általuk megjelölt okai nem helytállóak. Hiszen ahogy nyílt levelünkben hosszan elemezzük, a törvények értelmében Pered nevének eredete nem játszhat szerepet abban, hogy a kormány elfogadja-e a megjelölést, vagy sem. Amennyiben a kormány döntésének pusztán nemzetiségi alapja volt, akkor ez Szlovákia minden polgára számára káros és elfogadhatatlan.
Aktivistáink többéves tevékenysége az élő példa arra, hogy mozgalmunk nem köthető semmilyen politikai párthoz, vagy mozgalomhoz. Legutóbbi akciónkat Pereden a kormány döntése és nem a közelgő megyei választások motiválták. Nem tartjuk azonban kizártnak, hogy egyes pártok megpróbálnak (újra) politikai tőkét kovácsolni az általunk teremtett helyzetből és közfigyelemből.
Legvégül szeretnénk köszönet mondani azért az óriási támogatásért és szimpátiáért, melyet az interneten, a médiában és a közösségi portálokon tapasztaltunk az kellemetlenül emlékezetes rendőrségi feljelentésünk után. Ez egy erős üzenet számunkra, hogy a hatalom minden arroganciája és fenyegetései ellenére még nagyobb lelkesedéssel folytassuk a munkánkat a kétnyelvűség ügye, és egy civilizált, élhető országban leélendő élet érdekében.
 
Kapcsolódó:
A KDSZ korábbi akciói: