Továbbra is zajlik kontinensünk megszállása és züllesztése, napról napra tódulnak életterünkbe idegen tömegek, melynek természetes velejárói a megszállás jellemzői, a megszállt népek megkárosítása és asszonyainak, gyermekeinek megerőszakolása mint tünet a napi hírekből ismert azok számára, akik erre odafigyelnek. Ezen megszálláshoz viszont nemcsak megszállók kellenek, hanem belső árulók is, legyenek azok hazaárulók, saját fajtánk korcs tagjai, vagy már itt letelepedett (és sokszor befolyással rendelkező) idegenek, akik belülről tárják ki az ajtajainkat ezen káros elemek előtt.
 
A közelmúltban viszonylag nagy visszhangot kapott freiburgi eset, ahol a19 éves Maria Ladenburgert erőszakolta majd gyilkolta meg egy megszálló, csak egy a rengeteg hasonló közül. Egy napokban kiadott a Szövetségi Bűnügyi Hivatal általi tanulmány szerint 2016 első fél évében 142 500 különböző bűncselekményt követtek el betolakodók Németországban. Egy megszállt ország megalázása zajlik, ahogy arra számítani is lehet. Közben Freiburg zsidó polgármestere, Dieter Salomon arra szólít fel mindenkit, hogy „ne általánosítsunk”, és hogy kezeljük a gyilkosságot „elszigetelt esetként”. Mondta ezt a napokban, holott tudta, hogy a 19 éves lány meggyilkolása óta, három héttel később egy másik hasonló eset történt ugyanazon a környéken, melyben a 27 éves Carolin Grubert erőszakolta és gyilkolta meg az elkövető, aki jelenlegi feltételezések szerint ugyanaz a „17 éves afgán” megszálló lehet. Salomon migránsvédelme nem meglepő, ismervén a jellemző zsidó mentalitást ezzel kapcsolatban: a kisebbségek karakterének felismerése és általánosítása oda vezet, hogy a zsidó csoport jellemző vonásait is felismeri és megnevezi a többség, ezért minden ilyen „megbélyegzést”, akármilyen jogos is, üldözni kell szerintük, mielőtt az őket is elérné.
 
A megszálló sötét tömegek ismerete mellett fontos újra és újra saját árulóink és nemzeti testünkbe furakodott idegen elemek irányába is tekintenünk. Az igazi veszélyt azok jelentik, akik belülről nyitják ki otthonunk ajtaját a veszedelmet hozó tömegek előtt, vagy kívülről ugyan, de ajtónk felé terelik azokat. A freiburgi eset ezt jól példázza, hiszen a 19 éves áldozat és családja segítette a megszállókat, ahogy a város polgármestere is, a kettő között viszont van különbség: az áldozat családja hasznos idiótája egy ellenséges irányelvnek, míg a polgármester, mely befogadta a megszálló hordát, az ellenséges irányelvet formáló elit tagja zsidóként is, és a fehérellenes Zöldek párt tagjaként is. Ezt a folyton felbukkanó kettősséget fogjuk látni az alábbiakban is, megismervén a „hasznos idióta” antifák és határellenes mozgalmárok, illetve ellenséges zsidó ideológusaiknak, segítőiknek viszonyát.
Ha már Németországnál tartunk, az egykor szebb napokat megélt ország tragikus, de kitűnő példája ennek az antifa elmebajnak, így többnyire tőlük látunk az alábbiakban példákat a kór tüneteit bemutatandó, de ez a tendencia többé-kevésbé jellemző az egész nyugati világra. Az elmúlt évtizedek dominánsan zsidó aknamunkájának (kritikai elmélet, minden szentnek a gúnyolása, normalitás démonizálása, bűntudatkeltés stb.) köszönhetően a fehér emberek jelentős része elvesztette lelkületének eredeti, európai karakterét. Lelki sivárságát, a szakrális iránti természetes vágyódását átirányította egy anyagias életbe és a multikulti szekta álhumanista pótvallásába, melynek része az önostorozás rítusa, a belcsoport (a nemzet és faj) bántása, sebzése, mely az ő modern „vallásukban” a megváltáshoz vezető út: a kiválóság lerántása a sárba, ezzel teremtvén meg az „egyenlőséget” alantasabb elemekkel, saját értékeink elpusztítása révén. Ilyen eredeti lelkületével harmóniában már nem lévő, attól elidegenítve felnőtt gyökértelen etnomazochista fehérek és ellenséges idegenek egyvelege az antifa, mely ezen tagbaszakadt egyedeknél sokkal hatalmasabb fehérellenes erőknek az egyik ökle.
Zoom
2010-es brémai antifa felvonulás Németország újraegyesítésének 20. évfordulóján – „Nem a nemzet napja, nem Németország napja! Te azt mondod, »Németország« – mi azt mondjuk, »pusztulj«!”
Zoom
„Szeretjük a hazaárulást! A nacionalizmus és történelmi revizionizmus ellen, és Németország ellen is!” hirdetik antifák egy 2012-es müncheni felvonuláson
Zoom
„Szeretjük a nemzethalált! A nemzetnél valami jobbért!” – „Nincs szeretet Németország számára! Se nemzet, se határok!”
Zoom
„A fajnémetek további kényszerű megerőszakolásáért! A tisztán német genotípus pusztulásáért! Még mindig szeretjük a nemzethalált!”
Zoom
„Szar Németország! Éljen az antifa! A kommunizmusért!”
Zoom
„Kommunizmus. Mi tudunk mindent. Mi emlékszünk mindenre. Mi megértettük: a németek nem emberek.”
Zoom
Meztelen néger hátsót markoló fehér női kezet ábrázoló 2009-es választási plakát a Zöldektől, melyen a felirat világossá teszi, hogy számukra a fajkeveredés jó dolog: „Az egyetlen ok a fekete választására”, írják, alul: „Itt a Zöldek ideje”
Zoom
Zsidó és filoszemita kommunista antifák a drezdai bombázást elrendelő Arthur Harrist éltetik: „Bombázó Harris szupersztár, köszönjük neked!”
Zoom
„Tedd meg újra! Bombázd le Németországot! Vége a játéknak, krautok!” (A „kraut” a németek megvető megnevezése)
Zoom
„Köszönjük, bombázó Harris! Nincsenek könnyek krautok számára!”
Zoom
Újabb zsidó antifa utalás a drezdai tömegbombázásra: „Minden jó fentről jön”
Zoom
„Bombázó Harris, tedd meg újra!” - hirdeti a Kalózpártban politizáló és a zsidó pénzen hizlalt Femen aktivistája, Mercedes Reichstein, aki persze az Európa-idegen, destruktív „menekültek” mellett a civil németek tömeggyilkolását is üdvözli kísérőszövegében is („A nemzetnek el kell tűnnie!”) – a drezdai vérengzés egyik évfordulóján is hasonló felirattal pózolt Anne Helm nevű párttársával közösen, aki azóta a Baloldali Pártban politizál
Mint ismeretes, a drezdai légibombázásnak több tízezernyi civil áldozata volt. A folyton „emberségesség” és „együttérzés” morálisan manipulatív jelszavaival mindenféle deviáns és beilleszthetetlen harmadik világbeli hordák betelepítését támogató „toleránsok” körében tehát népszerű a civilek tömegbombázása, a nemzet pusztulásának éltetése és sürgetése. Ennek fényében nem lehet meglepő, miért elleneznek minden nemzetvédő megnyilvánulást és támogatnak nemzethalát hozó folyamatokat. Legyenek vezérelve beteges, a „humanizmus” perverz mód kifacsart értelmezése miatti önelégültségtől vagy kóros etnomazochizmustól, rombolási vágytól, a végeredmény ugyanaz.
 
A nemzethalált azért helyeslik, mert szerintük ameddig létezik nemzet (tiszta németség, avagy fehér ember eleve) addig a „nácizmus” is létezik, és azt csak úgy lehet teljesen kiirtani, ha kipusztul a tiszta fehér ember. Így érvelve toboroznak egyik megmozdulásukra:

A fasizmus újbóli megjelenésének legnagyobb veszélye nem a marginalizált nácikban, hanem a „tiszta” Németország burzsoá ideológiájában rejlik, melyben ennek a fasiszta barbarizmusnak az okai még mindig megtalálhatók, és olyan kategóriákban, mint nép és nemzet az antiemancipációs gondolat rejlik. Ezért akarunk június 9-én az utcára menni, nem csak a náci pestis ellen, de mindezen pestis tulajdonképpeni okozója: Németország ellen is.
 
Oldaluk fejlécében is ez áll: „A nemzethalált sürgetve. Soha többé Németország!”, illetve: „Nyugodj a pokolban, Németország!” Ezen antifák identitászavara abban is tetten érhető, hogy ők jellemzően „rendszerellenesként” határozzák meg magukat, ennek ellenére mégis a liberális nyugat kormányainak irányelve mentén tevékenykednek, ahogy Németországban is láthatjuk. Tulajdonképpen a kormány politikáját képviselik, és a valódi rendszerelleneseket támadják – azokat, akik velük ellentétben tényleg házkutatásokat, kirúgásokat, büntetéseket, akár börtönt is kockáztatnak azzal, hogy nekimennek a kormány és a kóser „nyugati demokrácia” szent teheneinek, intézkedéseinek. Az antifák álláspontja nagy vonalakban egyezik a politikai elitével: a zsidó Gregor Gysi (Baloldali Párt – Die Linke) a fentebb bemutatott antifákhoz hasonlóan azon mosolyog és gúnyolódik, hogy a „náci” németek nem szülnek elég gyereket, s hogy ez egy „szerencsés dolog”, így legalább lesz elég hely a „menekülteknek”. A Zöldek pártból az egyik nőszemély azt a jövőképet dicsőíti és támogatja, amelyben a németek kisebbség lesznek saját hazájukban. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) merkeli politikája is ismert: Németország elárasztása sötét idegenekkel, kioktatásuk, miként kell fehér nőknek gyereket csinálni, a hatóságok utasítása ezen idegenek bűnözésének elhallgatására, s minden hazafias ellenállás, akár csak a panaszkodásnak is büntetése, elnémítása (lásd a Facebookon véleményt kifejtő több tucat civil lakásának rendőrségi razziájának esetét a közelmúltból) az egykori Stasi-ügynök zsidó Anetta Kahane alapítványának vezetésével. Mert például mialatt ezek a nyíltan nemzetáruló, a németség pusztulásán munkálkodó elemek mindezt nyíltan tehetik, rendőrök által biztosított felvonulásokon hirdethetik a német nép pusztulása iránti vágyukat, addig tisztességes életet leélt idős asszonyokat is kíméletlenül megbüntet a történelem egy részével kapcsolatos eretnek véleményéért az a politikai elit, mely ezeket szabadon hagyja.
Zoom
A 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság alatt németországi antifák az autókra kihelyezett kis zászlók letépkedésével voltak elfoglalva, mert a zászló nemzeti identitást feltételez, mely, mint tudjuk, egyenlő a „nácizmussal”
A fenti transzparensek némelyike a nemes egyszerűséggel csak Németellenesek (Antideutsche) nevet viselő mozgalomé, melyben zsidók és filoszemiták megrögzötten cionista és németellenes elveket vallanak. Miközben a drezdai német civil áldozatokkal való szolidaritás, az ország 1990-es újraegyesítése és eleve a németség ellen tevékenykedett a csoport, cionista és filoszemita propagandájuk magasabb szinteken lévő fajtársaiknak köszönhetően egyre nagyobb hatást ért el. A már említett németek demográfiai hanyatlását „szerencsés dolognak” nevező Gregor Gysi a fősodratú politikai elit tagja, az izraeli Közügyek Jeruzsálemi Központja egyik elemzésében őt nevezi meg a Németellenesek cionista propagandájának egyik fő tolmácsolójaként, s kifejti, hogy bár az Antideutsche mozgalom viszonylag kicsi, hatásuk nem elenyésző. Amit ők nem jegyeznek meg, így megteszem én, az a felismerhető tendenciája a zsidó etnikai hálózatépítésnek – mint a freudi pszichoanalitikus módszer, a kritikai elmélet frankfurti iskolája, vagy a feminizmus felforgató elvei nem azok zsenialitása miatt ért el eredményeket, hanem mert az azt már magasabb társadalmi, kulturális, politikai befolyással rendelkező, ezen elvek és célok iránt elkötelezett fajtársak sikeresen emelték be mindazt a fősodratba, a politikai, társadalmi közbeszédbe, normalizálva azt, közben patologizálva és kirekesztve más nézőpontokat. Többek között tehát így Gysi, a zsidók jóléte iránt érzékeny zsidó, az egyik nagy németországi párt kiemelkedő politikusaként egy viszonylag kis cionista csoport (mely eleve korábbi zsidók munkásságára alapozta tevékenységét) elveit sikeresen honosította meg magasabb szinteken is. Mint az izraeli központ írásában olvashatjuk a korábban gyakran antiszemita németországi baloldal növekvő filoszemitizmusáról: „A szélsőbaloldal számára ez egy paradigmaváltást jelent, valószínűleg elképzelhetetlen a Németellenesek fáradhatatlan írói munkássága nélküli”.
 
Nem túl meglepő, hogy a fent hivatkozott elemzésben is és Wikipédia-oldalukon is megemlítődik az egyértelmű: a Németellenesek az egykori Frankfurti Iskola, avagy a kritikai elmélet frankfurti iskolájának követői voltak, mely egy belterjes zsidó értelmiségi felforgató társaság volt, a hasonlóan fajtársi freudi pszichoanalitikus mozgalom nyomdokain haladva (róluk korábban írtam már részletesebben). Elsősorban Theodor W. Adorno és Max Horkheimer hatása jelentős ezen antifáknál. Nem túl meglepő ez, például Adorno a hagyományos európaiság iránti megvetése munkásságából ítélve egyértelmű, de szadisztikus németgyűlölete is világossá válik a szüleinek írt leveleiből, melyeket 2003-ban adtak ki könyvként (Briefe an die Eltern 1939-1951). Ezekben a háború vége fele közeledve perverz vágyairól ír, majd a háború végén vérszomjas örömködését vetette papírra:

Hadd fetrengjenek a kis Horst Güntherkék a saját vérükben, és legyenek a kis Ingék beadva lengyel kuplerájokba kiváltságos bérlettel a zsidók számára! (1943. szeptember 26.)

Minden, amire éveken át vártunk, megtörtént: az ország romokban, Hansjürgenek és Uték milliói holtan, az emberek nyaka valószínűleg törötten, hogy így legyen rájuk piszkítva tárgyakként, kifelé haladva a történelemből. (1945. május)

Neki és fajtársainak munkássága hasonló szellemiségben eleve a nemzeti önazonosság és európai kulturális jelleg patologizálását végzi, feje tetejére állítva a normalitást: a (fehér) nemzethez kötődés vagy az európai családmodell mint beteges dolog kerül sebészi késük alá. Jellemző képlet, hogy a zsidó értelmiségi és politikai irányelvek, melyeknek normalizálását már hatalomban lévő fajtársak emelnek befolyásos pozícióba olyan áramlatokat indítanak, melyek magukba szippantják az árulásra hajlamosabb, vagy gyengébb és félrevezethetőbb fehér embereket.
 
Az elmúlt két évben lett a nagyobb nyilvánosság számára is ismert a No Borders mozgalom neve, az ezen évek közel-keleti és észak-afrikai tömegeinek Európa megszállásában kifejtett segítése miatt. A mozgalom magán hordozza a zsidó felforgatás már fentebb is vázolt vonásait, de emellett konkrétan a gyökerei és ideológiai alapjai is zsidó méregkeverők munkásságából fakad, mely ismét láthatóan magába szippantott „hasznos idiótákat” és egyéb idegen elemeket. Elvakultságukat jól jellemzi, hogy amikor egyik női aktivistájukat tömegesen megerőszakolta egy betolakodó horda (miközben az éppen segítette őket), társaira hallgatva nem beszélt az esetről, mert annak kiderülése „sértette volna az ügyüket”, mely a „szabad mozgás” támogatása és a bevándorlás mindennemű korlátozásának ellenzése, számolt be róla az Express.
Zoom
Pózolni és zászlókat tépkedni tudnak, de amikor egyik nőtagjukat megerőszakolja egy csoport betolakodó, nagy a csend
Az elmúlt években többször találkozhattunk a „No One is Illegal” („senki sem illegális”), avagy németül: „Kein Mensch ist illegal” jelmondatokkal. E szavakat a holokausztiparos Elie Wiesel mondta 1985-ben az amerikai bevándorlással kapcsolatban. A szavak mögött azonban azóta egy mozgalom áll, mely a '90-es évek végén alakult ki, s a 2000-es évek elején a britanniai zsidó Steve Cohen által lett igazán ideológiai keretbe foglalva. Cohen 2009-es haláláig három évtizeden át volt menekültügyekkel foglalkozó ügyvéd, a migránsokat segítő Greater Manchester Immigration Aid Unit alapítója, kitoloncolásokat ellenző kampányok résztvevője. A Nemzetközi Marxista Csoport tagja a '60-as évek végétől a '70-es évek közepéig, majd haláláig a Zsidó Szocialista Csoport tagja is volt. Élete folyamán jogi és irodalmi úton is a bevándorlás segítésében tevékenykedett, több ilyen témájú könyv írója. A 2003-as Senki sem illegális: Menedék és migrációs kontroll a múltban és ma című könyve az, mely a határellenes ideológia alapműve. Emellett Cohen a szintén zsidó brit-izraeli újságíró, David Landau társával együtt megalapította a No One Is Illegal UK mozgalmat is. Bemutatkozásukban így írnak magukról:

Elutasítjuk annak a felvetését, hogy lehetséges „fair”, „igazságos” és „ésszerű”, vagy „nem rasszista” kontroll, és különbségtétel „gazdasági bevándorló” és „menekült” között, vagy „legális” és „illegális” között. Támogatjuk a szabad mozgást, azonos jogokat mindenki számára és egységet mindenki között. A migránsok küzdelmei mellett szolidárisan lépünk fel.
A No One is Illegal kiáltványában így írnak:
 
Először is, a [migrációs] kontroll eredendően rasszista oly módon, hogy a legdurvább nacionalizmuson alapul – nevezetesen annak kijelentésén, hogy a briteknek joguk van Britanniához. Másodsorban, csak a rasszizmussal magyarázhatók. Bevezetésük rasszista, félfasiszta és konkrétan fasiszta szervezeteknek az eredménye és győzelme. Elképzelhetetlen, miként lehet egy ilyen módon meghonosított törvénykezés – egy törvénykezés, melyet a legaljasabb rasszista képzetek és feltevések vesznek körül – valaha is átszervezhető „igazságossá”. Harmadszor, az „igazságos” kontroll követelése egyszerűen figyelmen kívül hagyja a migrációs kontroll és a jóléti jogosultságok közötti kapcsolatot. Ez a kapcsolat eredendően igazságtalan – és rasszista. Végül, a kontroll soha nem lehet „igazságos” azok számára, akiket érint.
 
Tehát szélsőségesen nemzetgyilkos irányelveket vallanak, melyeknek logikus eredménye a nemzet és kultúra szétmarása kontrollálatlan idegen elemekkel. A sokáig hazafiakat fizikailag terrorizáló és támadó militáns Antifasiszta Akció (Anti-Fascist Action) csoport alapítói között is megtalálhatjuk Cohent a Zsidó Szocialista Csoport keretében olyan társalapítókkal, mint a Searchlight antifa magazin (alapítója a zsidó Gerry Gable).
Zoom
Steve Cohen könyve a határellenes mozgalom egyik meghatározó műve
Bár Cohen Izraelt is bírálta, zsidósága természetszerűen befolyásolta, miként tekintett a világra. A jellemzően zsidó történelmi emlékezeten alapuló üldözési mánia és bosszúszomj fedezhető fel benne is, mint oly sok felforgató, nyugati világunkba befogadott zsidóban. Halála után régi mozgalmár társa, David Landau róla írt megemlékezésében, Cohen zsidóságáról így ír:
 
Zsidósága mindig fontos volt Steve számára. Nem vallásos értelemben. Inkább felismervén a történelem fontosságát, egy menekült néphez, egy üldözött néphez való tartozást, és felismervén azt, hogy az antiszemitizmus nagyon is él. Ez alapozta meg a rasszizmus, a fasizmus és a migrációs kontroll ellenzését számára.
 
Cohen tehát Európában gazdag táptalajt és jogi, mozgalmi segítséget nyújtott a határellenes mozgalomnak. A londoni No Borders is a fenti Landau-írás leközlésével búcsúzik tőle halála után, bevezetőjükben megemlítve, hogy munkássága sokakra volt hatással. Amerikában is egy zsidó áll a határellenes mozgalom élén, a virginiai George Mason Egyetem professzora, Bryan Caplan. Egyik cikkében, melyet a Time közölt le, így érvel a határok megszüntetése mellett:

Miként hozna hasznot a határok megnyitása azoknak, akik már itt vannak? Azt is kérdezhetné, hogy „miként hoz hasznot a fehéreknek a feketét egyenjogúsítása?”, vagy „miként hoz hasznot a férfiaknak a nők egyenjogúsítása?” A válasz mindhárom estben ugyanaz: az észt – fehérét vagy feketéét, nőét vagy férfiét, itteniét vagy külföldiét – borzalmas dolog elpazarolni. A migrációs kontroll kétpárti népszerűségének ellenére ezek a korlátozások csapdába ejtik az emberiség legtöbb adottságát, eltökéltségét és találékonyságát olyan országokban, amelyek megbénítják ezeket az értékes adottságokat.
 
Így tehát minden bevándorló (és tartsuk szem előtt, hogy Caplan és társai teljesen korlátlan bevándorlást akarnak, tehát szó szerint bárki) egy értékes gyöngyszem, akik szinte a mennyekből szállnak le ide hozzánk, gazdagítva minket elfojtott zsenialitásukkal, melyet valami különös módon anyaországuk csak úgy elnyomott, ahelyett, hogy hasznosította volna, és a harmadik világbeli, szinte előember alatti életstílus és -színvonal helyett teremtett volna magának kiemelkedő civilizációt velük – például Szomáliában vagy Eritreában.

A bevándorlók ritkán jótékonysági esetek, még a bevándorlás legszigorúbb kritikusai is tudják, hogy a bevándorlók dolgozni jönnek. [...] Mindenesetre a nyílt határok gazdasági bevételei olyan hatalmasak, hogy a kritikusok legelrugaszkodottabb panaszait is eltörpítik. Trilliónyi dollárról beszélünk extra vagyon megteremtésében, évről évre.

Megfigyelhető, hogy Caplan nem törődik kultúrával, nemzettel, országok egyedi karakterével, s ezek természetszerű hanyatlásával, melyet beáramló idegen – és az elmúlt jó pár évtizedek európai példája, vagy a cigányság magyarországi évszázadai alapján kijelenthetően – beilleszthetetlen tömegek okoznak. Az egyébként „humanista” Caplan számára mindenki egy lecserélhető gazdasági elem, használati tárgy, s így a magasztosabb szakrális és civilizációt megalapozó nemzeti, faji és kulturális elemeket lelketlenül figyelmen kívül hagyja. Persze még akkor sincs Caplannak igaza, ha csupán tárgyakként tekintünk emberekre és cégekként nemzetekre – számos adat igazolja a bevándorlás gazdasági hátrányait (hivatalos 2015-ös adatok szerint például a franciaországi muszlimok 40 százaléka, a németországiak 50 százaléka munkanélküli, és segélyen van, Dánia segélyeinek 40 százaléka megy el bevándorlókra, Svédország 1,5 millió bevándorlójára évi 15 milliárd dollárt költenek az adófizetők stb.). Jellemző, hogy a fehér emberek fehér országokban való munkavállalásának és beilleszkedésének sikerességével igyekeznek ezen nemzetellenes propagandisták összemosni azt a beáramló sötét hordákkal, ahogy azt lengyel agysebésszel való plakátkampánnyal teszik Angliában, de a „Magyar” Helsinki Bizottság is a külhoni magyarok és egyéb európaiak csonkahoni sikeres munkavállalásának emlegetésével igyekezett szimpátiát teremteni aljas módon tavaly a megszálló tömegek számára, elvégre mindkét eset hasonló „bevándorlás” szerintük.

A határok nélküli ország persze nem ország. Az elv beteg és abszurd, hiszen alapvetően azt hirdeti, hogy minden ország (bár valamiért csak fehér országokra vonatkozik ez: se Szudán, se Pakisztán, se Vietnam nem fontos, hogy határtalan legyen) nyitva kell álljon 7,5 milliárd ember számára. Az egész többmilliárdnyi harmadik világnak „joga” van akármelyik tehetősebb országba betódulnia. Mivel „senki sem illegális”, és így „mindenkinek joga van” oda menni és ott maradni, ahol csak akar (a „szabad mozgás” és „szabad maradás” elve alapján), sőt, a célországoknak „kötelessége” ezt nekik megengedni, így minden fehér ország milliárdnyi idegent köteles befogadni. Ha nem teszi, akkor „kirekesztő”, akkor „rasszista” és „embertelen”. Ezen multikulti szektás fanatikusok szerint legalábbis. Akárhogy csűrik-csavarják mindezt, ez a logikus és egyértelmű eredménye mindannak, amit képviselnek. Határok és szigorúan megszabott szabályok nélkül nincs ország, s annak intézményei, szociális rendszere összeomlik ha bárki jöhet-mehet korlátok nélkül, nem beszélve arról, hogy így az ennél is fontosabb (lévén, hogy ezen intézmények pont ezeknek a jólétét hivatottak biztosítani): a faj, a nemzet, a kultúra is megszűnik – ami persze nem titkolt céljuk, ezért is a „se határok, se nemzetek!” a mantrájuk. Ha korlátlan számú és fajtájú tömegek átjáróháza lesz az ország, az már nem haza többé, csak egy darab jellegtelen földterület. Természetesen a haza ezzel szemben őseink által ránk hagyott örökség, nem jöttmentek kuplerája, hanem szakrális élettér, ahol hagyomány, nyelv, kultúra él, és ahol az ezt megőrző és ránk hagyó őseink nyugszanak, szobraik, emlékhelyeik állnak. Ez a föld nem lehet mindez iránt közömbös, esetleg ellenséges tömegek martaléka. Ha már ezen szektás felforgatók folyton a „jogokról” beszélnek, jegyezzük meg, hogy mindezen értékek megőrzése és utódainkra átruházása a legfontosabb jog, a pillanatnyi egyéni kényelem és haszon „jogánál” is fontosabb, hiszen ez biztosítja civilizációnk fennmaradását.
A zsidó történelmi és közelmúltbeli méregkeverő ideológusok és szervezkedők mellett meg kell említeni a zsidó pénzeket és szervezeteket is, melyek ezt a határellenes és fajkeveredés általi „egyenlősítést” igyekeznek kiharcolni. George Soros neve közismert már ebben a harcban, a vén zsidó pár hónapja újfent egy egész vagyont költött a megszállókra, ezúttal a már ittlévők itt tartására szánt 500 millió dollárt. Mindezt azután, hogy már évek óta pénzeli ezen tömegek Európába áramlását.

Soros világossá teszi, hogy Cohen, Landau, Caplan és egyéb fajtársaihoz hasonlóan ő is egy kevert, határokkal saját arculatát többé nem védő Európát (és Nyugatot) akar teremteni. Egy 2015-ös Magyarországgal kapcsolatos megnyilvánulásában egyértelműen megfogalmazza ezt:
 
Orbán tervének lényege a nemzeti határok megőrzése, amiben a migránsok képezik az akadályt. A mi tervünk a migránsok megsegítését célozza meg, amiben a nemzeti határok képeznek akadályt.

Árulkodó, hogy a Soros által pénzelt Welcome to Europe (w2eu) szervezet Törökországból toborozza a betolakodókat Európa felé ezt segítő kézikönyvekkel, így a már eleve nem menekülő, menekülttáborokban megfelelően ellátva élő tömegeket ösztökélik arra, hogy induljanak meg Európa felé. Sokat nem kell őket győzködni persze, az európai életszínvonal még egy ideig sokkal magasabb lesz, mint saját hazájuké. Ha valóban a „menekültek” jóléte érdekelné őket inkább a törökországi táborok színvonalának növelésén fáradoznának (hogy onnan térhessenek majd haza), esetleg Izraelben harcolnának azért, hogy a pont őket kívül tartani hivatott kerítést megnyissák az izraeli-szír határon, így nem kéne nekivágniuk az útnak, esetleg belefulladniuk a tengerbe (melyet folyton felemlegetnek a propagandisták, igyekezvén bűntudatot kelteni bennünk, mintha a mi hibánk lenne). Számukra viszont az európai nemzetek etnikai karakterének szétroncsolása a cél, így azzal az emberanyaggal dolgoznak ezen, amely rendelkezésükre áll. Majd miután a betolakodók elérték például Magyarországot, itt a közismerten szintén Soros által pénzelt Migszol segíti őket, ahogy azt a w2eu oldalán és szórólapjaikon is kiemelik.
Zoom
Az IsraAID zsidói arabokat készítenek fel Európa megszállására
Szintén megemlítendő az izraeli IsraAID csoport. Valamiért ezek az aktivisták sem az izraeli-szír határra épített kerítés lebontásáért kampányolnak, nem Izraelbe tessékelik azokat, akik ott a szír határon akár még valóban nevezhetők is menekültnek, ehelyett inkább Európa kapujába jönnek, hogy itt segítsék a kontinens szíve felé az idegeneket, akik ott már nem menekülnek semmi elől sem, hiszen a Törökországban pont nekik kialakított menekülttáborokból jönnek, ahol nem üldözi, lövi vagy bombázza őket senki sem. Konkrétan megszálló, élősködő tömegek ezek, akik többnyire még csak nem is Szíriából származnak.

Az IsraAID támogatói között több tucat nemzetközi cionista zsidó szervezet található, beleértve magát az izraeli Külügyminisztériumot is, így mialatt Európát árasztják el idegenekkel, olyanok pénzén teszik ezt, akik ezen idegeneket falakkal és kerítésekkel állami szinten kirekesztik. A szíreket kerítéssel kívül tartó Izrael és ezen Izraelt támogató cionista szervezetek pénzén papolnak nekünk európaiaknak „emberségességről”, meg „szolidaritásról”, mialatt ezen donorszervezetek is ahelyett, hogy Izraelre próbálnának hatni a kerítések lebontása érdekében (az „univerzális humanizmus” és a bevándorlók általi „áldásos sokszínűség” nevében persze), inkább olyanokat pénzelnek, akik Európába segítik ezen tömegeket Izrael helyett. A jól ismert zsidó képmutatás érhető tetten ismét: egy szabály a kiválasztott zsidókra vonatkozóan, egy másik mindenki másra.

Megemlítendő, hogy nem csak a görög partokon tevékenykedik a csoport. Amikor Magyarország kerítést emelt a szerb-magyar határra, az IsraAID aktivistái segítettek több mint 11 ezer betolakodónak a szerb-horvát határon keresztül eljutni az akkor még kerítés nélküli horvát-magyar határhoz is. Erről oldalukon így írnak:
 
Az IsraAID következésképpen kiterjesztette munkásságát olyan területekre is, ahol a menekülteket átirányították, a szerb határ horvátországi oldalán számos tranzitponton, vonat és busz pályaudvarokon, illetve rögtönzött táborokban. Ennek csúcspontján az IsraAID a legelsők között volt, mely segítséget nyújtott több mint 11 ezer menekültnek a határon át Szerbiából Horvátországba jutásban 24 órán belül.

Mint ismert, Horvátországból ezek pedig hazánkba tódultak tömegesen. A Times of Israel már nem csak a szerb-horvát, de a horvát-magyar határon való munkásságukat is megemlíti cikkében. Tehát ismét: ezt a zsidó szervezetet nem csak nemzetközi cionisták, de Izrael állam maga is támogatja abban, hogy a görög partokon arabok Európába segítése mellet még itt határaink körül legyeskedve is tereljék ezeket a tömegeket Magyarországra is.

A zsidó közel-keleti felforgatás eredményeként kontinensünk felé induló, majd zsidó szervezetek által segítve életterünkbe özönlő idegen tömegek, a zsidó lobbizás eredményeként elért szájzár-törvények által megfélemlített és elnémított mindez ellen fellépő, felszólaló őslakos fehérek mellett a saját fajtánk defekteseit, a nemzetellenes másságimádókat évtizedeken át kitenyésztő, ideológiával ellátó méregkeverők esetében is látható ez az ábrahámi vérvonal tehát. Európa felhígításának, gyengítésének és elgyökértelenítésének minden területén domináns a zsidó jelleg.

Magyarországon egyelőre még nem sikerült egy ilyen veszetten és erőszakosan fehér- és magyarellenes antifa mozgalomnak kialakulnia ennyire erős formában. Ezért is fontos, hogy annak minden megnyilvánulását könyörtelenül eltapossa a nemzeti ellenállás, nem engedve utat annak, hogy erőre kapjanak, és oda jussunk, ahol a németek jelenleg vannak. Fontos az elgyökértelenített fiatalságot őseik útjára terelni, hogy ne a nihilista pusztítás álhumanista jelszavaiért hazaárulókként, hanem magasztosabb értékekért éljenek. De az árulók megfelelő kezelése közben, a tünetekkel való hadakozás alatt se felejtsük el szem előtt tartani a tüneteket előidéző kór okozóit, mert a tünetek kezelése értelmetlen a gazdatestet betegítő, gyengítő erők kiiktatása nélkül.

Csonthegyi Szilárd - Kuruc.info
A szerző korábbi tanulmányaiból: